+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Meni mezi bulaşan kıyafet Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Meni mezi bulaşan kıyafet

  Sual: meni mezi bulaşan kıyafetleri yıkama imkanımız olmadı yıkayamadık ne olur? benim bu konuda cok takıntım var. yıkatmadıgım zamanda yok şuna bulaştı yok buna bulaştı diye zincir uzayıp gidiyor elbise yıkatmaktan bıktım usandım yardımcı olursanız sevinirim ? 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: meni mezi bulaşan kıyafet


  Reklam  Cevap:
  meni mezi bulaşan kıyafetleri yıkama imkanımız olmadı yıkayamadık ne olur? benim bu konuda cok takıntım var. yıkatmadıgım zamanda yok şuna bulaştı yok buna bulaştı diye zincir uzayıp gidiyor elbise yıkatmaktan bıktım usandım yardımcı olursanız sevinirim
  Meni veya mezinin bulaştığı yerleri yıkamanız gereklidir.

  Hanefilere göre meni pis sayılır, bedene veya elbiseye bulaşması halinde suyla yıkanması gerekir. Eğer kurumuşsa ovalamak suretiyle de temizlenmiş sayılır. Ancak Ebû Hanife'ye göre, kuru menîye, yeniden su isabet eder ve ıslanırsa pisliği geri döner.

  İmam Şafiî ve Ahmed b. Hanbel'e göre, menî temizdir. Diğer yandan İmam Mâlik ve Züfer meniyi pis kabul etmekle birlikte, kuru meninin ovmak yoluyla temizlenemeyeceği görüşünü savunurlar.

  Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak gerekmez. Ancak mezi abdesti bozar. Bunun için abdesti yenilemek gerekir.


  Hadislerde de işâret edildiği gibi, mezinin bulaştığı yerleri yıkamak icâb eder. Çünkü mezi necistir (İbnul-Humâm, Şerhu Fethil-Kadir, Mısır 1315, I, 46; Vehbe ez-Zuheylî, el Fıkhul-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk 1989, I, 368).

  Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak gerekmez. Ancak mezi abdesti bozar. Bunun için abdesti yenilemek gerekir.

+ Yorum Gönder
meninin elbiseye bulaşması,  mezi elbiseye bulaşırsa,  mezi elbise,  meni bulaşmış elbise,  meni bulaşan elbise,  meni elbise,  elbiseye mezi bulaşması