+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Boşanmadan Önce Yapılacaklar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Boşanmadan Önce Yapılacaklar


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Boşanmadan Önce Yapılacaklar


  Reklam  Cevap: İslam dini araları açılan kadın ile erkeğin, ilk önce kendi aralarını bizzat kendilerinin düzeltmelerini, buna muvaffak olamadıkları zaman, erkek ve kadın taraflarından birer hakem seçilip kendilerine gönderilerek aralarının bulunması cihetine gidilmesini emreder.

  Ailede eğer koca bir huzursuzluk ve geçimsizlik çıkarır, karısı ile münasebetlerinde çekingenlik gösterirse, kadın bu soğukluğu gidermeli, barışı temin etmek için elinden gelen ça­bayı harcamalıdır. Kocasının gönlünü almak için imkanlardan istifade etmesini bilmelidir. Zaten kadınların yaradılışları buna elverişlidir. Erkek ne kadar sert tabiatlı yaratılmışsa, kadın da aksine o kadar mülayim tabiatlı yaratılmıştır. Kadın bu ya­radılışıyle erkeği daima -yumuşatmaya, onunla huzur içinde yaşamaya muktedirdir. Hulasa; kurulan aile yuvasının talakla yıkılmaması için karı-koca ellerinden gelen her türlü çabayı harcamalıdırlar. Her türlü çareye başvurup yuvanın yıkılmasını önlemeyi bilmelidirler.

  Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

 3. Müftü
  Özel Üye
  Boşanma sebepleriyle ilgili pek çok şey söylenebilir. Günümüzde pek çok şeyin değişmesiyle evlilik ve boşanmaya bakışımızda da değişmeler olmuştur. Bazen evliliklerin sona ermesinde çok basit nedenlerin olduğu ve daha sonra eşlerin pişman oldukları görülebilmektedir. Boşanma¸ insan hayatında eşler özellikle de çocuklar için büyük yaralar açan Allah'ın hoşuna gitmeyen ama izin verdiği bir helâldir. Bu nedenle eşler, boşanma kararı verirken çok düşünmeli, istişare etmeli ve gerekirse uzman yardımı almalıdır.

  Evlilik ve boşanma konusunda bakın Yüce Allah, Nisa suresinde ne buyuruyor:
  “19.Ey iman edenler! … Onlarla (kadınlarla) iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.
  Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür.

  Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.
  Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
  Kur’an’da boşanmanın ayrıntılı şekilde anlatıldığı Talak suresi 1. ayeti de şöyledir:
  “Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda iddetleri içinde boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz Allah’tan çekinin. Onları evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar; açık bir fuhuş yapmış olurlarsa başka. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa kendine kötülük etmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bunun ardından yeni bir durum ortaya çıkaracaktır.”

+ Yorum Gönder