Konusunu Oylayın.: Yaz Kur'an kurslarında uygulanması gereken esaslar nelerdir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Yaz Kur'an kurslarında uygulanması gereken esaslar nelerdir?
 1. 05.Haziran.2011, 14:36
  1
  Misafir

  Yaz Kur'an kurslarında uygulanması gereken esaslar nelerdir?

 2. 05.Haziran.2011, 19:00
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,685
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Yaz kuran kurslarında uygulanması gereken esaslar nelerdir?
  YAZ KUR’AN KURSLARINDA UYGULANMASI GEREKEN ESASLAR:

  I- KUR SİSTEMİ:

  2. Her bir kur’a ait program, kursiyerlerin rahatça okuyabilecekleri bir yere asılacaktır.
  3. Kayıt talebiyle Kur’an kursuna gelen veli ve öğrencilere kur sistemi tanıtılacaktır.
  4. Öğrenciler başvuru esnasında öğretici tarafından Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler konusunda seviye tespitine tabi tutulacaktır.
  Kur’an-ı Kerim bakımından;
  a) 1’inci kur’a, Kur’an-ı Kerim okumasını hiç bilmeyenler,
  b) 2’nci kur’a, Kur’an-ı Kerim’i yeterince seri okuyamayanlar,
  c) 3’üncü kur’a, Kur’an-ı Kerim’i seri okuma becerisine sahip olup, tecvit kurallarını uygulamada yetersiz olanlar dahil edilecektir.
  Dini bilgiler bakımından da; öğrencilerin bilgi seviyesi hangi kur’a uygun seviyede ise, o kur’un programına kaydedilecektir.
  5. Kursa kaydı yapılan öğrencilerin, seviye tespit sınavıyla kurlara tasnifi yapıldıktan sonra imkanların izin verdiği ölçüde, 3 kur birden veya bunların içinden uygun olan/lar açılacaktır.
  6. Dersler öğretim programında kurlara göre belirlenen, ünite başlıklarına bağlı kalınarak işlenecektir.
  7. Program kitapçığı, daha evvel kendisine ulaşmamış olan ve bu kurslarda görev alan her personele 1 adet verilecek, cami/Kur’an kursu demirbaşına kayıt edilecektir.

  II- KURSLARIN AÇILMASI VE KURSLARA KAYIT İŞLEMLERİ:

  A- Müftülükler;

