+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz. Nuh (a.s.) tufandan sonra Peygamberliğe devam etti mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz. Nuh (a.s.) tufandan sonra Peygamberliğe devam etti mi?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Hz. Nuh (a.s.) tufandan sonra Peygamberliğe devam etti mi?


  Reklam  Cevap: Değerli kardeşimiz;  Kur'an'da Hz. Nuh'un yaşıyla ilgili olarak şu bilgiler yer almaktadır. "And olsun ki, Nuh'u milletine gönderdik; aralarında bin seneden elli yıl eksik kaldı. Sonunda onlar haksızlık yaparken, tufan onları yakalayıverdi. Ama Biz, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu dünyalara bir ibret kıldık." (29/14-15)
  Bu ayetten anlaşıldığına göre Nuh (as) 950 yıl kavmiyle birlikte yaşamış ancak bu sürenin onun bütün ömrünün veya peygamberlik süresinin tamamını mı yoksa tufana kadar olan safhasını mı içine aldığı işaret edilmemiştir. Kur'an'da verilen bu rakamı Nuh (as)'ın bütün ömrü olarak kabul edenlere göre kırk yaşında pygamber olmuş, 890 yaşında iken tufan gerçekleşmiş, tufandan sonra altmış yıl daha yaşamıştır. Bu süreyi sadece tufan sadece tufan öncesi Peygamberlik müddeti olarak düşünenlere göre ise Nuh (as)'ın yaşı bundan çok fazladır.(Firuzabadi, Beşa'iru zevi't-temyiz, Beyrut, VI, 30) İbn Abbas (r.a)'ın görüşüne göre, Nûh (a.s) bin yedi yüz seksen sene yaşamıştır ve öldüğünde de Mescid-i Haram'a yakın bir yere defnedilmiştir. (Sabûnî, en-Nübüvve vel-Enbiya, Dımaşk 1985, 154).


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet+ Yorum Gönder