Konusunu Oylayın.: Hz. Peygamber efendimizin (s.a.v.) mübarek isimleri Nelerdir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hz. Peygamber efendimizin (s.a.v.) mübarek isimleri Nelerdir?
 1. 02.Haziran.2011, 14:07
  1
  Misafir

  Hz. Peygamber efendimizin (s.a.v.) mübarek isimleri Nelerdir?


  Hz. Peygamber efendimizin (s.a.v.) mübarek isimleri Nelerdir? Mumsema Hz. Peygamber efendimizin (s.a.v.) mübarek isimleri Nelerdir?


 2. 02.Haziran.2011, 14:07
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Hz. Peygamber efendimizin (s.a.v.) mübarek isimleri Nelerdir?

 3. 02.Haziran.2011, 14:38
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Hz. Peygamber efendimizin (s.a.v.) mübarek isimleri Nelerdir?
  Bismillâhirrahmânirrahîm.

  Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ men ismuhu seyyidinâ.

  [Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Ey Allâh’ım! Aşağıda isimleri zikr edilen

  Efendimize salât ve selâm et ve onu mübârek kıl.]
  1. Muhammedun (sas)
  2. Mahmûdun (sas)
  3. Ahmedu (sas)
  4. Hâmidun (sas)
  5. Kâsimun (sas)
  6. Âkibun – Arkadan gelen (sas)
  7. Hatemun – Mühür, Sonuncu (sas)
  8. Mâhin (sas)
  9. Dâin – Çağıran (sas)
  10. Sirâcun – Işık kaynağı (sas)
  11. Münîrun – Aydınlatan (sas)
  12. Hâşirun – Toplayan (sas)
  13. Mübeşşirun – Müjdeleyen (sas)
  14. Nezîrun – Uyaran (sas)
  15. Münzirun – Uyarması şiddetli (sas)
  16. Rasûlun (sas)
  17. Mürselun – Elçi (sas)
  18. Nebiyyun (sas)
  19. Mehdiyyun – Hidâyete ermiş (sas)
  20. Muhtedin – Hidâyete kavuşmuş (sas)
  21. Halîlun – Dost (sas)
  22. Habîbun – Sevgili (sas)
  23. Tabîbun – Derde devâ (sas)
  24. Tâhâ (sas)
  25. Yâsîn (sas)
  26. Mustafâ – Seçilmiş (sas)
  27. Müctebâ – Tercih edilmiş (sas)
  28. Mürtezâ – Kendisinden hoşnut olunan (sas)
  29. Nûrun Mübîn – Apaçık nûr (sas)
  30. Burhânun – Açık delil (sas)
  31. Nâsırun – Yardımcı (sas)
  32. Kâimun (sas)
  33. Hâfizun – Koruyucu (sas)
  34. Şâhidun (sas)
  35. Şehîdun (sas)
  36. Âdilun (sas)
  37. Âlimun (sas)
  38. Halîmun (sas)
  39. Safiyyun – Temiz, Pâk (sas)
  40. Huccetun – Delil (sas)
  41. Beyânun (sas)
  42. Mutîun – İtaatkâr (sas)
  43. Mezkûrun – Adı geçen, Anılan (sas)
  44. Vâizun (sas)
  45. Sâhibun – Arkadaş (sas)
  46. Nâtikun – Konuşan (sas)
  47. Sâdikun – Doğru, Bağlı (sas)
  48. Musaddikun – Tasdik eden (sas)
  49. Muzafferun (sas)
  50. Mekkiyyun – Mekke’li (sas)
  51. Medeniyyun – Medîne’li (sas)
  52. Ebtâhiyyun – Ebtah kabilesinden (sas)
  53. Kureyşiyyun – Kureyş’li (sas)
  54. Arabiyyun – Arap (sas)
  55. Hâşimiyyun – Hâşim soyundan (sas)
  56. Azîzun (sas)
  57. Harîsun – Çok bağlı ve düşkün (sas)
  58. Raûfun – Acıma duyan, Yumuşak (sas)
  59. Rahîmun (sas)
  60. Cevâdun – Cömert (sas)
  61. Ganiyyun – Zengin, Muhtaç değil (sas)
  62. Fettâhun – Açan (sas)
  63. Alîmun (sas)
  64. Münîbun – Yönelen (sas)
  65. Hatîbun (sas)
  66. Fasîhun – Net konuşan (sas)
  67. Reşîdun (sas)
  68. Tâhirun (sas)
  69. Mutahharun (sas)
  70. İmâmun – Önder (sas)
  71. Emîrun – Kumandan (sas)
  72. Mütevessitun – Orta yolu tutan (sas)
  73. Sâbikun – Geçen (sas)
  74. Muktesidun – İktisatlı (sas)
  75. Evvelun (sas)
  76. Âhirun (sas)
  77. Zâhirun (sas)
  78. Bâtınun (sas)
  79. Şâfiun – Şefaat eden (sas)
  80. Müşeffeun – Şefaat edilen (sas)
  81. Hâdin – Hidayete kavuşturan (sas)
  82. Muhallilun – Çözen, Ayıran (sas)
  83. Muharrimun – Haram kılan (sas)
  84. Âmirun – Emreden (sas)
  85. Nâhin – Meneden, Yasaklayan (sas)
  86. Hakîmun (sas)
  87. Karîbun – Yakın (sas)
  88. Şâkirun (sas)
  89. Şekûrun – Çok şükreden (sas)
  90. Sabûrun – Çok sabırlı (sas)
  91. Rakîbun – Gözeten (sas)
  92. Müzzemmilun – Örtünen (sas)
  93. Müddessirun – Örtüye bürünen (sas)
  94. Muallâ – Yüce (sas)
  95. Müzekkâ – Temizlenmiş (sas)
  96. Müşfikun – Şefkatli (sas)
  97. Muhsinun – İhsan eden (sas)
  98. Mütemmimun – Tamamlayan (sas)

  Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn. Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel Âlemîn. Alâ seyyidinâ MUHAMMED İbni Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûli Rabbil Âlemin. Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve Aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî Rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.

  Resûlullah Efendimizin (aleyhissalâtu vesselâm)
  Mübârek İsimleri ve Mânâları -2


  Abdullah: Allah (cc)' ın kulu
  Âbid: Kulluk eden, ibadet eden
  Âdil: Adaletli
  Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş
  Ahsen: En güzel
  Alî: Çok yüce
  Âlim: Bilgin, bilen
  Allâme: Çok bilen
  Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
  Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
  Beşir: Müjdeleyici
  Burhan: Sağlam delil
  Cebbâr: Kahredici, gâlip
  Cevâd: Cömert
  Ecved: En iyi, en cömert
  Ekrem: En şerefli
  Emin: Doğru ve güvenilir kimse
  Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
  Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
  Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
  Gâlip: Hâkim ve üstün olan
  Ganî: Zengin
  Habib: Sevgili, çok sevilen
  Hâdi: Doğru yola götüren
  Hâfız: Muhafaza edici
  Halîl: Dost
  Halîm: Yumuşak huylu
  Hâlis: saf, temiz
  Hâmid: Hamd edici, övücü
  Hammâd: Çok hamdeden
  Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
  Kamer: Ay
  Kayyim: Görüp, gözeten
  Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
  Mâcid: Yüce ve şerefli
  Mahmûd: Övülen
  Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
  Mâsum: Suçsuz, günahsız
  Medenî: Şehirli, bilgili ve görgülü
  Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
  Mekkî: Mekkeli
  Merhûm: Rahmetle bezenmiş
  Mes'ûd: Mutlu
  Metîn: Çok sağlam ve güçlü
  Muallim: Öğretici
  Muktedâ: Peşinden gidilen
  Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
  Müctebâ: Seçilmiş
  Mükerrem: Şerefli, yüce
  Müktefî: İktifâ eden, yetinen
  Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
  Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
  Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
  Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
  Mustafa: Çok arınmış
  Müstakîm: Doğru yolda olan
  Mutî: Hakka itaat eden
  Mu'tî: Veren ihsân eden
  Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan
  Müşâvir: Kendisine danışılan
  Nakî: Çok temiz
  Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
  Nâsih: Öğüt veren
  Nâtık: Konuşan, nutuk veren
  Nebî: Peygamber
  Neciyullah: Allah' ın sırdaşı
  Necm(i): Yıldız
  Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
  Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
  Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
  Nûr: Işık, aydınlık
  Râfi: Yükselten
  Râgıb: Rağbet eden, isteyen
  Rahîm: Mü'minleri çok seven
  Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
  Resûl: Elçi
  Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
  Saîd: Mutlu
  Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
  Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu
  Sâdık: Doğru olan, gerçekçi
  Saffet: Arınmış, seçkin kişi
  Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
  Sâlih: iyi ve güzel huylu
  Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
  Seyfullah: Allah' ın kılıcı
  Seyyid: Efendi
  Şâfi: Şefaat edici
  Şâkir: Şükredici
  Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
  Tâhir: Çok temiz
  Takî: Haramlardan kaçınan
  Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
  Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
  Vâiz: Nasihat eden
  Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran
  Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
  Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
  Zâkir: Allah' ı çok anan