  1. Yaz Kur’an kurslarının açılış tarihi ve eğitim takvimi, Mayıs ayı sonu itibariyle vaaz ve hutbe yoluyla duyurulmaya başlanacaktır.
  2. Müftülükler, yaz Kur’an kursları için onay alırken, öğrenci yoğunluğunu, öğreticilerin üç saatlik ders süreci içerisinde bütün öğrencilerle gerektiği gibi ilgilenemeyeceklerini göz önünde bulunduracak, aynı kurs ve camide ayrı zamanlarda kurs açabileceklerdir. (Kur’an Kursları Yönergesi Madde: 36)
  Onay alınabilecek saatler: (Örnekler)
  a) 08.00 – 11.00 a) 09.00 – 12.00 a) 08.30 – 11.30
  b) 11.00 – 14.00 veya b) 13.00 – 16.00 veya b) 12.00 – 15.00 vb.
  c) 14.00 – 17.00
  3. Yaz Kur’an kurslarının kayıt işlemleri, dönemler, kurlu sistem ve işleyişi hakkında gerekli tüm bilgiler, il müftülüğü tarafından hazırlanan bir yazı ile müftülük, cami ve kurslarda ki ilan panolarına (büyük punto ile yazılacak) asılarak vatandaşlarımızın bilgilenmesi sağlanacaktır.
  4. Aynı kurs ve camide ihtiyaç olduğu takdirde, farklı saatlerde düzenlenecek yaz Kur’an kursu için müftülükler, din hizmetleri sınıfında çalışan personel ve kısmi zamanlı öğreticiler (sözleşmeli) den azami yararlanacaktır.
  5.Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek personel önceden tespit edilerek, ilköğretim okullarının tatil olmasından sonraki hafta, beş günlük bir hazırlık seminerine tabi tutulacaklardır.
  6. Müftülükler; düzenledikleri seminer programının bir örneğini en geç temmuz ayının ilk haftasına kadar Başkanlığımıza gönderecektir.
  7. Bu seminerde, her konu uzmanı tarafından verilecektir. Bu konuda müftülüklerdeki ilgili uzman personelinin yanı sıra, formatör öğreticiler, bölgedeki Üniversite, M.E.B. Müdürlüklerinin ve diğer kurumların konu ile ilgili uzmanlarından yararlanılacaktır.
  8. Müftülükler; mahallindeki ihtiyaçları dikkate alarak, örnek olarak gönderilen seminer programında ki tarih, saat ve konuları kendi imkanları doğrultusunda belirleyeceklerdir.
  9. “Yaz Kur’an Kursları Örnek Seminer Programı” (Ek-5) olarak gönderilmiştir.
  10. Yaz kurslarında görevlendirilen personelin ek ders ücretleri, ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenecek ve geciktirilmeden ödenecektir.
  11. Yaz kurslarında görevlendirilecek personele, müftülükçe uygun görüldüğü takdirde kursu aksatmayacak şekilde izin verilebilecektir.
  12. Her görevlinin, program kitapçığını mutlaka okuması sağlanacaktır.
  13. Aynı gün içinde, farklı saatlerde yaz Kur’an kursu açılacak olan kurs ve camilerde ihtiyaç duyulan yeterli öğretici personel, müftülüklerce görevlendirilecektir.
  Ayrıca:
  a) Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen yaz Kur’an kurslarının uygulama esaslarını muhteva eden resmi yazı (Ek-1),
  b) Yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim süreci içerisinde, öğreticinin dersi “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı”nı esas alarak işlediğini teyit edecek olan “Tasdikli Ders Defteri” (Ek-2),
  c) Yaz Kur’an kurslarının bitiminde, doldurularak müftülüklere teslim edilecek olan, “Öğrenci Durum Çizelgesi” (Ek-3),
  d) Başlamış olduğu kur’u başarıyla bitiren öğrencilere verilmesi için, “Katılım Belgesi” (Ek-4),
  Ek olarak gönderilen evrak (Ek- 1, 2, 3, 4 ve 5) çoğaltılarak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde öğreticilere verilecektir.
  14. Yaz Kur’an kursu düzenlenen cami ve kurslar, ilgili müftü veya görevlendireceği personel tarafından en az her dönem için bir defa denetlenecektir.
  15. İl müftülükleri, ilçelerden de aldıkları denetleme raporlarını ve bilgileri derleyerek, uygulanan kur sisteminden elde edilen verimi ve aksayan yönlerini bir rapor halinde, yaz Kur’an kurslarının bitiminden sonra, en geç 25 Eylül’e kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir.
  16. İl müftülükleri; camilerde açılan yaz Kur’an kurslarında kurlu sistemin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak için, birbirine yakın olan camilerde kurları paylaştırabilecek; 1’inci kur “A” camisinde, 2’nci kur “B” camisinde, 3’üncü kur “C” camisinde şeklinde bir ayarlama yaparak ilan edebilecektir.

  B - Yaz Kur’an Kurslarında Görev Alan Cami Din Görevlisi ve Öğreticiler:

  1. Kursa kaydolmak isteyenlerden, ilköğretimin 5’inci sınıfını geçtiğini gösteren okul yönetimince onaylanmış belgeden başka her hangi bir şey istenmeyecektir. (Madde:34)
  2. Kurs yöneticisi veya cami görevlisi; kursun başlangıcında gelen kayıt başvurularını göz önünde bulundurarak, velinin isteği üzerine öğrenciyi, sadece üç dönemden yalnızca birisi için kayıt yapabildiği gibi, iki dönem veya üç dönem için de kayıt yapabilecektir.
  3. Kurs yöneticisi veya cami görevlisi; kursun 1. dönem kayıt kapasitesi dolduktan sonra, eğitim-öğretim başlamış olsa dahi, kayıt için gelen başvuruları geri çevirmeyecek ve sonraki dönemler için kayıt yapacaktır.
  4. Üç dönem için de kayıtlarını doldurmuş olan kurs yöneticisi veya cami görevlisi, yaz Kur’an kursu için gelen kayıt olma başvurularını, mahallindeki en yakın kurslara yönlendirecektir.
  5. Kurslara velilerin de katılımının sağlanacağı bir açılışla başlanacak, yapılacak açılışta kursun amacı ve işleyişi anlatılacaktır.
  6. Derslere hazırlıklı olarak girilecek ve günlük işlenen dersler, ders defterine doldurulacaktır.
  7. Her dönem sonunda, dönem kur’unu başarıyla tamamlayan öğrencilere “Katılım Belgesi” verilecektir.
  8. Üçüncü dönemin sonunda, her dönemle ilgili sayısal bilgiler “Öğrenci Durum Çizelgesi”ne doldurulacak ve müftülüklere ulaştırılacaktır.
  9. Kurs süresince ve bitiminde, öğrenci velileriyle birlikte, sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

