Konusunu Oylayın.: Sağlık görevlisi hac soruları arşivi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 13 kişi
Sağlık görevlisi hac soruları arşivi
 1. 02.Haziran.2011, 19:42
  1
  Misafir

  Sağlık görevlisi hac soruları arşivi


  Sağlık görevlisi hac soruları arşivi Mumsema Sağlık görevlisi hac soruları arşivine ihtiyacım var soruları paylaşabilir misiniz ?


 2. 02.Haziran.2011, 19:42
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Sağlık görevlisi hac soruları arşivine ihtiyacım var soruları paylaşabilir misiniz ?

 3. 22.Kasım.2013, 20:48
  2
  @hmet
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 7,748
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: gölbaşı

  Cevap: sağlık görevlisi hac soruları arşivi
  Sağlık personeli için Hac sınav soru ve cevapları


  2014 YILI SAĞLIK PERSONELİ TEST SINAVI...
  20 Nisan 2014 Tarihinde yapılan 2014 Yılı Sağlık Personeli Test Sınavı Soru ve Cevapları
  T.C.
  BAŞBAKANLIK
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  KİTAPÇIK TÜRÜ
  A


  2014 YILI HAC ORGANİZASYONU

  SAĞLIK GRUBU
  SORU KİTAPÇIĞI

  (HEMŞİRE, EBE, EBE - HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU,
  ANESTEZİ TEKNİSYENİ, ATT, RÖNTGEN TEKNİSYENİ
  VE LABORATUVAR TEKNİSYENİ)

  20/04/2014  Adı ve Soyadı : ……………………………………
  Görevi : ……………………………………
  Görev Yeri : ……………………………………
  İmza : …………………………………… 1

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI


  1. Belirli bir zamana bağlı olmayarak vakfesiz
  yapılan Ka’be ziyaretine ne ad verilir?
  a) Hac
  b) Tavaf
  c) Umre
  d) Sa’y
  2. Namazla ilgili “Ta’dil-i Erkan” deyimi
  aşağıdakilerden hangi durumu ifade
  etmektedir?
  a) Namazları fazla geciktirmeden kaza etmek
  b) Namazların sünnetlerini kılmak
  c) Yolcu iken namazların dört rekâtlı farzını
  kısaltmak
  d) Namazları adabına uygun bir şekilde
  kılmak
  3. Aşağıdakilerden hangisi “Tevhid” kelimesinin
  Türkçe anlamıdır?
  a) Ben Allah'tan başka hiçbir ilah
  olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve
  elçisi olduğuna inanır ve tanıklık ederim
  b) Ben Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi
  olduğuna, Allah'tan başka hiçbir ilah
  olmadığına inanır ve tanıklık ederim
  c) Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur,
  Muhammed O'nun elçisidir
  d) Muhammed O'nun kulu ve elçisidir,
  Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur
  4. Rasulüllah Efendimiz (s.a.s.)’in bir gecede
  Mekke’den Kudüs’e, oradan da Sidret-ül
  Müntehaya kadar gitmesine ne ad verilir?
  a) Hicret
  b) Vahiy ve keramet
  c) Hac ve umre
  d) İsra ve Mirac
  5. Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy,
  mealen aşağıdakilerden hangisidir?
  a) “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla”
  b) “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla”
  c) “Ey Muhammed! De ki, o Allah birdir”
  d) “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a
  mahsustur”
  6. Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangisinin
  tutulması zorunludur?
  a) Aşure orucu
  b) Ramazan orucunun kazası
  c) Şevval ayında tutulan altı gün orucu
  d) Pazartesi-Perşembe günlerinde tutulan
  oruç
  7. “Emr-i bi’l-ma’rûf, nehy-i ani’l-münker”
  tabirinin tam açıklaması aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak
  b) İyiliği teşvik edip, kötülüğe karışmamak
  c) İyilik ve kötülükleri insanlara öğretmek
  d) İyiliği zorla uygulatmak, kötülükten zorla
  uzaklaştırmak
  8. Ka’be ziyaretiyle ilgili olarak “Mikât”
  kelimesi neyi ifade etmektedir?
  a) Tavaf yapılan alan
  b) İhrama girme yeri
  c) Şeytan taşlama yeri
  d) Sa’y yapılan alan

  9. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sahih (geçerli)
  olmasının şartlarındandır?
  a) Tavaf esnasında Kâbe’ye bakmak
  b) Tavaf namazı kılmak
  c) Tavafı huşu ile yapmak
  d) Tavaf yapmaya niyet etmek

  10. “Size iki emanet bırakıyorum; Onlara
  sarıldığınız sürece benden sonra yolunuzu asla
  şaşırmazsınız:………………….……” (Hadis)
  Peygamberimizin (s.a.s.) yukarıdaki sözü,
  aşağıdakilerden hangisi ile devam etmektedir?
  a) Namaz ve oruç
  b) Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünneti
  c) Allah’ın kitabı ve ashabımın hayatı
  d) Benim sünnetim ve ehlibeytimin yolu
  2

  A- SAĞLIK GRUBU GENEL SAĞLIK SORULARI

  11. Aşağıdakilerden hangisi radyasyona karşı
  en dirençlidir?

  a) İnce barsak duvarı
  b) Kemik iliği hücreleri
  c) Sinir dokusu hücreleri
  d) Üreme hücreleri

  12. Kalp krizinde görülen göğüs ağrısı ile ilgili
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Sıkıştırıcı tarzdadır
  b) Sırta yayılabilir
  c) Aspirin ile geçer
  d) Masaj ile geçmez


  13. Aşağıdakilerden hangisi viral
  enfeksiyondur?

  a) Kızamık
  b) Kızıl
  c) Boğmaca
  d) Difteri

  14. Hastane enfeksiyonu genellikle yatıştan
  kaç saat sonra görülür?

  a) 1 saat
  b) 16 saat
  c) 24 saat
  d) 72 saat

  15. Aşağıdakilerden hangisi piyelonefrit
  teşhisini destekler?

  a) Miyoglobinüri
  b) Ketonüri
  c) Piyüri
  d) Hemogram sayımında düşük lökosit


  16. Hemodiyalizdeki zorluklar sebebiyle
  periton diyalizine başlanan hastada,
  aşağıdakilerden hangisi ciddi bir problem
  olduğunu gösterir?
  a) 3,5 mEq/L plazma potasyum seviyesi
  b) % 35 hematokrit
  c) 200 mg/dL plazma glukozu
  d) 20.000 /mm3
  hemogram sayımında
  lökosit


  17. Kan üre değeri hangi durumda artabilir?

  a) Dehidratasyon
  b) Osteoporoz
  c) Kronik karaciğer hastalığı
  d) Nazal yolla oksijen verilmesi


  18. Kronik karaciğer hastalığına bağlı
  özofagus varis kanaması gelişen bir
  hastada, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi
  yanlıştır?

  a) Balon tamponadı yapılması
  b) Endoskopik skleroterapi
  c) ERCP yapılması
  d) Somatostatin ve vazopressin infüzyonu  19. 53 yaşında, 154 cm boyunda ve 92 kg
  ağırlığındaki kadın hastanın
  muayenesinde; TA:160/90 mmHg,
  AKŞ:181 mg/dL, TKŞ:276 mg/dL olarak
  ölçülüyor.Bu hasta için aşağıdaki
  tetkiklerden hangisi gereksizdir?

  a) HbA1C
  b) Oral glukoz tolerans testi
  c) EKG
  d) Lipid profili
  3

  20. Kolon operasyonu planlanan bir hastada,
  ameliyat hazırlığı olarak intestinal
  bakterilerin sayısını azaltan antibiyotikler
  başlanıyor. Bu durum aşağıdaki hangi
  vitaminin azalmasına sebep olarak INR
  değerini uzatır?

  a) A vitamini
  b) D vitamini
  c) E vitamini
  d) K vitamini

  21. Yaşlı hastada ani, ağrısız, tam görme kaybı
  ile sonuçlanan durum aşağıdakilerden
  hangisidir?

  a) Retinal arter tıkanıklığı
  b) Travma
  c) Tümör
  d) Diyabet


  22. Aşağıdaki solüsyonlardan hangisi izotonik
  değildir?

  a) Ringer solüsyonu
  b) % 0,9 luk serum fizyolojik solüsyonu
  c) % 10 luk dekstroz solüsyonu
  d) Laktatlı ringer
  23. Kardiyopulmoner resüsitasyonda en
  önemli ve ilk olarak uygulanması gereken
  basamak, güncel kılavuzlara göre
  hangisidir?

