+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sayıca en büyük (en çok hadis ihtiva eden) hadis kitapları hangileridir? (Arapça olanlar) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sayıca en büyük (en çok hadis ihtiva eden) hadis kitapları hangileridir? (Arapça olanlar)


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Sayıca en büyük (en çok hadis ihtiva eden) hadis kitapları hangileridir? (Arapça olanlar)


  Reklam  Cevap: Sayıca en çok hadis ihtiva eden kitapların başında, yaklaşık KIRK BİN hadisle Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i gelir. Bu kitap 750 bin hadisten seçilerek meydana getirilmiştir. (bk. L. Çakan, Hadis Edebiyatı, s. 3o-31; İ. Canan, Kütübü Site Tercüme Ve Şerhi)
  Ali el-Mütteki’nin derlediği “Kenzu’l-ummal” adlı eserde de, KIRK BİN civarında hadis bulunmaktadır.(a.g.e, s.105).
  Et-Taberanî’nin “el-Mucemu’l-kebir” adlı eserindeki hadislerin sayısı, 25.000, 60.000 gibi oldukça farklı sayılarla belirtilmektedir.(a.g.e, s. 36).
  Enbu’l-Esir’in derlediği, Camiu’l-Usul adlı eserde, 9.523 hadis bulunmaktadır.(a.g.e, s.104).
  Ahmed Ziyaeddin Gümşhanevî’nin derlediği Ramuzu’l-Ahadis’de, 7.101 hadis mevcuttur.(a.g.e, s.119-120).
  Abdüzrrezzak’ın Musaannef'i de on bir cilt halinde basılmıştır. Zehebî'nin tâbiriyle büyük bir "ilim hazînesi"dir. İçerisinde 21.033 adet hadîs mevcuttur. (İ. Canan, a.g.e.)

+ Yorum Gönder