  C - Rehber Öğreticiler;

  Rehber öğretici; eğitim-öğretimle ilgili değişme ve gelişmeleri takip eden, bu değişmelerin anlamlarını kavramaya çalışan, branşının gerektirdiği şekilde yorumlamalar yaparak gerekli bilgileri diğer öğreticiler ile paylaşan ve onlara rehberlik eden öğreticidir.
  Kur’an kurslarında sürdürülen yaygın din eğitiminin geliştirilmesi, daha etkin ve verimli bir düzeye çıkarılması, çağdaş ve bilimsel program geliştirme anlayışına uygun bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, her ilden, mahallinde diğer öğreticilere rehberlik yapabilecek Kur’an kursu öğreticileri belirlenmiştir.
  Başkanlığımızca düzenlenen “Rehber Öğreticilik Hizmetiçi Eğitim Kursu”nda gerekli bilgiler kendilerine verilmiştir.

  Rehber Öğreticilerin Görevleri:

  a) Mahallinde Kur’an kursu öğreticilerine yönelik düzenlenecek, seminer ve kurslarda, bilgilendirici ve yönlendirici dersler verebilecektir.
  b) Kur’an kursu hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanılan problemlerin çözümü veya ilgili mercilere iletilmesi konularında, diğer öğreticilere yardımcı olacaktır.
  c) Rehber öğretici, eğitim-öğretim ile ilgili en güncel mevzuatı ve uygulama esaslarını takip edecek ve bu bilgileri, diğer öğreticilere, uygun yer ve zamanlarda veya elektronik ortamda ulaştıracaktır.
  d) Rehber öğretici, her eğitim–öğretim yılı sonunda; rehberliği konusundaki faaliyetlerini, bunlara yönelik sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlayacaktır. Bu rapor il müftülüğü aracılığı ile Başkanlığımıza iletilecektir.
  e) Rehber öğretici, rehberlik yapacağı öğreticilere telefon ve e-posta adresini verecek ve kendisine kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacaktır.

  III- EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNİN YAPILANDIRILMASI:

  1. Sınıf düzenlemesi, bir öğreticiye azami 30 öğrenci düşecek şekilde yapılacaktır.
  2. Sadece bir öğretici bulunan camilerde ya da Kur’an kurslarında öğrenci sayısının 30’u aşması durumunda ikinci bir öğretici görevlendirilebilinecek, öğrenciler farklı ders saatlerinde ayrı gruplara ayrılarak okutulacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde aynı öğretici diğer saatler için de görevlendirilebilecektir.
  3. Dersler 40 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanacak, ders aralarına 10 dakikalık teneffüs arası verilecektir.
  4. Öğrenciler teneffüslerde, öğreticinin kontrolünde olacaktır.
  5. Dersler çerçeve esnek program anlayışına uygun olarak hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı”nda, her kur için ayrı ayrı belirlenmiş olan ünite başlıklarına bağlı kalınarak işlenecektir.
  6. Kursa katılan öğrencilere, güler yüz ve anlayış gösterilecek, çok iyi ilişkiler kurulacaktır.
  7. Kurs programı boyunca öğrencilere, değerli oldukları vurgulanacak, kursta bulunmanın amacı, anlamı ve önemi anlatılacaktır.
  8. Öğrencilere, kaza ve kader konusu; müftü, müftü yardımcısı, vaiz veya dini yüksek tahsilli öğreticiler tarafından anlatılması için gerekli tedbirler alınacaktır.
  9. Öğrencilere, Başkanlığımız yayınları ve özellikle Diyanet Çocuk Dergisi imkanlar ölçüsünde tanıtılacaktır.