  a) Kan dolaşımının sağlanması
  b) Solunum yolunun açılması
  c) Kan basıncını normale getirmek için
  inotropik ajan kullanılması
  d) Ritm bozukluklarının düzeltilmesi


  24. Kronik atrial fibrilasyon nedeniyle varfarin
  (coumadin) kullanan hastada ilaç
  düzenlenmesi ve koagülasyon durumunun
  belirlenmesinde hangi test
  kullanılmaktadır?

  a) Kanama zamanı
  b) Pıhtılaşma zamanı
  c) Protrombin zamanı (PTZ-INR)
  d) Aktive parsiyel tromboplastin zamanı
  (aPTT)


  25. Aşağıdaki durumların hangisi bacak
  ödemine neden olmaz?

  a) Venöz tromboz
  b) Konjestif kalp yetmezliği
  c) Hipoproteinemi
  d) Hipopotasemi
  26. Arteriyel kan basıncı ile ilgili aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Kan volümünün düşmesi arteriyel kan
  basıncını düşürür
  b) Arterlerin esneme özelliğinin azalması
  arteriyel kan basıncını düşürür
  c) Sempatik sinir sisteminin uyarılması
  arteriyel kan basıncını yükseltir
  d) Kan viskozitesinin artması kan
  basıncını yükseltir


  27. Yavaş gelişen hemiplejiler öncelikle hangi
  durumu düşündürür?

  a) Beyin infarktı
  b) Beyin kanaması
  c) Beyinde yer kaplayan olay
  d) Beyin damarlarında ateroskleroz
  gelişimi

  4

  28. Aşağıdaki radyolojik incelemelerden
  hangisinde pozitif kontrast madde
  (radyoopak madde) olarak iyot bileşikleri
  kullanılmaz?

  a) Kolon grafisi
  b) Histero-salpingo grafi
  c) İntravenöz kolesistografi
  d) İntravenöz piyelografi


  29. Şizofreni tanısı almış ve şu anda
  remisyonda olan bir hastanın iyilik
  durumunun devam etmesi için en önemli
  unsur hangisidir?

  a) Yatak istirahati
  b) İlaç uyumu
  c) İzole edilmesi
  d) Düzenli beslenmesi


  30. Kanın özgül ağırlığı hangi durumda
  artmaz?
  a) Dehidratasyon
  b) Diyare
  c) Anemi
  d) Polisitemi

  31. Aşağıdakilerden hangisi hipotiroidide
  gözlenebilir?

  a) Metabolik hızın artmasıyla vücut
  ısısının değişmesi, hipertermi
  b) Kalbin hızlı çalışması
  c) Gastrointestinal sistemde motilite
  artışı
  d) Düşünce ve algılamada yavaşlama


  32. Aşağıdakilerden hangisi derin ven
  trombozunu tetikleyen sebeplerden
  değildir?

  a) Kanser
  b) Ameliyat
  c) Gebelik
  d) Antihipertansif kullanımı  33. Aşağıdakilerden hangisi plevral efüzyon
  için yanlıştır?

  a) Ağrı yapmaz
  b) Tüberkülozun komplikasyonu olabilir
  c) Cerahat içeriyorsa ampiyem adını alır
  d) Kalp yetmezliğinde plevral efüzyon
  görülebilir


  34. Aşağıdakilerden hangisi inflamatuar eklem
  hastalıklarından değildir?

  a) Ankilozan spondilit
  b) Osteoartrit
  c) Romatoid artrit
  d) Psöriatik artrit


  35. Aşağıdakilerden hangisi oksijen
  tedavisinin komplikasyonlarından
  değildir?

  a) Solunum depresyonu
  b) Öfori
  c) Trakeobronşit
  d) Atelektazi

  36. Akciğer absesi ile ilgili olarak aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Stafilokoklar sebep olabilir
  b) Kanlı ve kokulu balgam vardır
  c) Hastanın odası sık sık
  havalandırılmalıdır
  d) Tanıda PA akciğer grafisi yeterlidir


  37. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Tetanoz hastalığı geçirenlerde kalıcı
  bağışıklık olur
  b) Tüberküloz aşısı canlı atenüe bakteri
  aşısıdır
  c) Toksoid aşılar açıldıktan sonra uygun
  şartlarda 5 gün saklanabilir
  d) 6 yaşın üzerindeki çocuklara erişkin
  tip difteri aşısı yapılır
  5

  38. Kardiyak arrest durumunda kalbin
  çalışmasını sağlamak için verilen ilaç
  hangisidir?

  a) Asetilsalisilik asit (aspirin)
  b) Adrenalin (epinefrin)
  c) Heparin
  d) Atropin


  39. Parkinson hastalığının temel belirtilerinden
  olmayan hangisidir?

  a) Titreme
  b) Mimiklerde artış
  c) Hareketlerin yavaşlaması
  d) Hareket sertliği


  40. Kalp glikozitlerinin (digoksin) en önemli
  farmakolojik etkisi aşağıdakilerden
  hangisidir?

  a) Kalbin kasılma gücünü artırmak
  b) Kalpte elektriksel iletimi artırmak
  c) Koroner damar yatağını daraltmak
  d) Kalbin refrakter periyodunu azaltmak  41. Aşağıdaki kaslardan hangisinin kasılmaya
  başlaması için sinirsel uyarı şarttır?

  a) Damar düz kası
  b) Mide düz kası
  c) Kalp kası
  d) İskelet kası


  42. Aşağıdakilerden hangisi hormonal
  bozukluk sonucu ortaya çıkan poliüri
  nedenidir?

  a) Diyabetes insipitus
  b) Diüretik kullanımı
  c) Üriner enfeksiyon
  d) Cushing sendromu
  43. Aşağıdaki bulgulardan hangisi
  hemodinamik bir sorundur?

  a) Hiperürisemi
  b) Hiperkalsemi
  c) Trombositoz
  d) Hiponatremi


  44. Çocuklarda orta kulak enfeksiyonunun
  daha sık gelişmesinin sebebi nedir?

  a) Östaki tüpü daha kısa ve yataydır, bu
  nedenle daha kolay tıkanır ve enfekte
  olur
  b) Östaki tüpü daha uzun ve yataydır, bu
  nedenle iltihap sürekli tekrarlanır
  c) Kulak zarı gelişmemiştir, bu nedenle
  çok daha çabuk enfekte olur
  d) Kulak zarı az gelişmiştir,
  koruyuculuğu yetersiz olduğu için
  daha kolay enfekte olur


  45. Monitorizasyon uygulamaları ile ilgili
  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Anlık değerler yerine gözlenen
  parametrelerin genel seyri önemlidir
  b) Doğru monitorizasyon tek başına
  sağkalımı arttırır
  c) Monitorizasyon hasta muayenesinin/
  gözleminin önüne geçmemelidir
  d) Monitorizasyon hem tedavi planlama
  hem de tedavi etkilerinin takibi için
  gereklidir


  46. Santral venöz basınç ölçümü
  aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez?

  a) Kalp yetmezliği
  b) Vücut ısısı
  c) Hastanın sıvı yükü
  d) Ölçüm sırasındaki solunum fazı
  (inspiryum/ekspiryum)

  6

  47. Aşağıdakilerden hangisi kolorektal kanser
  gelişim riskini azaltmaktadır?

  a) Hayvansal yağlardan zengin diyet
  b) Posasız diyet
  c) Yeşil sebze ve meyvelerden zengin
  diyet
  d) Kalsiyum, A, C ve E vitamininden
  zengin diyet  48. Aşağıdakilerden hangisi Cushing
  Sendromunda görülen bir bulgu değildir?

  a) Aydede yüz
  b) Hirsutizm
  c) Hipertansiyon
  d) Kaslarda hipertrofi  49. Aşağıdakilerden hangisi splenomegali ile
  seyreden enfektif sebeplerden biridir?

  a) Sarkoidoz
  b) Malarya
  c) Amiloidoz
  d) Polisitemi vera  50. Vücut kitle indeksinin birimi nedir?

