+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur an ve Hadis in Arap Gramerindeki Rolü Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur an ve Hadis in Arap Gramerindeki Rolü


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kur an ve Hadis in Arap Gramerindeki Rolü


  Reklam  Cevap: Kur an ve Hadis in Arap Gramerindeki Rolü Açıklama

  Kur ân ve hadisin Arap dilinden delil olarak kullanmasına yani istişhâd konusuna, bilebildiğimiz kadarıyla, ilk olarak es-Suyûtî, el-İktirâh adlı eserinde yer vermiştir. Bundan sonra Abdulkâdir el-Bagdadî nin kaleme aldığı Hizânetu ledep adlı ansiklopedik eserinin mukaddimesinde, çoğunlukla el-İktirâh tan naklen ve kendi görüşlerini de ilâve ederek kısa bilgi vermiştir.

  İçinde bulunduğumuz dönemde ise, ilk kuruluş yıllarındaki oturumlarında hadîsle istişhâdi inceleyen Kâhire deki Arap Dil Akademisi nin çalışmalarını zikredebiliriz. Akademi üyesi Muhammed el-Hazır Huseyn tarafından kaleme alınan el-İstişhâd bi l-hadîs adlı çalışmadan da söz edilmeden geçilmez.

  Arap dilcileri, gramer kurallarını tesbit ederken Kur ân-ı Kerim ve Hadîs ten istifade ettiler mi, ettilerse bu miktarın ne kadar olduğu hususu, öteden beri merak edilen bir konudur. Bizim eserimiz ise, kendinden önceki birikimi değerlendirerek hazırlanmıştır ve merak edilen bu konuya açıklık getirme yolundaki adımlardan sadece birisidir. Ülkemiz akademik camiasında, kendi sahasında hazırlanmış ilk çalışma özelliğine haizdir.
  Kitabın Yazarı : Mehmet Reşit Özbalıkçı

  Kitabın Yayınevi :
  Akademi Yayınları

  Basım Tarihi : Şubat 2008

  Gösterim : 83
+ Yorum Gönder