+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ve Selemun Alel Murselin ne demektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ve Selemun Alel Murselin ne demektir?


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: ''Ve Selemun Alel Murselin'' ne demektir?


  Reklam  Cevap: Gönderilen Peygamberlere selam olsun anlamına gelir..

 3. EarthQuake®
  Yolcu
  Tesbihatın bitiminde okunan aşirden sonra "Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun - veselamun alel murselin - vel hamdülil lahi rabbil alemin" (SAFFAT SURESİ, 180-181-182. ayetler) okunmakta sonra EL FATİHA denilmektedir.

  180. Kudret ve izzet sahibi Rabbin, insanların her türlü tasavvurunun üstünde (bir yüceliğe sahip)tir.

  181. O'nun bütün elçilerine selâm olsun!
  182. Ve hamd, bütün âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!


  İbnü Ebi Hatim'in Şa'bî'den rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Her kimi, kıyamet günü sevabdan tam ölçekle ölçmek sevindirecekse bulunduğu meclisten kalkacağı sırada şöyle desin: "Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun - veselamun alel murselin - vel hamdülil lahi rabbil alemin" (SAFFAT SURESİ, 180-181-182. ayetler) (Kurtubi, El-camiu lil-ahkamil Kuran,15/141. Suyuti, Ed-dürrül Mensur, 5/141. Alusi, Ruhul meani, 12/159) (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili)


  Bu hadisin tavsiyesi doğrultusunda camiden cemaat ayrılırken bu ayetler okunmaktadır.+ Yorum Gönder
mürselin ne demek,  veselamun alel murselin,  subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin vel hamdülil lahi rabbil alemin,  ve selamün alel mürselin,  ve selamün alel mürselin ne demek,  vesselamü alel mürselin,  ve selamun alel mürselin ne demek