  a) m
  2
  /kg
  b) cm/kg
  c) kg/m
  d) kg/m2  A KİTAPCIĞI
  1 C
  2 D
  3 C
  4 D
  5 A
  6 B
  7 A
  8 B
  9 D
  10 B
  11 C
  12 C
  13 A
  14 D
  15 C
  16 D
  17 A
  18 C
  19 B
  20 D
  21 A
  22 C
  23 A
  24 C
  25 D
  26 B
  27 C
  28 A
  29 B
  30 C
  31 D
  32 D
  33 A
  34 B
  35 B
  36 D
  37 A
  38 B
  39 B
  40 A
  41 D
  42 A
  43 C
  44 A
  45 B
  46 B
  47 C
  48 D
  49 B
  50 D


 4. 22.Kasım.2013, 20:48
  2
  Üye  Sağlık personeli için Hac sınav soru ve cevapları


  2014 YILI SAĞLIK PERSONELİ TEST SINAVI...
  20 Nisan 2014 Tarihinde yapılan 2014 Yılı Sağlık Personeli Test Sınavı Soru ve Cevapları
  T.C.
  BAŞBAKANLIK
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  KİTAPÇIK TÜRÜ
  A


  2014 YILI HAC ORGANİZASYONU

  SAĞLIK GRUBU
  SORU KİTAPÇIĞI

  (HEMŞİRE, EBE, EBE - HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU,
  ANESTEZİ TEKNİSYENİ, ATT, RÖNTGEN TEKNİSYENİ
  VE LABORATUVAR TEKNİSYENİ)

  20/04/2014  Adı ve Soyadı : ……………………………………
  Görevi : ……………………………………
  Görev Yeri : ……………………………………
  İmza : …………………………………… 1

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI


  1. Belirli bir zamana bağlı olmayarak vakfesiz
  yapılan Ka’be ziyaretine ne ad verilir?
  a) Hac
  b) Tavaf
  c) Umre
  d) Sa’y
  2. Namazla ilgili “Ta’dil-i Erkan” deyimi
  aşağıdakilerden hangi durumu ifade
  etmektedir?
  a) Namazları fazla geciktirmeden kaza etmek
  b) Namazların sünnetlerini kılmak
  c) Yolcu iken namazların dört rekâtlı farzını
  kısaltmak
  d) Namazları adabına uygun bir şekilde
  kılmak
  3. Aşağıdakilerden hangisi “Tevhid” kelimesinin
  Türkçe anlamıdır?
  a) Ben Allah'tan başka hiçbir ilah
  olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve
  elçisi olduğuna inanır ve tanıklık ederim
  b) Ben Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi
  olduğuna, Allah'tan başka hiçbir ilah
  olmadığına inanır ve tanıklık ederim
  c) Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur,
  Muhammed O'nun elçisidir
  d) Muhammed O'nun kulu ve elçisidir,
  Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur
  4. Rasulüllah Efendimiz (s.a.s.)’in bir gecede
  Mekke’den Kudüs’e, oradan da Sidret-ül
  Müntehaya kadar gitmesine ne ad verilir?
  a) Hicret
  b) Vahiy ve keramet
  c) Hac ve umre
  d) İsra ve Mirac
  5. Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy,
  mealen aşağıdakilerden hangisidir?
  a) “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla”
  b) “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla”
  c) “Ey Muhammed! De ki, o Allah birdir”
  d) “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a
  mahsustur”
  6. Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangisinin
  tutulması zorunludur?
  a) Aşure orucu
  b) Ramazan orucunun kazası
  c) Şevval ayında tutulan altı gün orucu
  d) Pazartesi-Perşembe günlerinde tutulan
  oruç
  7. “Emr-i bi’l-ma’rûf, nehy-i ani’l-münker”
  tabirinin tam açıklaması aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak
  b) İyiliği teşvik edip, kötülüğe karışmamak
  c) İyilik ve kötülükleri insanlara öğretmek
  d) İyiliği zorla uygulatmak, kötülükten zorla
  uzaklaştırmak
  8. Ka’be ziyaretiyle ilgili olarak “Mikât”
  kelimesi neyi ifade etmektedir?
  a) Tavaf yapılan alan
  b) İhrama girme yeri
  c) Şeytan taşlama yeri
  d) Sa’y yapılan alan

  9. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sahih (geçerli)
  olmasının şartlarındandır?
  a) Tavaf esnasında Kâbe’ye bakmak
  b) Tavaf namazı kılmak
  c) Tavafı huşu ile yapmak
  d) Tavaf yapmaya niyet etmek

  10. “Size iki emanet bırakıyorum; Onlara
  sarıldığınız sürece benden sonra yolunuzu asla
  şaşırmazsınız:………………….……” (Hadis)
  Peygamberimizin (s.a.s.) yukarıdaki sözü,
  aşağıdakilerden hangisi ile devam etmektedir?
  a) Namaz ve oruç
  b) Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünneti
  c) Allah’ın kitabı ve ashabımın hayatı
  d) Benim sünnetim ve ehlibeytimin yolu
  2

  A- SAĞLIK GRUBU GENEL SAĞLIK SORULARI

  11. Aşağıdakilerden hangisi radyasyona karşı
  en dirençlidir?

  a) İnce barsak duvarı
  b) Kemik iliği hücreleri
  c) Sinir dokusu hücreleri
  d) Üreme hücreleri

  12. Kalp krizinde görülen göğüs ağrısı ile ilgili
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Sıkıştırıcı tarzdadır
  b) Sırta yayılabilir
  c) Aspirin ile geçer
  d) Masaj ile geçmez


  13. Aşağıdakilerden hangisi viral
  enfeksiyondur?

  a) Kızamık
  b) Kızıl
  c) Boğmaca
  d) Difteri

  14. Hastane enfeksiyonu genellikle yatıştan
  kaç saat sonra görülür?

  a) 1 saat
  b) 16 saat
  c) 24 saat
  d) 72 saat

  15. Aşağıdakilerden hangisi piyelonefrit
  teşhisini destekler?

  a) Miyoglobinüri
  b) Ketonüri
  c) Piyüri
  d) Hemogram sayımında düşük lökosit


  16. Hemodiyalizdeki zorluklar sebebiyle
  periton diyalizine başlanan hastada,
  aşağıdakilerden hangisi ciddi bir problem
  olduğunu gösterir?
  a) 3,5 mEq/L plazma potasyum seviyesi
  b) % 35 hematokrit
  c) 200 mg/dL plazma glukozu
  d) 20.000 /mm3
  hemogram sayımında
  lökosit


  17. Kan üre değeri hangi durumda artabilir?

  a) Dehidratasyon
  b) Osteoporoz
  c) Kronik karaciğer hastalığı
  d) Nazal yolla oksijen verilmesi


  18. Kronik karaciğer hastalığına bağlı
  özofagus varis kanaması gelişen bir
  hastada, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi
  yanlıştır?

  a) Balon tamponadı yapılması
  b) Endoskopik skleroterapi
  c) ERCP yapılması
  d) Somatostatin ve vazopressin infüzyonu  19. 53 yaşında, 154 cm boyunda ve 92 kg
  ağırlığındaki kadın hastanın
  muayenesinde; TA:160/90 mmHg,
  AKŞ:181 mg/dL, TKŞ:276 mg/dL olarak
  ölçülüyor.Bu hasta için aşağıdaki
  tetkiklerden hangisi gereksizdir?

  a) HbA1C
  b) Oral glukoz tolerans testi
  c) EKG
  d) Lipid profili
  3

  20. Kolon operasyonu planlanan bir hastada,
  ameliyat hazırlığı olarak intestinal
  bakterilerin sayısını azaltan antibiyotikler
  başlanıyor. Bu durum aşağıdaki hangi
  vitaminin azalmasına sebep olarak INR
  değerini uzatır?

  a) A vitamini
  b) D vitamini
  c) E vitamini
  d) K vitamini

  21. Yaşlı hastada ani, ağrısız, tam görme kaybı
  ile sonuçlanan durum aşağıdakilerden
  hangisidir?

  a) Retinal arter tıkanıklığı
  b) Travma
  c) Tümör
  d) Diyabet


  22. Aşağıdaki solüsyonlardan hangisi izotonik
  değildir?

  a) Ringer solüsyonu
  b) % 0,9 luk serum fizyolojik solüsyonu
  c) % 10 luk dekstroz solüsyonu
  d) Laktatlı ringer
  23. Kardiyopulmoner resüsitasyonda en
  önemli ve ilk olarak uygulanması gereken
  basamak, güncel kılavuzlara göre
  hangisidir?