 3. 05.Haziran.2011, 19:00
  2
  Silent and lonely rains  YAZ KUR’AN KURSLARINDA UYGULANMASI GEREKEN ESASLAR:

  I- KUR SİSTEMİ:

  2. Her bir kur’a ait program, kursiyerlerin rahatça okuyabilecekleri bir yere asılacaktır.
  3. Kayıt talebiyle Kur’an kursuna gelen veli ve öğrencilere kur sistemi tanıtılacaktır.
  4. Öğrenciler başvuru esnasında öğretici tarafından Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler konusunda seviye tespitine tabi tutulacaktır.
  Kur’an-ı Kerim bakımından;
  a) 1’inci kur’a, Kur’an-ı Kerim okumasını hiç bilmeyenler,
  b) 2’nci kur’a, Kur’an-ı Kerim’i yeterince seri okuyamayanlar,
  c) 3’üncü kur’a, Kur’an-ı Kerim’i seri okuma becerisine sahip olup, tecvit kurallarını uygulamada yetersiz olanlar dahil edilecektir.
  Dini bilgiler bakımından da; öğrencilerin bilgi seviyesi hangi kur’a uygun seviyede ise, o kur’un programına kaydedilecektir.
  5. Kursa kaydı yapılan öğrencilerin, seviye tespit sınavıyla kurlara tasnifi yapıldıktan sonra imkanların izin verdiği ölçüde, 3 kur birden veya bunların içinden uygun olan/lar açılacaktır.
  6. Dersler öğretim programında kurlara göre belirlenen, ünite başlıklarına bağlı kalınarak işlenecektir.
  7. Program kitapçığı, daha evvel kendisine ulaşmamış olan ve bu kurslarda görev alan her personele 1 adet verilecek, cami/Kur’an kursu demirbaşına kayıt edilecektir.

  II- KURSLARIN AÇILMASI VE KURSLARA KAYIT İŞLEMLERİ:

  A- Müftülükler;

