+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ailem için kumarı bırakması için dua istiyorum Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ailem için kumarı bırakması için dua istiyorum


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Ailem için kumarı bırakması için dua istiyorum


  Reklam  Cevap:
  Bismillahirrahmanirrahim

  Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamüricsün min ameliş şeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salati fehel entüm müntehun.
  ve etıy`ullahe ve etıy`ur rasule vahzeru.fein tevelleytüm fa`lemu ennema ala resunlinel belağulmübin.Allâh ümme huz hubbül hamri vel meysiri bihakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bielfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.ve bihakkı Muhammed Mustafa sallAllâh ü aleyhi ve sellem.

  Perşembe gecesi saat 23 den sonra kötü alışkanlıkları bırakması için anne ismiyle beraber telaffuz ederek güzel niyet et niyet edip 41 kez okuyun.

  Büyük zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere"Yâ Vehhâb" dese o kimsenin duasını Allâh teala kabul eder, demişlerdir.


+ Yorum Gönder
kumari birakmak icin dua,  kumari birakmak için dualar,  kumarı bırakmak için dua,  kumarı nirakmak icin okunacak dua