  a) Kan dolaşımının sağlanması
  b) Solunum yolunun açılması
  c) Kan basıncını normale getirmek için
  inotropik ajan kullanılması
  d) Ritm bozukluklarının düzeltilmesi


  24. Kronik atrial fibrilasyon nedeniyle varfarin
  (coumadin) kullanan hastada ilaç
  düzenlenmesi ve koagülasyon durumunun
  belirlenmesinde hangi test
  kullanılmaktadır?

  a) Kanama zamanı
  b) Pıhtılaşma zamanı
  c) Protrombin zamanı (PTZ-INR)
  d) Aktive parsiyel tromboplastin zamanı
  (aPTT)


  25. Aşağıdaki durumların hangisi bacak
  ödemine neden olmaz?

  a) Venöz tromboz
  b) Konjestif kalp yetmezliği
  c) Hipoproteinemi
  d) Hipopotasemi
  26. Arteriyel kan basıncı ile ilgili aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Kan volümünün düşmesi arteriyel kan
  basıncını düşürür
  b) Arterlerin esneme özelliğinin azalması
  arteriyel kan basıncını düşürür
  c) Sempatik sinir sisteminin uyarılması
  arteriyel kan basıncını yükseltir
  d) Kan viskozitesinin artması kan
  basıncını yükseltir


  27. Yavaş gelişen hemiplejiler öncelikle hangi
  durumu düşündürür?

  a) Beyin infarktı
  b) Beyin kanaması
  c) Beyinde yer kaplayan olay
  d) Beyin damarlarında ateroskleroz
  gelişimi

  4

  28. Aşağıdaki radyolojik incelemelerden
  hangisinde pozitif kontrast madde
  (radyoopak madde) olarak iyot bileşikleri
  kullanılmaz?

  a) Kolon grafisi
  b) Histero-salpingo grafi
  c) İntravenöz kolesistografi
  d) İntravenöz piyelografi


  29. Şizofreni tanısı almış ve şu anda
  remisyonda olan bir hastanın iyilik
  durumunun devam etmesi için en önemli
  unsur hangisidir?

  a) Yatak istirahati
  b) İlaç uyumu
  c) İzole edilmesi
  d) Düzenli beslenmesi


  30. Kanın özgül ağırlığı hangi durumda
  artmaz?
  a) Dehidratasyon
  b) Diyare
  c) Anemi
  d) Polisitemi

  31. Aşağıdakilerden hangisi hipotiroidide
  gözlenebilir?

  a) Metabolik hızın artmasıyla vücut
  ısısının değişmesi, hipertermi
  b) Kalbin hızlı çalışması
  c) Gastrointestinal sistemde motilite
  artışı
  d) Düşünce ve algılamada yavaşlama


  32. Aşağıdakilerden hangisi derin ven
  trombozunu tetikleyen sebeplerden
  değildir?

  a) Kanser
  b) Ameliyat
  c) Gebelik
  d) Antihipertansif kullanımı  33. Aşağıdakilerden hangisi plevral efüzyon
  için yanlıştır?

  a) Ağrı yapmaz
  b) Tüberkülozun komplikasyonu olabilir
  c) Cerahat içeriyorsa ampiyem adını alır
  d) Kalp yetmezliğinde plevral efüzyon
  görülebilir


  34. Aşağıdakilerden hangisi inflamatuar eklem
  hastalıklarından değildir?

  a) Ankilozan spondilit
  b) Osteoartrit
  c) Romatoid artrit
  d) Psöriatik artrit


  35. Aşağıdakilerden hangisi oksijen
  tedavisinin komplikasyonlarından
  değildir?

  a) Solunum depresyonu
  b) Öfori
  c) Trakeobronşit
  d) Atelektazi

  36. Akciğer absesi ile ilgili olarak aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Stafilokoklar sebep olabilir
  b) Kanlı ve kokulu balgam vardır
  c) Hastanın odası sık sık
  havalandırılmalıdır
  d) Tanıda PA akciğer grafisi yeterlidir


  37. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Tetanoz hastalığı geçirenlerde kalıcı
  bağışıklık olur
  b) Tüberküloz aşısı canlı atenüe bakteri
  aşısıdır
  c) Toksoid aşılar açıldıktan sonra uygun
  şartlarda 5 gün saklanabilir
  d) 6 yaşın üzerindeki çocuklara erişkin
  tip difteri aşısı yapılır
  5

  38. Kardiyak arrest durumunda kalbin
  çalışmasını sağlamak için verilen ilaç
  hangisidir?

  a) Asetilsalisilik asit (aspirin)
  b) Adrenalin (epinefrin)
  c) Heparin
  d) Atropin


  39. Parkinson hastalığının temel belirtilerinden
  olmayan hangisidir?

  a) Titreme
  b) Mimiklerde artış
  c) Hareketlerin yavaşlaması
  d) Hareket sertliği


  40. Kalp glikozitlerinin (digoksin) en önemli
  farmakolojik etkisi aşağıdakilerden
  hangisidir?

  a) Kalbin kasılma gücünü artırmak
  b) Kalpte elektriksel iletimi artırmak
  c) Koroner damar yatağını daraltmak
  d) Kalbin refrakter periyodunu azaltmak  41. Aşağıdaki kaslardan hangisinin kasılmaya
  başlaması için sinirsel uyarı şarttır?

  a) Damar düz kası
  b) Mide düz kası
  c) Kalp kası
  d) İskelet kası


  42. Aşağıdakilerden hangisi hormonal
  bozukluk sonucu ortaya çıkan poliüri
  nedenidir?

  a) Diyabetes insipitus
  b) Diüretik kullanımı
  c) Üriner enfeksiyon
  d) Cushing sendromu
  43. Aşağıdaki bulgulardan hangisi
  hemodinamik bir sorundur?

  a) Hiperürisemi
  b) Hiperkalsemi
  c) Trombositoz
  d) Hiponatremi


  44. Çocuklarda orta kulak enfeksiyonunun
  daha sık gelişmesinin sebebi nedir?

  a) Östaki tüpü daha kısa ve yataydır, bu
  nedenle daha kolay tıkanır ve enfekte
  olur
  b) Östaki tüpü daha uzun ve yataydır, bu
  nedenle iltihap sürekli tekrarlanır
  c) Kulak zarı gelişmemiştir, bu nedenle
  çok daha çabuk enfekte olur
  d) Kulak zarı az gelişmiştir,
  koruyuculuğu yetersiz olduğu için
  daha kolay enfekte olur


  45. Monitorizasyon uygulamaları ile ilgili
  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Anlık değerler yerine gözlenen
  parametrelerin genel seyri önemlidir
  b) Doğru monitorizasyon tek başına
  sağkalımı arttırır
  c) Monitorizasyon hasta muayenesinin/
  gözleminin önüne geçmemelidir
  d) Monitorizasyon hem tedavi planlama
  hem de tedavi etkilerinin takibi için
  gereklidir


  46. Santral venöz basınç ölçümü
  aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez?

  a) Kalp yetmezliği
  b) Vücut ısısı
  c) Hastanın sıvı yükü
  d) Ölçüm sırasındaki solunum fazı
  (inspiryum/ekspiryum)

  6

  47. Aşağıdakilerden hangisi kolorektal kanser
  gelişim riskini azaltmaktadır?

  a) Hayvansal yağlardan zengin diyet
  b) Posasız diyet
  c) Yeşil sebze ve meyvelerden zengin
  diyet
  d) Kalsiyum, A, C ve E vitamininden
  zengin diyet  48. Aşağıdakilerden hangisi Cushing
  Sendromunda görülen bir bulgu değildir?

  a) Aydede yüz
  b) Hirsutizm
  c) Hipertansiyon
  d) Kaslarda hipertrofi  49. Aşağıdakilerden hangisi splenomegali ile
  seyreden enfektif sebeplerden biridir?

  a) Sarkoidoz
  b) Malarya
  c) Amiloidoz
  d) Polisitemi vera  50. Vücut kitle indeksinin birimi nedir?

  a) m
  2
  /kg
  b) cm/kg
  c) kg/m
  d) kg/m2  A KİTAPCIĞI
  1 C
  2 D
  3 C
  4 D
  5 A
  6 B
  7 A
  8 B
  9 D
  10 B
  11 C
  12 C
  13 A
  14 D
  15 C
  16 D
  17 A
  18 C
  19 B
  20 D
  21 A
  22 C
  23 A
  24 C
  25 D
  26 B
  27 C
  28 A
  29 B
  30 C
  31 D
  32 D
  33 A
  34 B
  35 B
  36 D
  37 A
  38 B
  39 B
  40 A
  41 D
  42 A
  43 C
  44 A
  45 B
  46 B
  47 C
  48 D
  49 B
  50 D