 4. 02.Haziran.2011, 14:38
  2
  Silent and lonely rains  Bismillâhirrahmânirrahîm.

  Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ men ismuhu seyyidinâ.

  [Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Ey Allâh’ım! Aşağıda isimleri zikr edilen

  Efendimize salât ve selâm et ve onu mübârek kıl.]
  1. Muhammedun (sas)
  2. Mahmûdun (sas)
  3. Ahmedu (sas)
  4. Hâmidun (sas)
  5. Kâsimun (sas)
  6. Âkibun – Arkadan gelen (sas)
  7. Hatemun – Mühür, Sonuncu (sas)
  8. Mâhin (sas)
  9. Dâin – Çağıran (sas)
  10. Sirâcun – Işık kaynağı (sas)
  11. Münîrun – Aydınlatan (sas)
  12. Hâşirun – Toplayan (sas)
  13. Mübeşşirun – Müjdeleyen (sas)
  14. Nezîrun – Uyaran (sas)
  15. Münzirun – Uyarması şiddetli (sas)
  16. Rasûlun (sas)
  17. Mürselun – Elçi (sas)
  18. Nebiyyun (sas)
  19. Mehdiyyun – Hidâyete ermiş (sas)
  20. Muhtedin – Hidâyete kavuşmuş (sas)
  21. Halîlun – Dost (sas)
  22. Habîbun – Sevgili (sas)
  23. Tabîbun – Derde devâ (sas)
  24. Tâhâ (sas)
  25. Yâsîn (sas)
  26. Mustafâ – Seçilmiş (sas)
  27. Müctebâ – Tercih edilmiş (sas)
  28. Mürtezâ – Kendisinden hoşnut olunan (sas)
  29. Nûrun Mübîn – Apaçık nûr (sas)
  30. Burhânun – Açık delil (sas)
  31. Nâsırun – Yardımcı (sas)
  32. Kâimun (sas)
  33. Hâfizun – Koruyucu (sas)
  34. Şâhidun (sas)
  35. Şehîdun (sas)
  36. Âdilun (sas)
  37. Âlimun (sas)
  38. Halîmun (sas)
  39. Safiyyun – Temiz, Pâk (sas)
  40. Huccetun – Delil (sas)
  41. Beyânun (sas)
  42. Mutîun – İtaatkâr (sas)
  43. Mezkûrun – Adı geçen, Anılan (sas)
  44. Vâizun (sas)
  45. Sâhibun – Arkadaş (sas)
  46. Nâtikun – Konuşan (sas)
  47. Sâdikun – Doğru, Bağlı (sas)
  48. Musaddikun – Tasdik eden (sas)
  49. Muzafferun (sas)
  50. Mekkiyyun – Mekke’li (sas)
  51. Medeniyyun – Medîne’li (sas)
  52. Ebtâhiyyun – Ebtah kabilesinden (sas)
  53. Kureyşiyyun – Kureyş’li (sas)
  54. Arabiyyun – Arap (sas)
  55. Hâşimiyyun – Hâşim soyundan (sas)
  56. Azîzun (sas)
  57. Harîsun – Çok bağlı ve düşkün (sas)
  58. Raûfun – Acıma duyan, Yumuşak (sas)
  59. Rahîmun (sas)
  60. Cevâdun – Cömert (sas)
  61. Ganiyyun – Zengin, Muhtaç değil (sas)
  62. Fettâhun – Açan (sas)
  63. Alîmun (sas)
  64. Münîbun – Yönelen (sas)
  65. Hatîbun (sas)
  66. Fasîhun – Net konuşan (sas)
  67. Reşîdun (sas)
  68. Tâhirun (sas)
  69. Mutahharun (sas)
  70. İmâmun – Önder (sas)
  71. Emîrun – Kumandan (sas)
  72. Mütevessitun – Orta yolu tutan (sas)
  73. Sâbikun – Geçen (sas)
  74. Muktesidun – İktisatlı (sas)
  75. Evvelun (sas)
  76. Âhirun (sas)
  77. Zâhirun (sas)
  78. Bâtınun (sas)
  79. Şâfiun – Şefaat eden (sas)
  80. Müşeffeun – Şefaat edilen (sas)
  81. Hâdin – Hidayete kavuşturan (sas)
  82. Muhallilun – Çözen, Ayıran (sas)
  83. Muharrimun – Haram kılan (sas)
  84. Âmirun – Emreden (sas)
  85. Nâhin – Meneden, Yasaklayan (sas)
  86. Hakîmun (sas)
  87. Karîbun – Yakın (sas)
  88. Şâkirun (sas)
  89. Şekûrun – Çok şükreden (sas)
  90. Sabûrun – Çok sabırlı (sas)
  91. Rakîbun – Gözeten (sas)
  92. Müzzemmilun – Örtünen (sas)
  93. Müddessirun – Örtüye bürünen (sas)
  94. Muallâ – Yüce (sas)
  95. Müzekkâ – Temizlenmiş (sas)
  96. Müşfikun – Şefkatli (sas)
  97. Muhsinun – İhsan eden (sas)
  98. Mütemmimun – Tamamlayan (sas)