  1. Yaz Kur’an kurslarının açılış tarihi ve eğitim takvimi, Mayıs ayı sonu itibariyle vaaz ve hutbe yoluyla duyurulmaya başlanacaktır.
  2. Müftülükler, yaz Kur’an kursları için onay alırken, öğrenci yoğunluğunu, öğreticilerin üç saatlik ders süreci içerisinde bütün öğrencilerle gerektiği gibi ilgilenemeyeceklerini göz önünde bulunduracak, aynı kurs ve camide ayrı zamanlarda kurs açabileceklerdir. (Kur’an Kursları Yönergesi Madde: 36)
  Onay alınabilecek saatler: (Örnekler)
  a) 08.00 – 11.00 a) 09.00 – 12.00 a) 08.30 – 11.30
  b) 11.00 – 14.00 veya b) 13.00 – 16.00 veya b) 12.00 – 15.00 vb.
  c) 14.00 – 17.00
  3. Yaz Kur’an kurslarının kayıt işlemleri, dönemler, kurlu sistem ve işleyişi hakkında gerekli tüm bilgiler, il müftülüğü tarafından hazırlanan bir yazı ile müftülük, cami ve kurslarda ki ilan panolarına (büyük punto ile yazılacak) asılarak vatandaşlarımızın bilgilenmesi sağlanacaktır.
  4. Aynı kurs ve camide ihtiyaç olduğu takdirde, farklı saatlerde düzenlenecek yaz Kur’an kursu için müftülükler, din hizmetleri sınıfında çalışan personel ve kısmi zamanlı öğreticiler (sözleşmeli) den azami yararlanacaktır.
  5.Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek personel önceden tespit edilerek, ilköğretim okullarının tatil olmasından sonraki hafta, beş günlük bir hazırlık seminerine tabi tutulacaklardır.
  6. Müftülükler; düzenledikleri seminer programının bir örneğini en geç temmuz ayının ilk haftasına kadar Başkanlığımıza gönderecektir.
  7. Bu seminerde, her konu uzmanı tarafından verilecektir. Bu konuda müftülüklerdeki ilgili uzman personelinin yanı sıra, formatör öğreticiler, bölgedeki Üniversite, M.E.B. Müdürlüklerinin ve diğer kurumların konu ile ilgili uzmanlarından yararlanılacaktır.
  8. Müftülükler; mahallindeki ihtiyaçları dikkate alarak, örnek olarak gönderilen seminer programında ki tarih, saat ve konuları kendi imkanları doğrultusunda belirleyeceklerdir.
  9. “Yaz Kur’an Kursları Örnek Seminer Programı” (Ek-5) olarak gönderilmiştir.
  10. Yaz kurslarında görevlendirilen personelin ek ders ücretleri, ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenecek ve geciktirilmeden ödenecektir.
  11. Yaz kurslarında görevlendirilecek personele, müftülükçe uygun görüldüğü takdirde kursu aksatmayacak şekilde izin verilebilecektir.
  12. Her görevlinin, program kitapçığını mutlaka okuması sağlanacaktır.
  13. Aynı gün içinde, farklı saatlerde yaz Kur’an kursu açılacak olan kurs ve camilerde ihtiyaç duyulan yeterli öğretici personel, müftülüklerce görevlendirilecektir.
  Ayrıca:
  a) Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen yaz Kur’an kurslarının uygulama esaslarını muhteva eden resmi yazı (Ek-1),
  b) Yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim süreci içerisinde, öğreticinin dersi “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı”nı esas alarak işlediğini teyit edecek olan “Tasdikli Ders Defteri” (Ek-2),
  c) Yaz Kur’an kurslarının bitiminde, doldurularak müftülüklere teslim edilecek olan, “Öğrenci Durum Çizelgesi” (Ek-3),
  d) Başlamış olduğu kur’u başarıyla bitiren öğrencilere verilmesi için, “Katılım Belgesi” (Ek-4),
  Ek olarak gönderilen evrak (Ek- 1, 2, 3, 4 ve 5) çoğaltılarak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde öğreticilere verilecektir.
  14. Yaz Kur’an kursu düzenlenen cami ve kurslar, ilgili müftü veya görevlendireceği personel tarafından en az her dönem için bir defa denetlenecektir.
  15. İl müftülükleri, ilçelerden de aldıkları denetleme raporlarını ve bilgileri derleyerek, uygulanan kur sisteminden elde edilen verimi ve aksayan yönlerini bir rapor halinde, yaz Kur’an kurslarının bitiminden sonra, en geç 25 Eylül’e kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir.
  16. İl müftülükleri; camilerde açılan yaz Kur’an kurslarında kurlu sistemin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak için, birbirine yakın olan camilerde kurları paylaştırabilecek; 1’inci kur “A” camisinde, 2’nci kur “B” camisinde, 3’üncü kur “C” camisinde şeklinde bir ayarlama yaparak ilan edebilecektir.

  B - Yaz Kur’an Kurslarında Görev Alan Cami Din Görevlisi ve Öğreticiler:

  1. Kursa kaydolmak isteyenlerden, ilköğretimin 5’inci sınıfını geçtiğini gösteren okul yönetimince onaylanmış belgeden başka her hangi bir şey istenmeyecektir. (Madde:34)
  2. Kurs yöneticisi veya cami görevlisi; kursun başlangıcında gelen kayıt başvurularını göz önünde bulundurarak, velinin isteği üzerine öğrenciyi, sadece üç dönemden yalnızca birisi için kayıt yapabildiği gibi, iki dönem veya üç dönem için de kayıt yapabilecektir.
  3. Kurs yöneticisi veya cami görevlisi; kursun 1. dönem kayıt kapasitesi dolduktan sonra, eğitim-öğretim başlamış olsa dahi, kayıt için gelen başvuruları geri çevirmeyecek ve sonraki dönemler için kayıt yapacaktır.
  4. Üç dönem için de kayıtlarını doldurmuş olan kurs yöneticisi veya cami görevlisi, yaz Kur’an kursu için gelen kayıt olma başvurularını, mahallindeki en yakın kurslara yönlendirecektir.
  5. Kurslara velilerin de katılımının sağlanacağı bir açılışla başlanacak, yapılacak açılışta kursun amacı ve işleyişi anlatılacaktır.
  6. Derslere hazırlıklı olarak girilecek ve günlük işlenen dersler, ders defterine doldurulacaktır.
  7. Her dönem sonunda, dönem kur’unu başarıyla tamamlayan öğrencilere “Katılım Belgesi” verilecektir.
  8. Üçüncü dönemin sonunda, her dönemle ilgili sayısal bilgiler “Öğrenci Durum Çizelgesi”ne doldurulacak ve müftülüklere ulaştırılacaktır.
  9. Kurs süresince ve bitiminde, öğrenci velileriyle birlikte, sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

