+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Rıdvan Biatı Kimler Arasında Olmuştur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Rıdvan Biatı Kimler Arasında Olmuştur?


 2. maydın
  Devamlı Üye

  Cevap: Rıdvan Biatı Kimler Arasında Olmuştur?


  Reklam  Cevap: Rıdvan Biati veya Şecere Biati
  Hicretin yedinci yılında, Resulullah (s.a.a) ashabını umre yapmak için seferber etti. Medine Müslümanlarından bin üç yüz veya bin altı yüz kişi Resulullah'ın (s.a.a) bu çağrısına olumlu cevap vererek Hz. Peygamber'le birlikte Mekke'ye doğru yola koyuldu. Re-sulullah (s.a.a) kurban etmek için beraberinde yetmiş deve getirmiş ve "Ben umre yapmaya gidiyorum, dolayısıyla yanıma silâh al-mıyorum." buyurmuştu.
  Kervandakiler Zu'l-Huleyfe denen yerde ihram bağlayarak Mekke'ye doğru hareket edip Mekke'den dokuz mil uzakta Hudey-biye denen yerde toplandılar. Müslümanların Mekke'ye doğru hareket ettiklerini duyan Mekke halkı dehşete düştü. Hemen Mekke'nin etrafındaki kabilelerden ve kendi taraftarlarından bir ordu hazırlayarak Halid b. Velid'i veya İkrime b. Ebu Cehl'i iki yüz atlıyla Müslümanların Mekke'ye doğru ilerlemelerini önlemeleri için gönderdiler.
  Resulullah (s.a.a) bunu görünce Kureyş ordusuyla savaşa hazırlanarak Müslümanlara, "Allah Telâ bana sizden biat almamı emretti." buyurdu. Müslümanlar da gelerek savaştan kaçmayacaklarına dair ona biat ettiler. Bazıları da, ölünceye kadar direneceklerine dair biat ettiklerini söylerler.
  Kureyş, Resulullah'la (s.a.a) müzakere etmek için bir grup gönderdi. Müzakere için gelenler bu manzarayla karşılaşınca korkarak Hz. Peygamber'le uzlaşıp, ona barış önerisinde bulundular...

  Rıdvan biatı Rasulullah (sav),ashabı kiram arasında olmuştur...

+ Yorum Gönder
rıdvan biatı,  ridvan biati,  rıdvan biatında kimler vardı