+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Buffalo/bufalo, zürafa, zebra, kanguru, midilli ve deve kuşu gibi hayvanların etinin yenilmesi helal midir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Buffalo/bufalo, zürafa, zebra, kanguru, midilli ve deve kuşu gibi hayvanların etinin yenilmesi helal midir?


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Buffalo/bufalo, zürafa, zebra, kanguru, midilli ve deve kuşu gibi hayvanların etinin yenilmesi helal midir?


  Reklam  Cevap: Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamber (asv)’in hadislerinde yenmesi helâl ve haram olan etler ile ilgili bazı açıklamalar yer almıştır. Bu açıklamalar bir bütün olarak göz önüne alındığında, her şeyden önce etleri yenebilecek hayvanlarla ilgili bir liste verme yönüne gidilmediği, sadece belli ilke ve ölçüler getirilmekle yetinildiği görülür.

  İslâm bilginleri, Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamber (asv)’in hadislerinde belirtilen amaç ve ilkeler ışığında ictihad ederek, hangi hayvanların etinin helâl ve haram olduğunu ya tek tek veya gruplandırarak belirlemeye çalışmışlardır.

  Buna göre, geyik, ceylan, dağ keçisi, yabanî sığır, deve kuşu, tavuk, kaz, ördek, zürafa, güvercin, bıldırcın, koyun, keçi, deve, sığır, manda, ekin kargası, tavus, kırlangıç, tavşan ve turna vb. hayvanların eti yenir.

  Vahşi hayvanlar gibi ot yeyip geviş getiren hayvanlardan olan bufalonun eti de yenir.

  Saldırgan olmayan, geviş getiren ve otçul bir hayvan olan kanguru, eti yenen hayvanlar arasında yer alır ve isteyenler etini yeyebilir.

  Zebra, yaban eşeği türlerinden biridir. Her ikisinin yenmesi de helaldir.

  At etine gelince:

  Şâfiî ve Hanbelî mezhepleriyle Malikîlerden gelen bir rivayete göre, at etinin yenilmesi mubahtır (yenilmesinde sakınca yoktur). Bu konuda Câbir b. Abdullah'ın rivayet ettiği, "Resûlullah Hayber günü ehlî merkep etini yasak etmiş, at etine izin vermiştir. (Buhârî, "Zebâih", 27; Müslim, "Sayd", 36, 37, 38) mealindeki hadis delil olarak kabul edilmiştir. Hanefîlerden Ebû Yûsuf ve Muhammed de bu görüşü benimsemişlerdir.

  Hanefî Mezhebi'nde tercih edilen görüş ile Malikîlerden gelen ikinci bir rivayete göre ise, at etinin yenilmesi tenzihen mekruhtur (hoş karşılanmamıştır). At etinin, tahrimen mekruh, hatta haram olduğunu söyleyen alimler de vardır. Kuşkusuz, bu hükme varılmasında atın, o dönemde gerek askeri gerekse sivil hizmetlerde yoğun bir şekilde kullanılan bir hayvan olmuş olması etkili olmuştur.

  Buna göre günümüzde at etinin yenmesinde sakınca yoktur denilebilir. Bir at cinsi olarak Middili'yi de bu kategoride değerlendirmek mümkündür.

  S.İSlamiyet

 3. Hoca
  erimeye devam...
  bufalonun eti helaldir

+ Yorum Gönder