 5. 22.Kasım.2013, 20:49
  3
  @hmet
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 7,748
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: gölbaşı

  Cevap: sağlık görevlisi hac soruları arşivi

  T.C.
  BAŞBAKANLIK
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  KİTAPÇIK TÜRÜ
  A


  2014 YILI HAC ORGANİZASYONU

  SAĞLIK GRUBU
  SORU KİTAPÇIĞI

  (HEMŞİRE, EBE, EBE - HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU,
  ANESTEZİ TEKNİSYENİ, ATT, RÖNTGEN TEKNİSYENİ
  VE LABORATUVAR TEKNİSYENİ)

  20/04/2014  Adı ve Soyadı : ……………………………………
  Görevi : ……………………………………
  Görev Yeri : ……………………………………
  İmza : …………………………………… 1

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI


  1. Belirli bir zamana bağlı olmayarak vakfesiz
  yapılan Ka’be ziyaretine ne ad verilir?
  a) Hac
  b) Tavaf
  c) Umre
  d) Sa’y
  2. Namazla ilgili “Ta’dil-i Erkan” deyimi
  aşağıdakilerden hangi durumu ifade
  etmektedir?
  a) Namazları fazla geciktirmeden kaza etmek
  b) Namazların sünnetlerini kılmak
  c) Yolcu iken namazların dört rekâtlı farzını
  kısaltmak
  d) Namazları adabına uygun bir şekilde
  kılmak
  3. Aşağıdakilerden hangisi “Tevhid” kelimesinin
  Türkçe anlamıdır?
  a) Ben Allah'tan başka hiçbir ilah
  olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve
  elçisi olduğuna inanır ve tanıklık ederim
  b) Ben Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi
  olduğuna, Allah'tan başka hiçbir ilah
  olmadığına inanır ve tanıklık ederim
  c) Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur,
  Muhammed O'nun elçisidir
  d) Muhammed O'nun kulu ve elçisidir,
  Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur
  4. Rasulüllah Efendimiz (s.a.s.)’in bir gecede
  Mekke’den Kudüs’e, oradan da Sidret-ül
  Müntehaya kadar gitmesine ne ad verilir?
  a) Hicret
  b) Vahiy ve keramet
  c) Hac ve umre
  d) İsra ve Mirac
  5. Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy,
  mealen aşağıdakilerden hangisidir?
  a) “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla”
  b) “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla”
  c) “Ey Muhammed! De ki, o Allah birdir”
  d) “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a
  mahsustur”
  6. Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangisinin
  tutulması zorunludur?
  a) Aşure orucu
  b) Ramazan orucunun kazası
  c) Şevval ayında tutulan altı gün orucu
  d) Pazartesi-Perşembe günlerinde tutulan
  oruç
  7. “Emr-i bi’l-ma’rûf, nehy-i ani’l-münker”
  tabirinin tam açıklaması aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak
  b) İyiliği teşvik edip, kötülüğe karışmamak
  c) İyilik ve kötülükleri insanlara öğretmek
  d) İyiliği zorla uygulatmak, kötülükten zorla
  uzaklaştırmak
  8. Ka’be ziyaretiyle ilgili olarak “Mikât”
  kelimesi neyi ifade etmektedir?
  a) Tavaf yapılan alan
  b) İhrama girme yeri
  c) Şeytan taşlama yeri
  d) Sa’y yapılan alan

  9. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sahih (geçerli)
  olmasının şartlarındandır?
  a) Tavaf esnasında Kâbe’ye bakmak
  b) Tavaf namazı kılmak
  c) Tavafı huşu ile yapmak
  d) Tavaf yapmaya niyet etmek

  10. “Size iki emanet bırakıyorum; Onlara
  sarıldığınız sürece benden sonra yolunuzu asla
  şaşırmazsınız:………………….……” (Hadis)
  Peygamberimizin (s.a.s.) yukarıdaki sözü,
  aşağıdakilerden hangisi ile devam etmektedir?
  a) Namaz ve oruç
  b) Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünneti
  c) Allah’ın kitabı ve ashabımın hayatı
  d) Benim sünnetim ve ehlibeytimin yolu
  2

  A- SAĞLIK GRUBU GENEL SAĞLIK SORULARI

  11. Aşağıdakilerden hangisi radyasyona karşı
  en dirençlidir?

  a) İnce barsak duvarı
  b) Kemik iliği hücreleri
  c) Sinir dokusu hücreleri
  d) Üreme hücreleri

  12. Kalp krizinde görülen göğüs ağrısı ile ilgili
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Sıkıştırıcı tarzdadır
  b) Sırta yayılabilir
  c) Aspirin ile geçer
  d) Masaj ile geçmez


  13. Aşağıdakilerden hangisi viral
  enfeksiyondur?

  a) Kızamık
  b) Kızıl
  c) Boğmaca
  d) Difteri

  14. Hastane enfeksiyonu genellikle yatıştan
  kaç saat sonra görülür?

  a) 1 saat
  b) 16 saat
  c) 24 saat
  d) 72 saat

  15. Aşağıdakilerden hangisi piyelonefrit
  teşhisini destekler?

  a) Miyoglobinüri
  b) Ketonüri
  c) Piyüri
  d) Hemogram sayımında düşük lökosit


  16. Hemodiyalizdeki zorluklar sebebiyle
  periton diyalizine başlanan hastada,
  aşağıdakilerden hangisi ciddi bir problem
  olduğunu gösterir?
  a) 3,5 mEq/L plazma potasyum seviyesi
  b) % 35 hematokrit
  c) 200 mg/dL plazma glukozu
  d) 20.000 /mm3
  hemogram sayımında
  lökosit


  17. Kan üre değeri hangi durumda artabilir?

  a) Dehidratasyon
  b) Osteoporoz
  c) Kronik karaciğer hastalığı
  d) Nazal yolla oksijen verilmesi


  18. Kronik karaciğer hastalığına bağlı
  özofagus varis kanaması gelişen bir
  hastada, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi
  yanlıştır?

  a) Balon tamponadı yapılması
  b) Endoskopik skleroterapi
  c) ERCP yapılması
  d) Somatostatin ve vazopressin infüzyonu  19. 53 yaşında, 154 cm boyunda ve 92 kg
  ağırlığındaki kadın hastanın
  muayenesinde; TA:160/90 mmHg,
  AKŞ:181 mg/dL, TKŞ:276 mg/dL olarak
  ölçülüyor.Bu hasta için aşağıdaki
  tetkiklerden hangisi gereksizdir?

  a) HbA1C
  b) Oral glukoz tolerans testi
  c) EKG
  d) Lipid profili
  3

  20. Kolon operasyonu planlanan bir hastada,
  ameliyat hazırlığı olarak intestinal
  bakterilerin sayısını azaltan antibiyotikler
  başlanıyor. Bu durum aşağıdaki hangi
  vitaminin azalmasına sebep olarak INR
  değerini uzatır?

  a) A vitamini
  b) D vitamini
  c) E vitamini
  d) K vitamini

  21. Yaşlı hastada ani, ağrısız, tam görme kaybı
  ile sonuçlanan durum aşağıdakilerden
  hangisidir?

  a) Retinal arter tıkanıklığı
  b) Travma
  c) Tümör
  d) Diyabet


  22. Aşağıdaki solüsyonlardan hangisi izotonik
  değildir?

  a) Ringer solüsyonu
  b) % 0,9 luk serum fizyolojik solüsyonu
  c) % 10 luk dekstroz solüsyonu
  d) Laktatlı ringer
  23. Kardiyopulmoner resüsitasyonda en
  önemli ve ilk olarak uygulanması gereken
  basamak, güncel kılavuzlara göre
  hangisidir?

  a) Kan dolaşımının sağlanması
  b) Solunum yolunun açılması
  c) Kan basıncını normale getirmek için
  inotropik ajan kullanılması
  d) Ritm bozukluklarının düzeltilmesi


