+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bir ayette "... Allah bundan sonra ahiret hayatını yaratacaktır..." (Ankebut, 29/20) deniliyor. Bu ifade ahiretin henüz Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir ayette "... Allah bundan sonra ahiret hayatını yaratacaktır..." (Ankebut, 29/20) deniliyor. Bu ifade ahiretin henüz


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Bir ayette "... Allah bundan sonra ahiret hayatını yaratacaktır..." (Ankebut, 29/20) deniliyor. Bu ifade ahiretin


  Reklam  Cevap: De ki: Dünyayı gezin dolaşın da, Allah’ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra Allah, tekrar yaratmayı / ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Şüphesiz ki, Allah her şeye kadirdir.”(Ankebut, 29/20).
  Ayette geçen “en-neş’te’l-âhirete” demek, ahireti veya ahiret hayatını yaratmak demek değildir. “Neş’e” kelimesi, inşa etmek, yaratmak; “ahiret” kelimesi ise, diğeri, öbürü anlamındadır. Eğer, ilk kelime el takısı almadan “neş’ete’l-âhireti” şelinde bir isim tamlaması olsaydı, o zaman “ahiretin yaratılması” akla gelebilirdi. Halbuki şu haliyle “en-neş’te’l-âhirete” terkibi bir sıfat tamlaması olup, “diğer yaratma” yani, kıyamet kopup her şey yıkıldıktan, öldükten sonra “yeniden onları diriltme” anlamına gelir.
  Nitekim, gördüğümüz bütün müfessirler, ayeti bu şekilde açıklamışlardır.(Örnek olarak bk. Taberî, Zemahşerî, İbn Kesir, Razî, Ebu’s-Suud, Bedavî, ilgili ayetin tefsiri).
  Bu ayetin bir benzeri de Run Suresinin 27. ayetidir. Mali şöyledir:
  “Mahlukları / yaratıkları ilkin yoktan yaratan, ölümden sonra tekrar dirilten O’dur. Bu diriltme O’na göre pek kolaydır.”
  Ehl-i Sünnet ve cemaate göre –cennetiyle, cehennemiyle- ahiret yurdu şu anda mevcuttur. Cennet ve cehennemi tasvir eden ayetler, ahiretin mevcudiyetine işaret ettiği gibi, bir çok sahih hadis-i şerifte bu gerçeği açıkça ifade etmiştir.

+ Yorum Gönder