+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Seçilmiş insan ne demektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Seçilmiş insan ne demektir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Seçilmiş insan ne demektir?


  Reklam  Cevap: Seçilerek gelmiş kişi için kullanılan kelimedir.

  Peygamberlik, Allahu Teâlâ'nın, seçtiği kullarından birini ilâhî hüküm veya şeriatini başkalarına tebliğ etmekle mükellef tutmasıdır. Bu kelime, peygamber ile diğer insanlar arasındaki alâkayı açıklamaktadır. O da, irsal (gönderilme) ve elçilik kavramıdır.

  Bu esasa göre, peygamberlerin iki görevi vardır. Bunlardan Allah (c.c) ile özel ilişkisine "nübüvvet"; insanlarla olan "ilâhî görev" ilişkisine de "risâlet" denmektedir.

  Peygamberler seçilmiş insanlar olmakla beraber buna layık olanlardır. Veli kullarise, Allaha kulluk ve itaatle bu mertebeye ulaşmışlardır. Fakat bunlar Peygamberler gibi değildir, çalışmakla her insan velayet makamına ulaşabilir.

  Allah'a ibadet ve taat eden her mü'min ve müttaki insan velidir, bunlara korku yoktur, üzülmeyeceklerdir de ( Yûnus, 10/62-63). Diğer bir âyette bu anlamdaki veli ayrıntılı biçimde açıklanır: "...Allah'a, âhiret gününe, meleklere, Kitab'a ve peygamberlere inandı; sevdiği malını yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlarsa, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan (köle ve esir)lere harcadı; namazı kıldı, zekatı verdi. Antlaşma yaptıkları zaman antlaşmalarını yerine getirenler; sıkıntı hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler, işte doğru olanlar onlardır, müttakiler de onlardır" (el-Bakara, 2/177).

  Allah dilediğine Peygamberlik verir. Ancak bu vazifeyi yüklenecek özelliği taşıyanlara vermiştir. Eğer başka birisi o özellikleri taşımaya müsait olsaydı ona verirdi.Demek ki, kendilerine peygamberlik verilenlerin dışındakiler o özelliklere sahip değillermiş.

  Herkesin kaldıracağı yük bellidir. 50 kilo kaldıran bir adama niye 500 kilo verilsin. Ya da çınar ağacının yükü niye bir filize yüklensin. Allah kendi iradesiyle bu görevi dilediğine verir. Fakat bu görevi yürütecek olanlara vermesi de hikmetinin gereğidir.

  Peygamberlik görevi Allah’ın ihsanı ise de, bu vazifeyi Peygamberler kendi iradeleriyle kabul etmişlerdir. Zorla ve cebren almış değillerdir.

  Peygamberler niçin insanlar arasından seçilmiştir?

  Allah'ın insanlara elçi olarak gönderdiği Peygamberlerini yine insanlar arasından seçmesi, onların insanlara her hususta rehberlik, örneklik, mürşidlik yapabilmeleri içindir. Peygamberler melekler arasından gönderilseydi, hiç şüphesiz bu netice alınamazdı. İnsana en iyi rehberliği, yine insanın yapabileceği açık bir gerçektir.


  Not)Peygamber efendimiz (s.a.v) ile
  seçilme işi tamamlanmıştır,
  bir daha Peygamber gelmeyecektir.


+ Yorum Gönder
seçilmiş insan ne demek,  seçilmiş kişi ne demek,  seçilmiş insan,  seçilmiş insanlar,  seçilmiş insan nedir,  allah tarafından seçilmiş kişiler,  allah tarafından seçilmek