+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dövme yaptırmak çok günahmıdır cezası nedir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dövme yaptırmak çok günahmıdır cezası nedir ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Dövme yaptırmak çok günahmıdır cezası nedir ?


  Reklam  Cevap: Süslenme:
  İ'tidâl dini olan İslâm insanların yaratılıştan mevcut özellik ve güzelliklerini belirli hale getiren süsü, boyamayı, takınma ve giyinmeyi-bazı kayıtlarla- mübah kılmıştır. Ancak fıtratı, yaratılıştan verilmiş özellik ve şekilleri değiştirme mânasında süs, makyaj ve değiştirmeleri yasaklamış, bunları şeytanî saymıştır; çünkü şeytan şöyle demişti: "Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler" (en-Nisâ: 4/119).
  Yaygın olan bazı süsleme ve değiştirme çeşitlerini sıralayalım:

  1) Dövme yaptırmak ve dişlerin şeklini değiştirmek:
  Hz. Peygamber (s.a.v.) vücuduna dövme yaptıran ve yapana, (normal) dişleri yontarak şeklini değiştiren ve bunu yaptırana lânet etmiştir.48
  Tıbbî ve estetik bakımlardan normal olan dişleri, moda olan şekle uydurmak için söktürüp yaptırmak caiz değildir.
  Gerek iğne batırıp açılan deliklere boyalı maddeler dökerek yapılan dövme ve gerekse diş minelerini mahveden yontma işinin sağlık yönünden de zararlı olduğu bilinmektedir.

  2) Estetik ameliyat:
  Büyük paralar sarfıyla burun, çene, göğüsler gibi uzuvların şeklini değiştirmekten ibaret olan estetik ameliyâtın da yukarıda geçen âyet ve hadislerin şümûlüne girdiği anlaşılmaktadır.
  Ancak insanı aşağılık kompleksine iten, toplum içinde mânen işkence çekmesine sebep olan bir anormallik veya fazlalık olursa bunun izâlesi tedâvi mahiyetindedir. Peygamberimiz (s.a.v.) güzellik için dişlerini seyrekleştirenleri lânetlemiştir.49 Burada geçen "güzellik için" kaydı, bir ihtiyaç sebebiyle yapılan ameliyeleri istisnâ etmektedir.

  48. Müslim, K. el-Libâs, 119; Buhârî, K. el-Libâs, 82-87.
  49. Buhârî, K. el-Libâs, 82, 84; Müslim, K. el-Libâs, 120.

+ Yorum Gönder