+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Vahabi Mezhebi Nedir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Vahabi Mezhebi Nedir ?


 2. mum
  Administrator

  vahabi ne demek


  Reklam  Cevap: Vehhabilik Mezhebi nedir? Kısaca

  Suudiarabistan merkezli siyasi bir mezheptir.
  Muhammed b. Abdülvehhâb’a (ö. 1206/1792) nisbet edilen dinî-siyasi akım.
  Ortaya çıkışından günümüze kadar İslâm dünyasında çok yönlü ve geniş bir etkiye sahip dinî ve siyasî bir harekettir. Adını hareketin dinî yönünün temellerini atan Muhammed b. Abdülvehhâb’a nisbetle almış, bu adlandırma akımın dışındaki dinî çevrelerde, ilmî ve siyasî sahalarda geniş kullanım alanı bulmuştur. Mensupları ise akımı Ehl-i sünnet dairesinde kalan bir ıslah ve dinin aslına dönüşmesini hedefleyen bir ihya hareketi olarak gördüğünden Muvahhidûn (ehl-i tevhîd) veya izledikleri geleneksel dinî usule göre Ehl-i hadîs ya da Selefiyye diye anılmayı tercih etmiştir. Bunun yanında birçok İslâm ülkesinde, Vehhâbîlik’le doğrudan ilgileri olmadığı halde ortak bazı görüşleri ve tutumları sebebiyle kimi gelenekçi ve modernist dinî gruplar ya da son yıllarda siyasal İslâm, radikalizm, dinî aşırılık veya terörle ilişkilendirilen çeşitli grup ve hareketler için de Vehhâbî adı uluslar arası basın ve politik çevrelerde yaygınlık kazanmıştır. Çeçen bağımsızlık hareketiyle Orta Asya ülkelerindeki rejim karşıtı dinî-siyasî hareketler için bu ismin kullanılması söz konusu yanlış adlandırmanın göze çarpan örneklerinden biridir (Knysh, XLIV/1 [2004], s. 22-26).

+ Yorum Gönder
vahabi ne demek,  vahabi mezhebi,  vahabi,  vahabi nedir,  vahabilik,  vahabi mezhebi nedir,  vahabilik mezhebi