  24. Kronik atrial fibrilasyon nedeniyle varfarin
  (coumadin) kullanan hastada ilaç
  düzenlenmesi ve koagülasyon durumunun
  belirlenmesinde hangi test
  kullanılmaktadır?

  a) Kanama zamanı
  b) Pıhtılaşma zamanı
  c) Protrombin zamanı (PTZ-INR)
  d) Aktive parsiyel tromboplastin zamanı
  (aPTT)


  25. Aşağıdaki durumların hangisi bacak
  ödemine neden olmaz?

  a) Venöz tromboz
  b) Konjestif kalp yetmezliği
  c) Hipoproteinemi
  d) Hipopotasemi
  26. Arteriyel kan basıncı ile ilgili aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Kan volümünün düşmesi arteriyel kan
  basıncını düşürür
  b) Arterlerin esneme özelliğinin azalması
  arteriyel kan basıncını düşürür
  c) Sempatik sinir sisteminin uyarılması
  arteriyel kan basıncını yükseltir
  d) Kan viskozitesinin artması kan
  basıncını yükseltir


  27. Yavaş gelişen hemiplejiler öncelikle hangi
  durumu düşündürür?

  a) Beyin infarktı
  b) Beyin kanaması
  c) Beyinde yer kaplayan olay
  d) Beyin damarlarında ateroskleroz
  gelişimi

  4

  28. Aşağıdaki radyolojik incelemelerden
  hangisinde pozitif kontrast madde
  (radyoopak madde) olarak iyot bileşikleri
  kullanılmaz?

  a) Kolon grafisi
  b) Histero-salpingo grafi
  c) İntravenöz kolesistografi
  d) İntravenöz piyelografi


  29. Şizofreni tanısı almış ve şu anda
  remisyonda olan bir hastanın iyilik
  durumunun devam etmesi için en önemli
  unsur hangisidir?

  a) Yatak istirahati
  b) İlaç uyumu
  c) İzole edilmesi
  d) Düzenli beslenmesi


  30. Kanın özgül ağırlığı hangi durumda
  artmaz?
  a) Dehidratasyon
  b) Diyare
  c) Anemi
  d) Polisitemi

  31. Aşağıdakilerden hangisi hipotiroidide
  gözlenebilir?

  a) Metabolik hızın artmasıyla vücut
  ısısının değişmesi, hipertermi
  b) Kalbin hızlı çalışması
  c) Gastrointestinal sistemde motilite
  artışı
  d) Düşünce ve algılamada yavaşlama


  32. Aşağıdakilerden hangisi derin ven
  trombozunu tetikleyen sebeplerden
  değildir?

  a) Kanser
  b) Ameliyat
  c) Gebelik
  d) Antihipertansif kullanımı  33. Aşağıdakilerden hangisi plevral efüzyon
  için yanlıştır?

  a) Ağrı yapmaz
  b) Tüberkülozun komplikasyonu olabilir
  c) Cerahat içeriyorsa ampiyem adını alır
  d) Kalp yetmezliğinde plevral efüzyon
  görülebilir


  34. Aşağıdakilerden hangisi inflamatuar eklem
  hastalıklarından değildir?

  a) Ankilozan spondilit
  b) Osteoartrit
  c) Romatoid artrit
  d) Psöriatik artrit


  35. Aşağıdakilerden hangisi oksijen
  tedavisinin komplikasyonlarından
  değildir?

  a) Solunum depresyonu
  b) Öfori
  c) Trakeobronşit
  d) Atelektazi

  36. Akciğer absesi ile ilgili olarak aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Stafilokoklar sebep olabilir
  b) Kanlı ve kokulu balgam vardır
  c) Hastanın odası sık sık
  havalandırılmalıdır
  d) Tanıda PA akciğer grafisi yeterlidir


  37. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Tetanoz hastalığı geçirenlerde kalıcı
  bağışıklık olur
  b) Tüberküloz aşısı canlı atenüe bakteri
  aşısıdır
  c) Toksoid aşılar açıldıktan sonra uygun
  şartlarda 5 gün saklanabilir
  d) 6 yaşın üzerindeki çocuklara erişkin
  tip difteri aşısı yapılır
  5

  38. Kardiyak arrest durumunda kalbin
  çalışmasını sağlamak için verilen ilaç
  hangisidir?

  a) Asetilsalisilik asit (aspirin)
  b) Adrenalin (epinefrin)
  c) Heparin
  d) Atropin


  39. Parkinson hastalığının temel belirtilerinden
  olmayan hangisidir?

  a) Titreme
  b) Mimiklerde artış
  c) Hareketlerin yavaşlaması
  d) Hareket sertliği


  40. Kalp glikozitlerinin (digoksin) en önemli
  farmakolojik etkisi aşağıdakilerden
  hangisidir?

  a) Kalbin kasılma gücünü artırmak
  b) Kalpte elektriksel iletimi artırmak
  c) Koroner damar yatağını daraltmak
  d) Kalbin refrakter periyodunu azaltmak  41. Aşağıdaki kaslardan hangisinin kasılmaya
  başlaması için sinirsel uyarı şarttır?

  a) Damar düz kası
  b) Mide düz kası
  c) Kalp kası
  d) İskelet kası


  42. Aşağıdakilerden hangisi hormonal
  bozukluk sonucu ortaya çıkan poliüri
  nedenidir?

  a) Diyabetes insipitus
  b) Diüretik kullanımı
  c) Üriner enfeksiyon
  d) Cushing sendromu
  43. Aşağıdaki bulgulardan hangisi
  hemodinamik bir sorundur?

  a) Hiperürisemi
  b) Hiperkalsemi
  c) Trombositoz
  d) Hiponatremi


  44. Çocuklarda orta kulak enfeksiyonunun
  daha sık gelişmesinin sebebi nedir?

  a) Östaki tüpü daha kısa ve yataydır, bu
  nedenle daha kolay tıkanır ve enfekte
  olur
  b) Östaki tüpü daha uzun ve yataydır, bu
  nedenle iltihap sürekli tekrarlanır
  c) Kulak zarı gelişmemiştir, bu nedenle
  çok daha çabuk enfekte olur
  d) Kulak zarı az gelişmiştir,
  koruyuculuğu yetersiz olduğu için
  daha kolay enfekte olur


  45. Monitorizasyon uygulamaları ile ilgili
  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Anlık değerler yerine gözlenen
  parametrelerin genel seyri önemlidir
  b) Doğru monitorizasyon tek başına
  sağkalımı arttırır
  c) Monitorizasyon hasta muayenesinin/
  gözleminin önüne geçmemelidir
  d) Monitorizasyon hem tedavi planlama
  hem de tedavi etkilerinin takibi için
  gereklidir


  46. Santral venöz basınç ölçümü
  aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez?

  a) Kalp yetmezliği
  b) Vücut ısısı
  c) Hastanın sıvı yükü
  d) Ölçüm sırasındaki solunum fazı
  (inspiryum/ekspiryum)

  6

  47. Aşağıdakilerden hangisi kolorektal kanser
  gelişim riskini azaltmaktadır?

  a) Hayvansal yağlardan zengin diyet
  b) Posasız diyet
  c) Yeşil sebze ve meyvelerden zengin
  diyet
  d) Kalsiyum, A, C ve E vitamininden
  zengin diyet  48. Aşağıdakilerden hangisi Cushing
  Sendromunda görülen bir bulgu değildir?

  a) Aydede yüz
  b) Hirsutizm
  c) Hipertansiyon
  d) Kaslarda hipertrofi  49. Aşağıdakilerden hangisi splenomegali ile
  seyreden enfektif sebeplerden biridir?

  a) Sarkoidoz
  b) Malarya
  c) Amiloidoz
  d) Polisitemi vera  50. Vücut kitle indeksinin birimi nedir?

  a) m
  2
  /kg
  b) cm/kg
  c) kg/m
  d) kg/m2  A KİTAPCIĞI
  1 C
  2 D
  3 C
  4 D
  5 A
  6 B
  7 A
  8 B
  9 D
  10 B
  11 C
  12 C
  13 A
  14 D
  15 C
  16 D
  17 A
  18 C
  19 B
  20 D
  21 A
  22 C
  23 A
  24 C
  25 D
  26 B
  27 C
  28 A
  29 B
  30 C
  31 D
  32 D
  33 A
  34 B
  35 B
  36 D
  37 A
  38 B
  39 B
  40 A
  41 D
  42 A
  43 C
  44 A
  45 B
  46 B
  47 C
  48 D
  49 B
  50 D