  C - Rehber Öğreticiler;

  Rehber öğretici; eğitim-öğretimle ilgili değişme ve gelişmeleri takip eden, bu değişmelerin anlamlarını kavramaya çalışan, branşının gerektirdiği şekilde yorumlamalar yaparak gerekli bilgileri diğer öğreticiler ile paylaşan ve onlara rehberlik eden öğreticidir.
  Kur’an kurslarında sürdürülen yaygın din eğitiminin geliştirilmesi, daha etkin ve verimli bir düzeye çıkarılması, çağdaş ve bilimsel program geliştirme anlayışına uygun bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, her ilden, mahallinde diğer öğreticilere rehberlik yapabilecek Kur’an kursu öğreticileri belirlenmiştir.
  Başkanlığımızca düzenlenen “Rehber Öğreticilik Hizmetiçi Eğitim Kursu”nda gerekli bilgiler kendilerine verilmiştir.

  Rehber Öğreticilerin Görevleri:

  a) Mahallinde Kur’an kursu öğreticilerine yönelik düzenlenecek, seminer ve kurslarda, bilgilendirici ve yönlendirici dersler verebilecektir.
  b) Kur’an kursu hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanılan problemlerin çözümü veya ilgili mercilere iletilmesi konularında, diğer öğreticilere yardımcı olacaktır.
  c) Rehber öğretici, eğitim-öğretim ile ilgili en güncel mevzuatı ve uygulama esaslarını takip edecek ve bu bilgileri, diğer öğreticilere, uygun yer ve zamanlarda veya elektronik ortamda ulaştıracaktır.
  d) Rehber öğretici, her eğitim–öğretim yılı sonunda; rehberliği konusundaki faaliyetlerini, bunlara yönelik sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlayacaktır. Bu rapor il müftülüğü aracılığı ile Başkanlığımıza iletilecektir.
  e) Rehber öğretici, rehberlik yapacağı öğreticilere telefon ve e-posta adresini verecek ve kendisine kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacaktır.

  III- EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNİN YAPILANDIRILMASI:

  1. Sınıf düzenlemesi, bir öğreticiye azami 30 öğrenci düşecek şekilde yapılacaktır.
  2. Sadece bir öğretici bulunan camilerde ya da Kur’an kurslarında öğrenci sayısının 30’u aşması durumunda ikinci bir öğretici görevlendirilebilinecek, öğrenciler farklı ders saatlerinde ayrı gruplara ayrılarak okutulacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde aynı öğretici diğer saatler için de görevlendirilebilecektir.
  3. Dersler 40 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanacak, ders aralarına 10 dakikalık teneffüs arası verilecektir.
  4. Öğrenciler teneffüslerde, öğreticinin kontrolünde olacaktır.
  5. Dersler çerçeve esnek program anlayışına uygun olarak hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı”nda, her kur için ayrı ayrı belirlenmiş olan ünite başlıklarına bağlı kalınarak işlenecektir.
  6. Kursa katılan öğrencilere, güler yüz ve anlayış gösterilecek, çok iyi ilişkiler kurulacaktır.
  7. Kurs programı boyunca öğrencilere, değerli oldukları vurgulanacak, kursta bulunmanın amacı, anlamı ve önemi anlatılacaktır.
  8. Öğrencilere, kaza ve kader konusu; müftü, müftü yardımcısı, vaiz veya dini yüksek tahsilli öğreticiler tarafından anlatılması için gerekli tedbirler alınacaktır.
  9. Öğrencilere, Başkanlığımız yayınları ve özellikle Diyanet Çocuk Dergisi imkanlar ölçüsünde tanıtılacaktır.

+ Yorum Gönder