+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir günümüze uygun açıklarmısınız Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir günümüze uygun açıklarmısınız


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir günümüze uygun açıklarmısınız


  Reklam  Cevap: 2670- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.)’e binek hayvanı isteyen biri götürüldü. Fakat Rasûlullah (s.a.v.) yanında onu bindirecek bir binit bulamayınca o kimseye bir başkasını gösterdi. Bu kimse de ona binek temin etti. Adam Rasûlullah (s.a.v.)’e gelerek durumu haber verdi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Hayra vasıta olan hayrı yapmış gibidir.” (Tirmizî rivâyet etmiştir.)

  ž Bu konuda Ebû Mes’ûd el Bedrî ve Büreyde den de hadis rivâyet edilmiştir.
  Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle Enes rivâyeti olarak garibtir.

  2671- Mes’ûd el Bedrî (r.a.)’den rivâyete göre: “Bir adam Rasûlullah (s.a.v.)’e gelerek kendisinden binek hayvanı istedi ve şöyle dedi: Hiç bir şeyim kalmadı ne yaparsan yap. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.), falana git buyurdu. Adam o kimseye gitti, O da ona binek temin etti. Sonra Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Kim bir hayra sebeb olursa o hayrı yapanın -veya yerine getirenin- sevâbı kadar sevap vardır.” (Müslim, Imara: 27; Ebû Dâvûd, Edep: 17)

  ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Ebû Amr eş Şeybânî’nin ismi Sa’d b. İyas’tır. Ebû Mes’ûd el Bedrî’nin ismi ise Ukbe b. Amr’dır.
  Hasan b. Ali el Hallâl, Abdullah b. Nümeyr vasıtasıyla A’meş’den, Ebû Amr eş Şeybânî’den ve Ebû Mes’ûd’tan bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiş olup “O hayrı yapanın sevâbı kadar” diyerek hadisin sözlerinde şüphe etmedi.

  2672- Ebû Musa el Eş’ari’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sevap kazanmak için her konuda aracı olunuz. Allah, Peygamberinin dilinden dilediği hükmünü verecektir.” (Ebû Dâvûd, Edeb: 72; Müslim: Birr: 61)
  ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Büreyd’in künyesi Ebû Bürde’dir Küfeli olup hadis konusunda güvenilir bir kişidir. Kendisinden Şu’be, Sevrî ve İbn Uyeyne hadis rivâyet etmiştir.

  2673- Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Haksız yere öldürülen hiçbir insan yoktur ki onun kanından günahından suçundan Adem’in ilk oğluna bir pay çıkmış olmasın. Çünkü öldürme işini ilk olarak ortaya çıkaran o’dur.” Abdurrezzak hadiste geçen “esennel katle” yerine “sennel katle” demiştir ki mana aynıdır. ( Buhârî, Enbiya: 17; Müslim, Kasame: 7)
  ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
  İbn ebî Ömer, Sûfyân b. Uyeyne vasıtasıyla A’meş’den bu senedle bu hadisin bir benzerini bize aktarmış ve “sennel katle” demiştir.

 3. Misafir
  hayra vesile olan hayrı yapan gibidir hadisi ne anlama gelir

 4. melle
  Devamlı Üye
  Hayara vesile olan o hayrı yapan gibidir acıklaması.

  Hadis-i Şerifin Açıklaması: Dinimizde hayra davet ve kötülüklerden sakındırma vazifesine “emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker” adı verilir. Bu husustaki ilahi emir, ayet-i kerimede şöyle beyan edilmiştir:“Sizden, hayra dâvet eden, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân, 104)Hakkı batıldan, hayrı şerden, fazileti rezâletten, olgunluğu hamlıktan ayırabilmek için yegâne kıstas; dinin sesi yani Allâh ve Rasulünün emirleri ve tavsiyeleridir. Bu sesi yükseltmek, her müminin öncelikli vazîfelerindendir.insanları hakka ve hayra irşâd için en tesirli vâsıta; hakkın, hayrın, fazilet ve doğruluğun müşahhas bir timsâli hâline gelmektir.Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i öldürmek gibi menfur bir niyetle yola çıkan Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’ın hidâyete ermesine vesîle olan, Hazret-i Peygamber -aleyhissalâtü vesselâm-’ın duâsı bereketine ilâveten, kız kardeşinin evinde kalbî derinlikle okunan ve yaşanan bir Kur’ân’ın tebliğinden ibâretti.Allah-u Teala nın izniyle okunan Kur'an-ı Kerim büyük bir hayra vesile olmuştur.Farkında olarak yahut olmayaraak salih bir niyetle ihlaslı bir hayat sürdüren mü'min birçok hayra vesile olabilir fiili olarak kimi zaman harekete geçmesede.


+ Yorum Gönder
hayra vesile olan hayrı yapan gibidir açıklaması,  bir iyiliğe vesile olan onu yapan gibidir,  hayra vesile olan hayrı yapan gibidir hadis