+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İnsanların Allah’a verdikleri isimlere bakış açımız nasıl olmalıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İnsanların Allah’a verdikleri isimlere bakış açımız nasıl olmalıdır?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: İnsanların Allah’a verdikleri isimlere bakış açımız nasıl olmalıdır?


  Reklam  Cevap: Bir şeyin günah olması, mutlaka onun şirk olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple, her şeye şirk damgasını vurmak isabetli bir tespit değildir.

  - Allah’ın isimlerinin tevkifî olup olmadığı; Allah ve Resulü (asv)'den başkası tarafından verilip verilmeyeceği hususunda, alimler arasında farklı görüşler vardır. Bazı alimlere göre şeriatta/Kitap ve sünnette yer almayan isim ve sıfatları Allah hakkında kullanmak caiz değildir. Bazılarına göre ise, Kitap ve Sünnette olmamakla beraber, Allah’ın şanına yakışan sözcükleri bir sıfat olarak kullanmakta bir sakınca yoktur.(bk.İbn Atiye; İbn Aşur; Alusî, Ta Ha Suresinin 180. ayetinin tefsiri.)

  - Kur’an dışındaki isimlerin tamamen vahiy olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü, Tirmizî’nin rivayet ettiği isimler 99 tanedir. Oysa, bazı alimlere göre, bu sayı binden fazladır. Bazılarına göre ise Allah’ın dört binden fazla isim ve sıfatları vardır. Bir kısım tasavvuf ehline göre, Allah’ın sayısız isim ve sıfatları vardır(bk. Alusî, a.g.y).

  - Kitap ve sünnette olmamakla beraber, ümmetin icmaıyla kabul edilen isim ve sıfatların kullanılmasında bir sakıncanın olmadığı hususu, alimlerin ortak görüşüdür.

  - Allah hakkında kullanılan isim ve sıfatlarının ezeli olması, bu sözcüklerin ezeli olması anlamında değil, bu unvanların delalet ettiği Allah’ın zat, şuunat, sıfat ve isimlerin ezelî olduğu anlamına gelir.


+ Yorum Gönder