+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bir mezhebin farz kabul ettiğine başka mezhep sünnet demektedir. Farzı inkar, dinden çıkarmaz mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir mezhebin farz kabul ettiğine başka mezhep sünnet demektedir. Farzı inkar, dinden çıkarmaz mı?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Bir mezhebin farz kabul ettiğine başka mezhep sünnet demektedir. Farzı inkar, dinden çıkarmaz mı?


  Reklam  Cevap: Farziyeti Kitap-Sünnetle açıkça belli olan ve -beş vakit namaz gibi- halk tarafından da çok iyi bilinen dinin zarurî olan hususlarının inkârı, beraberinde dinden dışlamayı getirebilir. Ancak, pratikten çok, teorik yanı ağır basan hususlarda bu hüküm söz konusu değildir.
  Mezhepler arasındaki ihtilaf ise, daha çok zarurî olmayan, içtihada dayalı teorik konular için söz konusudur. Bu da genellikle, ayet ve hadislerin farklı algılanmasından kaynaklanmaktadır.
  Ehl-i sünnet, Kur’an ve hadisleri dayanak göstererek yanlışa düşen bir kısım batıl görüş sahiplerine kafir demeyi uygun görmemişler. Çünkü, ne de olsa ehl-i kıbledir, demişler ve hadiste ehl-i kıbleyi tekfir etmemeyi öngören talimatı (bk. Buharî, salat, 28) esas almışlardır.
  “Bir hâkim, verdiği hükümle ilgili yaptığı içtihadında isabet etse iki sevap, hata etse bir sevap kazanır.” (İbn Mace, Ahkam 3)
  mealindeki hadis, bu konuya ışık tutmaktadır.
  S.İslamiyet

+ Yorum Gönder