+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cennet ırmaklarının ve kapılarının isimleri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  Cennet ırmaklarının ve kapılarının isimleri nelerdir?


 2. 2
  arifselim
  Yönetici

  Cevap: Cennet ırmaklarının ve kapılarının isimleri nelerdir?


  Reklam  Cevap: Cennetteki ırmakların en başında Kevser ırmağı gelir. Diğer ırmaklarda kuranı kerimde ve hadislerde geçmektedir. Özellikle dört tane ırmak vardır ki bunlar kuranı kerimde özel olarak zikredilmiştir. Allah'u teala şöyle buyurmaktadır:

  “Takvâ sahibi / Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vâd edilen cennetin durumu şudur: “Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Ayrıca onlar için orada, her çeşit meyveden ile Rableri tarafından bir mağfiret vardır...”(Muhammed, 47/15).

  Cennetteki su kaynakları kuranı kerimde şöyle geçmektedir:

  Su kaynakları:

  Kevser Irmağı: (Kevser Suresi, 1; Razî, 32/ilgili ayetin tefsiri).

  Tesnim kaynağı:
  “İçeçeğin bir karışımı da Tesnimdir. Bu Allah’a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır.” (Mutaffifin, 83/27-28).

  Kâfur Kaynağı:
  “İyi insanlar, Kâfur suyu ile hazırlanmış içecek kâselerini yudumlarlar. Bu Allah’ın has kullarının içip, istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır.” (İnsan, 76/5-6)

  Selsebil Kaynağı:

  “Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir. Bu içecekler, adı Selsebil olan pınardandır.” (İnsan, 76/17-18)

  Maîn Kaynağı:
  “Etraflarında, cennet (Maîn)şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebedîliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler.” (Vakıa, 56/18)
  “Kaynağından taze doldurulmuş, berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen şaraplar, dolu dolu kadehlerle etraflarında fır dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir.” (Saffat, 37/45-47; ayrıca bk. Tur, 52/23.

  Hamr / Şarap Irmağı:
  “İçenlere zevk veren şarap ırmakları...” (Muhammed, 47/15).

 3. 3
  emre
  Devamlı Üye
  Cennetin sekiz kapısı vardır.

  Hadislerde “Cennetin sekiz kapısı olduğu” açıkça ifade edilmiştir(bk. İbn Hacer,VII/28).

  Ebu Hureyre anlatıyor: Hz: Peygamber(a.s.m) şöyle buyurdu: “Kim Allah yolunda, malından iki şey harcarsa, cennetin kapılarından ‘Allah’ın kulu! Burası güzeldir, buradan girin’ diye çağrılır. Namaz ehli olanlar/Sürekli namazını kılanlar, Salat(namaz) kapısından çağrılır. Cihad ehli olanlar, Cihad kapısından çağrılır. Oruç ehli olanlar/sürekli oruçlarını tutanlar Reyyan(su içip kanan) kapısından çağrılır. Sadaka ehli olanlar/Daima sadaka verenler, Sadaka kapısından çağrılır.” Bunun üzerine Ebu Bekir “Ey Allah’ın Resulü! Anam, babam sana feda olsun, bütün bu kapılardan çağrılması için kişinin ne yapması gerekir? Bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse var mı?” diye sordu. Hz: Peygamber(a.s.m) “Evet, öyle ümit ediyorum ki, sen onlardan olacaksın” buyurdu.”(Buharî, Savm, 4).

  Bu hadiste, dört kapı zikredilmiştir: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka(Zekât).
  Burada İslam esaslarından yalnız Hac anılmamıştır. Şüphesiz onun için de hususî bir kapı vardır(İbn Hecer, a.g.y). Geriye üç kapı kalır ki, onlar da şunlardır: İnsanları affedenlerin gireceği kapı “Affedenler/Af kapısı”, Bir hadiste “Cennetin bir kapısı vardır, ondan yalnız affedenler girecektir” buyurulmuştur(İbn Hacer, a.g.y).
  Bir de Hesabı, azabı olmayan tevekkül ehlinin gireceği, “Eymen” kapısı.
  Diğer kapı ise, Zikir veya ilim kapısı(a.g.y).

  Özetlersek: Cennetin sekiz kapısı vardır: Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka(Zekât), Hac, Af, Eymen(Sağ, mübarek) ve Zikir-İlim kapısı.
  Demek ki, ehl-i ilim, İLİM kapısından girecektir.

  Cennet ırmaklarının isimleri


  Şunu belirtmeliyiz ki, cennetteki ırmakların özel isimlerine dair bilgilerimiz azdır. Tirmizî’nin rivayet ettiği bir hadiste Hz. Peygamber(a.s.m): “Kevserin cennetteki bir ırmak olduğunu” söylemiştir. Diğer ırmaklar vasıflarıyla zikredilmiştir. Konuyu bu açıdan değerlendirdiğimizde bu ırmakları şöyle adlandırabiliriz:

  a. Dört ırmağın vasıflarıTakvâ sahibi /Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vâd edilen cennetin durumu şudur: “Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Ayrıca onlar için orada, her çeşit meyveden ile Rableri tarafından bir mağfiret vardır..”(Muhammed, 15).Görüldüğü gibi, ayette “su, süt, şarap, bal, ırmağı” denilmiyor, çoğul olarak ırmakları denilmektedir. Bu ise, bu dört çeşit içeceklerden her birisinin değişik kaynaklardan aktığını göstermektedir.Süt ve bal ırmakları bu ayetten başka bir yerde geçmemektedir. Aslında süt ve balın başka bir karışımı olmadığı, oradakilerin en kaliteli bir seviyede oldukları için ayrı isimler almalarına ihtiyaç da yoktur. Su ile şarabın değişik karışımı, değişik kokusu ve farklı tatları olduğundan ayrı isimlerle anılmaları uygundur.

