+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz Meryem mezarı nerede? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz Meryem mezarı nerede?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Hz Meryem mezarı nerede?


  Reklam  Cevap: Hz.Meryem'in Vefatı ve Kabri

  Hz. Meryem’in vefatı ve kabriyle ilgili âyet ve hadislerde bir açıklamaya rastlanmamaktadır. Bu konudaki ayrıntılar genelde Hıristiyan kaynaklara veya bir kısım tarihî kaynağa dayanmaktadır. Sinoptik İncillerde (Matta-Markos-Luka) yer almamakla beraber sadece Yuhanna İncilinde, Hz. Meryem’in Kana mucizesinde42 ve haç olayında43 yer aldığı; “Resûllerin İşleri”nde Hz. İsa’nın göğe yükselmesinden sonra havarilerle dua ettiği44 belirtilmekte ise de hayatının geri kalanı, ölümü, yaşı, dış görünüşü hakkında İncillerde hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

  Hz. İsa’nın dünyadan ayrıldığı sırada elli yaşlarında olduğu tahmin edilen Hz. Meryem’in elli altı, yetmiş, yetmiş iki yaşlarında, yahut çok ileri yaşlarda öldüğü görüşleri yanında, nerede ve nasıl vefat ettiği, kabrinin nerede olduğu, öldüğü veya göğe yükseltildiği konuları da tartışılagelmiştir. 45 Bütün bu ayrıntılar bir yana, Hz. Meryem’in Allah’a ibadet ederek hayatına devam ettiği bilgisi, 46 onun genel profiline daha uygun görünmektedir.

  Hıristiyan kaynaklar daha çok Hz. Meryem’in defnedildiği yere dair bir bilgi bulunmadığı görüşünde olmakla beraber Kudüs, Efes ya da Antakya’da defnedildiğine dair farklı görüşler mevcuttur. Efes’te ona nisbet edilen bir kabir bulunmayışına karşılık, Kudüs’te birisi Zeytin Dağı ve Tapınak Tepesi arasındaki Jeoshaphat (veya Kedron) vadisinde, diğeri de Gethsemani’de (Cesmâniyye) 47 olmak üzere birer kilisenin onun defnedildiği yer olduğu ileri sürülmektedir. Siyon dağında diyenler de vardır. 48 Şam tarihi yazarı İbn Asâkir ise, Hz. Meryem’in mezarının Şam’da el-Ferâdîs kabristanında olduğunu kaydetmiştir.

  Araştırmacı Yazar
  Ahmet Çetinkaya


 3. Misafir
  incilde kilikya bölgesinde bugünkü mersin ilinde yazılır vatikan tarafında olaylanır ama hiçbirzaman bulunamayacağı yazılır

 4. Misafir
  Efes'te bulunmuştur ama korkudan kimse diyemez

+ Yorum Gönder
meryem ananın mezarı nerede,  meryem ana mezarı nerede,  meryem ananin mezari nerede,  hz meryemin mezarı nerede,  meryem ana türbesi nerede,  hz meryem mezarı,  hz meryem mezarı nerede