+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cehennem İle İlgili Sorular Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cehennem İle İlgili Sorular


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Cehennem İle İlgili Sorular


  Reklam  Cevap: “Gayrimüslimler istisnasız olarak cehenneme mi gideceklerdir? Aralarından cehennem azabından kurtulan olacak mıdır?” diye sormuş.
  Cevap: Hayatta iken İslam dinini işitipte, İslam dinine girmeden ölen kişi ebediyen cehennemden çıkamaz! Çünkü Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:
  “Kuşkusuz ki Allah katında din İslam’dır…”


  - Soru: Şu anda cennet ve cehennem var mıdır? Mekan tahsis edilmiş midir?
  Cevap: Cennet de cehennem de el'an mevcuttur. Ayet-i kerimelerde cennet ve cehennemden bahsedilirken mazi (geçmiş zaman) sigası ile "Üuıddet" (hazırlandı) buyrulması, onların halen mevcut olduğunu gösteren delillerden biridir. Me'va adlı cennetin Sidretü'l-Münteha'nın yanında bulunduğu, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle (Sure-i Necm ayet 15) sabittir. Hz. Nuh'un kavmi; suda boğulduğundan onların derhal cehenneme sokulduklarını haber veren Ayet-i Kerime (Sure-i Nuh 25) cehennemin varlığını ifade etmektedir. İşte bu ve benzeri birçok Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler, cehennemin el'an mevcut bulunduğunun belgeleridir. Akaid kitapları bu hususu açık ve geniş olarak beyan etmektedir.

  - Soru: Veled-i zina olan bir kimse, bihakkın İslam'ı yaşamış olsa bile cennete giremez, deniliyor. Bu söz doğru mu?
  Cevap: Böyle bir iddia doğru değildir.

  - Soru: Bazı kimseler, borazancının, çaldığı düdüğü ile; sarhoşun, kadehiyle birlikte haşrolunacağını; müezzinlik yapanların, ezan okuyarak haşrolunacağını ifade etmektedirler. Bu hususun sıhhat derecesini açıklar mısınız?
  Cevap: Peygamber Efendimiz'in "Yüb'asü küllü abdin âlâ mâ mâte aleyh" Hadis-i Şerifi buna delalet etmektedir.

  Soru: Cehennemin kapılarının isimleri nelerdir?

  1. Ezzâ
  2. Hutame
  3. Sa'îr
  4. Sekar
  5. Cehîm
  6. Hâviye

+ Yorum Gönder
cehennemle ilgili sorular