 6. 22.Kasım.2013, 20:49
  3
  Üye
  T.C.
  BAŞBAKANLIK
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  HAC VE UMRE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  KİTAPÇIK TÜRÜ
  A


  2014 YILI HAC ORGANİZASYONU

  SAĞLIK GRUBU
  SORU KİTAPÇIĞI

  (HEMŞİRE, EBE, EBE - HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU,
  ANESTEZİ TEKNİSYENİ, ATT, RÖNTGEN TEKNİSYENİ
  VE LABORATUVAR TEKNİSYENİ)

  20/04/2014  Adı ve Soyadı : ……………………………………
  Görevi : ……………………………………
  Görev Yeri : ……………………………………
  İmza : …………………………………… 1

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI


  1. Belirli bir zamana bağlı olmayarak vakfesiz
  yapılan Ka’be ziyaretine ne ad verilir?
  a) Hac
  b) Tavaf
  c) Umre
  d) Sa’y
  2. Namazla ilgili “Ta’dil-i Erkan” deyimi
  aşağıdakilerden hangi durumu ifade
  etmektedir?
  a) Namazları fazla geciktirmeden kaza etmek
  b) Namazların sünnetlerini kılmak
  c) Yolcu iken namazların dört rekâtlı farzını
  kısaltmak
  d) Namazları adabına uygun bir şekilde
  kılmak
  3. Aşağıdakilerden hangisi “Tevhid” kelimesinin
  Türkçe anlamıdır?
  a) Ben Allah'tan başka hiçbir ilah
  olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve
  elçisi olduğuna inanır ve tanıklık ederim
  b) Ben Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi
  olduğuna, Allah'tan başka hiçbir ilah
  olmadığına inanır ve tanıklık ederim
  c) Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur,
  Muhammed O'nun elçisidir
  d) Muhammed O'nun kulu ve elçisidir,
  Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur
  4. Rasulüllah Efendimiz (s.a.s.)’in bir gecede
  Mekke’den Kudüs’e, oradan da Sidret-ül
  Müntehaya kadar gitmesine ne ad verilir?
  a) Hicret
  b) Vahiy ve keramet
  c) Hac ve umre
  d) İsra ve Mirac
  5. Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy,
  mealen aşağıdakilerden hangisidir?
  a) “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla”
  b) “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla”
  c) “Ey Muhammed! De ki, o Allah birdir”
  d) “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a
  mahsustur”
  6. Aşağıdaki oruç çeşitlerinden hangisinin
  tutulması zorunludur?
  a) Aşure orucu
  b) Ramazan orucunun kazası
  c) Şevval ayında tutulan altı gün orucu
  d) Pazartesi-Perşembe günlerinde tutulan
  oruç
  7. “Emr-i bi’l-ma’rûf, nehy-i ani’l-münker”
  tabirinin tam açıklaması aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak
  b) İyiliği teşvik edip, kötülüğe karışmamak
  c) İyilik ve kötülükleri insanlara öğretmek
  d) İyiliği zorla uygulatmak, kötülükten zorla
  uzaklaştırmak
  8. Ka’be ziyaretiyle ilgili olarak “Mikât”
  kelimesi neyi ifade etmektedir?
  a) Tavaf yapılan alan
  b) İhrama girme yeri
  c) Şeytan taşlama yeri
  d) Sa’y yapılan alan

  9. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sahih (geçerli)
  olmasının şartlarındandır?
  a) Tavaf esnasında Kâbe’ye bakmak
  b) Tavaf namazı kılmak
  c) Tavafı huşu ile yapmak
  d) Tavaf yapmaya niyet etmek

  10. “Size iki emanet bırakıyorum; Onlara
  sarıldığınız sürece benden sonra yolunuzu asla
  şaşırmazsınız:………………….……” (Hadis)
  Peygamberimizin (s.a.s.) yukarıdaki sözü,
  aşağıdakilerden hangisi ile devam etmektedir?
  a) Namaz ve oruç
  b) Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünneti
  c) Allah’ın kitabı ve ashabımın hayatı
  d) Benim sünnetim ve ehlibeytimin yolu
  2

  A- SAĞLIK GRUBU GENEL SAĞLIK SORULARI

  11. Aşağıdakilerden hangisi radyasyona karşı
  en dirençlidir?

  a) İnce barsak duvarı
  b) Kemik iliği hücreleri
  c) Sinir dokusu hücreleri
  d) Üreme hücreleri

  12. Kalp krizinde görülen göğüs ağrısı ile ilgili
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Sıkıştırıcı tarzdadır
  b) Sırta yayılabilir
  c) Aspirin ile geçer
  d) Masaj ile geçmez


  13. Aşağıdakilerden hangisi viral
  enfeksiyondur?

  a) Kızamık
  b) Kızıl
  c) Boğmaca
  d) Difteri

  14. Hastane enfeksiyonu genellikle yatıştan
  kaç saat sonra görülür?

  a) 1 saat
  b) 16 saat
  c) 24 saat
  d) 72 saat

  15. Aşağıdakilerden hangisi piyelonefrit
  teşhisini destekler?

  a) Miyoglobinüri
  b) Ketonüri
  c) Piyüri
  d) Hemogram sayımında düşük lökosit


  16. Hemodiyalizdeki zorluklar sebebiyle
  periton diyalizine başlanan hastada,
  aşağıdakilerden hangisi ciddi bir problem
  olduğunu gösterir?
  a) 3,5 mEq/L plazma potasyum seviyesi
  b) % 35 hematokrit
  c) 200 mg/dL plazma glukozu
  d) 20.000 /mm3
  hemogram sayımında
  lökosit


  17. Kan üre değeri hangi durumda artabilir?

  a) Dehidratasyon
  b) Osteoporoz
  c) Kronik karaciğer hastalığı
  d) Nazal yolla oksijen verilmesi


  18. Kronik karaciğer hastalığına bağlı
  özofagus varis kanaması gelişen bir
  hastada, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi
  yanlıştır?

  a) Balon tamponadı yapılması
  b) Endoskopik skleroterapi
  c) ERCP yapılması
  d) Somatostatin ve vazopressin infüzyonu  19. 53 yaşında, 154 cm boyunda ve 92 kg
  ağırlığındaki kadın hastanın
  muayenesinde; TA:160/90 mmHg,
  AKŞ:181 mg/dL, TKŞ:276 mg/dL olarak
  ölçülüyor.Bu hasta için aşağıdaki
  tetkiklerden hangisi gereksizdir?

  a) HbA1C
  b) Oral glukoz tolerans testi
  c) EKG
  d) Lipid profili
  3

  20. Kolon operasyonu planlanan bir hastada,
  ameliyat hazırlığı olarak intestinal
  bakterilerin sayısını azaltan antibiyotikler
  başlanıyor. Bu durum aşağıdaki hangi
  vitaminin azalmasına sebep olarak INR
  değerini uzatır?

  a) A vitamini
  b) D vitamini
  c) E vitamini
  d) K vitamini

  21. Yaşlı hastada ani, ağrısız, tam görme kaybı
  ile sonuçlanan durum aşağıdakilerden
  hangisidir?

  a) Retinal arter tıkanıklığı
  b) Travma
  c) Tümör
  d) Diyabet


  22. Aşağıdaki solüsyonlardan hangisi izotonik
  değildir?

  a) Ringer solüsyonu
  b) % 0,9 luk serum fizyolojik solüsyonu
  c) % 10 luk dekstroz solüsyonu
  d) Laktatlı ringer
  23. Kardiyopulmoner resüsitasyonda en
  önemli ve ilk olarak uygulanması gereken
  basamak, güncel kılavuzlara göre
  hangisidir?

  a) Kan dolaşımının sağlanması
  b) Solunum yolunun açılması
  c) Kan basıncını normale getirmek için
  inotropik ajan kullanılması
  d) Ritm bozukluklarının düzeltilmesi


  24. Kronik atrial fibrilasyon nedeniyle varfarin
  (coumadin) kullanan hastada ilaç
  düzenlenmesi ve koagülasyon durumunun
  belirlenmesinde hangi test
  kullanılmaktadır?

  a) Kanama zamanı
  b) Pıhtılaşma zamanı
  c) Protrombin zamanı (PTZ-INR)
  d) Aktive parsiyel tromboplastin zamanı
  (aPTT)