  b. Su kaynakları:-Kevser Irmağı: (Kevser Suresi, 1; Razî, 32/ilgili ayetin tefsiri). -Tesnim kaynağı: “İçeçeğin bir karışımı da Tesnimdir. Bu Allah’a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır” (Mutaffifin, 27-28).-Kâfur Kaynağı: “İyi insanlar, Kâfur suyu ile hazırlanmış içecek kâselerini yudumlarlar. Bu Allah’ın has kullarının içip, istedikleri yere akıttıkları bir kaynaktır” (İnsan, 5-6)-
  Selsebil Kaynağı: “Onlara karışımında zencefil bulunan kadehler ikram edilir. Bu içecekler, adı Selsebil olan pınardandır” (İnsan, 17-18)

  c. Şarap ve meşrubat kaynakaları:-
  Maîn Kaynağı: “Etraflarında, cennet (Maîn)şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebedîliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler” (Vakıa, 18)-“Kaynağından taze doldurulmuş, berrak, içenlere pek hoş gelen, içinde zararlı ve sersemletici şey olmayan, sarhoş da etmeyen şarablar, dolu, dolu kadehlerle etraflarında fır dönen hizmetçiler tarafından ikram edilir” (Saffat, 45-47; ayrıca bk. Tur, 23 -Hamr/Şarab Irmağı: “İçenlere zevk veren şarap ırmakları” (Muhammed, 15).Cennet Bahçeleri özlükte "bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer" anlamına gelen cennet, terim olarak "çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedî olarak kalacakları ahiret yurdu"na denir. Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur. Kur'an'da cennet (cennet bahçeleri) için çeşitli isimler kullanılmıştır.

  Cennetin tabakaları olması ihtimali de bulunan bu isimleri şöyle sıralayabiliriz:

  Cennet, Me'va, Adn, darü'l-huld; ebedîlik yurdu, firdevs; her şeyi kapsayan cennet bahçesi, darü's-selam; esenlik yurdu, darü'l-mukame; ebedî kalınacak yer, naîm; nimetlerle dolu cennetler/bahçeler.


 4. 4
  Misafir
  Yazıda salat yazmış ama bu yazım şekli yanlış. Namaz kılma manasına gelen kelime salah'dır. Geçişli okunursa salati salatü veya salate olabilir.

 5. 5
  Hoca
  erimeye devam...
  cennet-irmaklari.jpgCennet ırmaklarının ve kapıları.jpg

  Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde cennetteki nehirlerden sıkça bahsedilmektedir:

  "Cennet ırmakları, misk dağlarının yahut da misk tepelerinin altından çıkar." (Tezkireti'l Kurtubi, s. 307/501)
  "Cennette, bal denizi, şarap denizi, süt denizi ve su denizi bulunmaktadır. Diğer nehirler bunlardan çıkacaktır." [(Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı-5, s.409/10097]
  Hadiste cennette baldan, sütten, şaraptan denizlerin olacağından bahsedilmektedir. Ancak burada bahsedilen süt, bal ve şarap dünyadakinden çok farklı, cennete has özellikleriyle yaratılmıştır. Cennette bunların her biri tertemiz, lezzet ve rahatlık veren içkilerdir. Örneğin cennette sunulan şarap, dünyadakilere benzememektedir. Cennet ehlini sarhoş etmeyecek, içenlerin şuurunu bulandırmayacaktır. Allah'ın cennet için hazırladığı içki,

  "Bembeyaz; içenlere lezzet (veren bir içki). Onda ne bir gaile vardır, ne de kendilerinden geçip, akılları çelinir." (Saffat, 37/46-47)
  ayetleriyle Kur'an'da tarif edilmektedir.

 6. 6
  @hmet
  Üye
  cennet ırmaklarından içmeyi Allah cümlemize nasip etsin.

 7. 7
  Misafir
  Cennette sarap irmagindan bahsediliyor.Dinimizde sarap haram degilmiki?Her ne kadar sarhos etmeyen saraptan bahsedilsede sarap ismi bana abes geldi.Üzüm suyundan bahsediliyor herhalde.Veya tam tercümesi mümkün olmadigindan sarap denmis? Aciklama getirilirse sevinirim.Yanlis bilgiden korunmus oluruz.
  Tesekkürler

 8. 8
  imam
  Üye
  Şarap arapçada içki yani içilen sıvı şeyler anlamındadır siz sarhoş eden alkol olarak anlamayın
  kısacası cennet şarabı meyve suyudur

 9. 9
  Misafir
  Ben cennette kaç tane irmak olduğunu öğrenmek istiyorum ama bulamadım.

 10. 10
  Misafir
  Allah-u Teala içkiyi bu dünya ićin yasaklamış ve ayetlerdede geçiyor cennette daha güzel saraplardan olacak diye. Yani bu dünyada allah ićin yapmadığınız her şeyin daha güzelini size verecek allah. Lütfen biraz bilgi edininip sonra yorum yazın.

 11. 11
  Misafir
  Cennet teki ormanların isimleri: abu kevser, abu zemzem, abu hayat, abu sin, abu ayvan, abu taha ve abu leb

 12. 12
  Misafir
  Cennete girebilen kullardan olalim inşallah

+ Yorum Gönder

cennet kapılarının isimleri

cennetteki ırmakların isimleri

cennetteki isimler

cennet isimleri

cennet ırmaklarının isimleri

cennetin kapılarının isimleri

cennetteki ırmak isimleri