+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimizin hicrete kadar Mekke şirk yönetimi ile ilişkileri nasıldı? İslam'ın hakim olmadığı bir yerde Müsl Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin hicrete kadar Mekke şirk yönetimi ile ilişkileri nasıldı? İslam'ın hakim olmadığı bir yerde Müsl

  Sual: Peygamberimizin (s.a.v) hicrete kadar Mekke şirk yönetimi ile ilişkileri nasıldı? İslam'ın hakim olmadığı bir yerde Müslümanın içtimai hayatla ilişkisi nasıl olacak? (alışverişi, bankayla ilişkisi, devletin resmi kurumuyla ilişkisi,..) ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Peygamberimizin (s.a.v) hicrete kadar Mekke şirk yönetimi ile ilişkileri nasıldı? İslam'ın hakim olmadığı bir yer


  Reklam  Cevap: Mekke devrinde kurulmuş bir İslam devleti olmadığı için, hemen tatbik edilmesi istenen sosyal hayat ve ekonomiyle ilgili hükümler söz konusu değildi. Bu sebeple, Mekkî surelerin temel mesajları, daha çok toplumun inanç ve ahlakî yapılanmalarıyla ilgilidir.
  Kur’an, şirk, zulüm, ahlaksızlık ve eşkıyalığın hüküm sürdüğü bir muhitte, tevhit inancını, güzel ahlakı, adalet anlayışını yerleştirmeye yönelik mesajlar veriyordu. Bu anlayışı zedeleyen müşriklerin bazı teklifleri kabul edilmemiştir. İnsanlarla, diyalog kurulmuş, ayaklarına gidilmiş, böylece ilâhî mesajlar tebliğ edilmiştir...
  Bir Müslüman, şu anda bulunduğu yerlerde, İslam’ın emir ve yasaklarını göz önünde bulundurarak, hayatını sürdürmelidir. Sosyal hayata girmek zor da olsa, ille de harama girmek anlamına gelmez. En fazla zorluk, bazıları için belki de faiz konusudur. Onun haram olduğunu samimi bir şekilde içine sindirmek suretiyle -mümkün olduğunca- uzak durmak gerekir. Bu gün, faizsiz finans kurumları da mevcuttur. Ayrıca, doğrudan faiz akitlerine girmediğimiz zaman, haberimiz olmadan başkalarının yaptığı yanlışlardan biz sorumlu olmayız.
  İslam’a aykırı olmadığı sürece, gayri müslimlerle her türlü ticaret yapılabilir, insanlığın gereği olan sosyal ilişkiler kurulabilir. Yeter ki, kendisiyle alışveriş yapılan kimsenin bütün malı haram olmasın... Yeter ki, alacağımız mal bizzat haram olmasın...
  “Müslümanlar, gayri müslim de olsa yaptığı anlaşmalara bağlı kalmak zorundadır. Vergi vermek, insanlığın gerçek yüzünü gösteren evrensel değerlere sahip çıkmak, memurluk yapmak, hiçbir zaman şirk değildir (Evrensel değerler, bildiğimiz kadarıyla, semavî dinlerin ortak paydasını teşkil eden güzel insanî değerledir). Çünkü, tarih boyunca – Yahudilerle yapılan bir anlaşma olan Medine Vesikası dahil, pek çok gelişmeler, gayri müslimlerle olan ilişkilerin var olduğunu göstermektedir. Hz. Peygamber (a.s.m), meşhur Taif dönüşü, Mekke’ye bir müşrik himayesinde girdiği, Huneyn-Taif-Sakif savaşına çıkarken, Mekkeli müşriklerden silah ve yardım aldığı bilinmektedir.
  İslam’ın güzelliği, ancak güzel ahlak, doğru söz, dürüst muamelelerle gösterilebilir. Bunu yapmak, yalnız bir insanlık görevi değil, İslam’ın evrensel mesajının dünya çapında yankılanmasının da yoludur.

+ Yorum Gönder