  25. Aşağıdaki durumların hangisi bacak
  ödemine neden olmaz?

  a) Venöz tromboz
  b) Konjestif kalp yetmezliği
  c) Hipoproteinemi
  d) Hipopotasemi
  26. Arteriyel kan basıncı ile ilgili aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Kan volümünün düşmesi arteriyel kan
  basıncını düşürür
  b) Arterlerin esneme özelliğinin azalması
  arteriyel kan basıncını düşürür
  c) Sempatik sinir sisteminin uyarılması
  arteriyel kan basıncını yükseltir
  d) Kan viskozitesinin artması kan
  basıncını yükseltir


  27. Yavaş gelişen hemiplejiler öncelikle hangi
  durumu düşündürür?

  a) Beyin infarktı
  b) Beyin kanaması
  c) Beyinde yer kaplayan olay
  d) Beyin damarlarında ateroskleroz
  gelişimi

  4

  28. Aşağıdaki radyolojik incelemelerden
  hangisinde pozitif kontrast madde
  (radyoopak madde) olarak iyot bileşikleri
  kullanılmaz?

  a) Kolon grafisi
  b) Histero-salpingo grafi
  c) İntravenöz kolesistografi
  d) İntravenöz piyelografi


  29. Şizofreni tanısı almış ve şu anda
  remisyonda olan bir hastanın iyilik
  durumunun devam etmesi için en önemli
  unsur hangisidir?

  a) Yatak istirahati
  b) İlaç uyumu
  c) İzole edilmesi
  d) Düzenli beslenmesi


  30. Kanın özgül ağırlığı hangi durumda
  artmaz?
  a) Dehidratasyon
  b) Diyare
  c) Anemi
  d) Polisitemi

  31. Aşağıdakilerden hangisi hipotiroidide
  gözlenebilir?

  a) Metabolik hızın artmasıyla vücut
  ısısının değişmesi, hipertermi
  b) Kalbin hızlı çalışması
  c) Gastrointestinal sistemde motilite
  artışı
  d) Düşünce ve algılamada yavaşlama


  32. Aşağıdakilerden hangisi derin ven
  trombozunu tetikleyen sebeplerden
  değildir?

  a) Kanser
  b) Ameliyat
  c) Gebelik
  d) Antihipertansif kullanımı  33. Aşağıdakilerden hangisi plevral efüzyon
  için yanlıştır?

  a) Ağrı yapmaz
  b) Tüberkülozun komplikasyonu olabilir
  c) Cerahat içeriyorsa ampiyem adını alır
  d) Kalp yetmezliğinde plevral efüzyon
  görülebilir


  34. Aşağıdakilerden hangisi inflamatuar eklem
  hastalıklarından değildir?

  a) Ankilozan spondilit
  b) Osteoartrit
  c) Romatoid artrit
  d) Psöriatik artrit


  35. Aşağıdakilerden hangisi oksijen
  tedavisinin komplikasyonlarından
  değildir?

  a) Solunum depresyonu
  b) Öfori
  c) Trakeobronşit
  d) Atelektazi

  36. Akciğer absesi ile ilgili olarak aşağıdaki
  ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Stafilokoklar sebep olabilir
  b) Kanlı ve kokulu balgam vardır
  c) Hastanın odası sık sık
  havalandırılmalıdır
  d) Tanıda PA akciğer grafisi yeterlidir


  37. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a) Tetanoz hastalığı geçirenlerde kalıcı
  bağışıklık olur
  b) Tüberküloz aşısı canlı atenüe bakteri
  aşısıdır
  c) Toksoid aşılar açıldıktan sonra uygun
  şartlarda 5 gün saklanabilir
  d) 6 yaşın üzerindeki çocuklara erişkin
  tip difteri aşısı yapılır
  5

  38. Kardiyak arrest durumunda kalbin
  çalışmasını sağlamak için verilen ilaç
  hangisidir?

  a) Asetilsalisilik asit (aspirin)
  b) Adrenalin (epinefrin)
  c) Heparin
  d) Atropin


  39. Parkinson hastalığının temel belirtilerinden
  olmayan hangisidir?

  a) Titreme
  b) Mimiklerde artış
  c) Hareketlerin yavaşlaması
  d) Hareket sertliği


  40. Kalp glikozitlerinin (digoksin) en önemli
  farmakolojik etkisi aşağıdakilerden
  hangisidir?

  a) Kalbin kasılma gücünü artırmak
  b) Kalpte elektriksel iletimi artırmak
  c) Koroner damar yatağını daraltmak
  d) Kalbin refrakter periyodunu azaltmak  41. Aşağıdaki kaslardan hangisinin kasılmaya
  başlaması için sinirsel uyarı şarttır?

  a) Damar düz kası
  b) Mide düz kası
  c) Kalp kası
  d) İskelet kası


  42. Aşağıdakilerden hangisi hormonal
  bozukluk sonucu ortaya çıkan poliüri
  nedenidir?

  a) Diyabetes insipitus
  b) Diüretik kullanımı
  c) Üriner enfeksiyon
  d) Cushing sendromu
  43. Aşağıdaki bulgulardan hangisi
  hemodinamik bir sorundur?

  a) Hiperürisemi
  b) Hiperkalsemi
  c) Trombositoz
  d) Hiponatremi


  44. Çocuklarda orta kulak enfeksiyonunun
  daha sık gelişmesinin sebebi nedir?

  a) Östaki tüpü daha kısa ve yataydır, bu
  nedenle daha kolay tıkanır ve enfekte
  olur
  b) Östaki tüpü daha uzun ve yataydır, bu
  nedenle iltihap sürekli tekrarlanır
  c) Kulak zarı gelişmemiştir, bu nedenle
  çok daha çabuk enfekte olur
  d) Kulak zarı az gelişmiştir,
  koruyuculuğu yetersiz olduğu için
  daha kolay enfekte olur


  45. Monitorizasyon uygulamaları ile ilgili
  aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Anlık değerler yerine gözlenen
  parametrelerin genel seyri önemlidir
  b) Doğru monitorizasyon tek başına
  sağkalımı arttırır
  c) Monitorizasyon hasta muayenesinin/
  gözleminin önüne geçmemelidir
  d) Monitorizasyon hem tedavi planlama
  hem de tedavi etkilerinin takibi için
  gereklidir


  46. Santral venöz basınç ölçümü
  aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez?

  a) Kalp yetmezliği
  b) Vücut ısısı
  c) Hastanın sıvı yükü
  d) Ölçüm sırasındaki solunum fazı
  (inspiryum/ekspiryum)

  6

  47. Aşağıdakilerden hangisi kolorektal kanser
  gelişim riskini azaltmaktadır?

  a) Hayvansal yağlardan zengin diyet
  b) Posasız diyet
  c) Yeşil sebze ve meyvelerden zengin
  diyet
  d) Kalsiyum, A, C ve E vitamininden
  zengin diyet  48. Aşağıdakilerden hangisi Cushing
  Sendromunda görülen bir bulgu değildir?

  a) Aydede yüz
  b) Hirsutizm
  c) Hipertansiyon
  d) Kaslarda hipertrofi  49. Aşağıdakilerden hangisi splenomegali ile
  seyreden enfektif sebeplerden biridir?

  a) Sarkoidoz
  b) Malarya
  c) Amiloidoz
  d) Polisitemi vera  50. Vücut kitle indeksinin birimi nedir?

  a) m
  2
  /kg
  b) cm/kg
  c) kg/m
  d) kg/m2  A KİTAPCIĞI
  1 C
  2 D
  3 C
  4 D
  5 A
  6 B
  7 A
  8 B
  9 D
  10 B
  11 C
  12 C
  13 A
  14 D
  15 C
  16 D
  17 A
  18 C
  19 B
  20 D
  21 A
  22 C
  23 A
  24 C
  25 D
  26 B
  27 C
  28 A
  29 B
  30 C
  31 D
  32 D
  33 A
  34 B
  35 B
  36 D
  37 A
  38 B
  39 B
  40 A
  41 D
  42 A
  43 C
  44 A
  45 B
  46 B
  47 C
  48 D
  49 B
  50 D

 7. 06.Nisan.2015, 19:22
  4
  Misafir

  Cevap: sağlık görevlisi hac soruları arşivi

  Bu sorular ilmimi artıracak inşallah


 8. 06.Nisan.2015, 19:22
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bu sorular ilmimi artıracak inşallah
+ Yorum Gönder