+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur'an da geçen Yeşfi kelimesi isim olarak kullanılabilirmi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'an da geçen Yeşfi kelimesi isim olarak kullanılabilirmi?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kur'an da geçen Yeşfi kelimesi isim olarak kullanılabilirmi?


  Reklam  Cevap:
  kuranda geçen yeşfi kelimesi isim olarak kullanılabilirmi?

  Yeşfi, şifa verecek anlamındadır. isim olarak kullanılması doğru değildir.

  Şifa vermek, hastalığı iyileştirmek ve şifa istemek anlamındaki "ş-f-y" kökünden gelen şâfî şifa veren demektir.
  Allah'ın sıfatlarından biri olup Buharî, Müslim, Tirmizî ve Ebû Dâvud'un rivâyet ettiği bir hadiste geçmiştir (Buharî, Merda, 20, Tıb, 40; Müslim, Selam, 46, 47, 48; Ebû Dâvud, Tıb, 17; Tirmizî, Deavat, 10).

  Şâfî, Allah'ın şifa ve deva veren, hastalıkları iyileştiren, manevî sıkıntıları gideren ve ferahlık veren olduğunu ifade eder. Allah'ın bu vasfı Kur'ân'da "yeşfî" fiiliyle ifade edilmiştir: "Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur


  ." (Şu'arâ, 26/80), "Onlarla (müşriklerle) savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin, sizi onlara üstün getirsin ve müminlerin göğüslerini ferahlandırsın (yeşfî)." (Tevbe, 9/14).
  Âyetler, Allah'ın maddî ve manevî anlamda şifa veren olduğunu beyan ediyor. Allah kelamı Kur'ân'da şifadır (Yûnus, 10/50; İsrâ, 17/82). Derdi veren de dermanı veren de Allah'tır. Peygamberimizin; "Allah hiçbir dert vermemiştir ki, şifasını da vermiş olmasın." (Buharî, Tıb, 1), "Allah her derde bir deva var etmiştir." (Müslim, Eşribe, 12)


 3. islamyolu
  Emekli
  Kuranda her isimde kullanılmaz. mesela Aleyna , İrem gibi isimleri koymakta caiz değildir..

+ Yorum Gönder