+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mehdi (a.s) kaç yaşında dünyaya zuhür edecektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mehdi (a.s) kaç yaşında dünyaya zuhür edecektir?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: mehdi a.s kaç yaşında dünyaya zuhür edecektir


  Reklam  Cevap: Mehdi (alehisselam) hakkında bilgiler

  Sözlükte "hidâyete eren, hidâyete vesile olan, doğru yolu bulan, hak yola giren, yol göstermek veya tarif etmek" gibi anlamlara gelen mehdî, din ıstılahında, kendisinden önce zulüm ve haksızlıkların alıp yürüdüğü yeryüzünü adaletle dolduracak kimse demektir. Mehdî kelimesi Kur'ân'da geçmediği gibi, Buhârî ve Müslim'de de geçmez. Diğer hadis kaynaklarında mehdî ile ilgili bazı rivâyetler vardır. Ancak bu hadislerin sıhhat derecesi tartışmalı olup genel kanaat, bunların itikadî ve amelî yönden delil kabul edilmeyeceği şeklindedir. Yaygın olarak mehdi inancının ortaya çıkması iki sebebe bağlanmıştır. Birincisi Yahûdî ve Hristiyanlıkta var olan inançlardır. Bu iki dinin mensupları mehdî ve mesih gibi iki şahsiyeti gelecekte insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bir müjde ve hakikat olarak gündemde tutmaya çalışmışlardır. İkincisi de Müslüman topluluğun kendi içindeki siyasî kavga ve çekişmelerdir. Özellikle Sıffin Savaşı'ndan sonra İslâm aleminde resmen ortaya çıkan fırkalarda Şia bu husustaki iddiasını ifrat noktasına vardırmıştır. "Masum İmam, Gaybî İmam ya da İmamu'l-Muntazar" düşüncesi son kurtarıcı olarak kabul edilmiştir. Bu inanç tasavvuf alanında da destek görmüş ve böylece ehl-i sünnet âlimlerinin de ilgi alanına girmiştir. Ancak mehdî inancı İslâm itikadının konuları arasında yoktur. Çünkü Hz.Peygamber ile birlikte nübüvvet kapısı kapanmıştır. Fakat bu husus, Müslümanların çalışmasına, ictihad yapmalarına en üst düzeyde İslâm'ı tebliğ etmelerine ve insanların hidâyetine imkân hazırlamalarına engel değildir.


 3. islamyolu
  Emekli
  kardeşim Mehdi (A.S) Muhakkak gelecek. 40 yaşında mehdi oldugu ilan edilecek. Medinede Doğacak . baya çok hadisler var hemde Sahih hadisler. Şia Fırkasında. onlar 12 imamdan birisinin oğlu bir mağaraya girdi orada kayboldu ahir zamanda cıkacak diye o mağarada dahada bekliyorlar. Evet doğru gerçekten Bir sır oldu kayboldu Ama Kesinlikle o değildir. Mehdi (A.S) la ilgili İmam Rabbani İmam-ı Suyuti İmam-ı Gazali , Bediüzzaman hazretlerinin cok güzel beyanları var. yani Mehdi Muhakkak gelecek.

+ Yorum Gönder
mehdi kaç yaşında gelecek,  mehdi kaç yaşında ortaya çıkacak,  mehdi kac yasinda cikacak,  mehdi kac yasinda gelecek,  Mehdi ka,  mehdi kaç yaşında çıkacak