  Lebbeyk, Allâhümme ve se'adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn. Vemâ sebbaha leke şey'ün Yâ Rabbel Âlemîn. Alâ seyyidinâ MUHAMMED İbni Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûli Rabbil Âlemin. Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve Aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî Rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.

  Resûlullah Efendimizin (aleyhissalâtu vesselâm)
  Mübârek İsimleri ve Mânâları -2


  Abdullah: Allah (cc)' ın kulu
  Âbid: Kulluk eden, ibadet eden
  Âdil: Adaletli
  Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş
  Ahsen: En güzel
  Alî: Çok yüce
  Âlim: Bilgin, bilen
  Allâme: Çok bilen
  Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
  Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
  Beşir: Müjdeleyici
  Burhan: Sağlam delil
  Cebbâr: Kahredici, gâlip
  Cevâd: Cömert
  Ecved: En iyi, en cömert
  Ekrem: En şerefli
  Emin: Doğru ve güvenilir kimse
  Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
  Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
  Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
  Gâlip: Hâkim ve üstün olan
  Ganî: Zengin
  Habib: Sevgili, çok sevilen
  Hâdi: Doğru yola götüren
  Hâfız: Muhafaza edici
  Halîl: Dost
  Halîm: Yumuşak huylu
  Hâlis: saf, temiz
  Hâmid: Hamd edici, övücü
  Hammâd: Çok hamdeden
  Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
  Kamer: Ay
  Kayyim: Görüp, gözeten
  Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
  Mâcid: Yüce ve şerefli
  Mahmûd: Övülen
  Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
  Mâsum: Suçsuz, günahsız
  Medenî: Şehirli, bilgili ve görgülü
  Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
  Mekkî: Mekkeli
  Merhûm: Rahmetle bezenmiş
  Mes'ûd: Mutlu
  Metîn: Çok sağlam ve güçlü
  Muallim: Öğretici
  Muktedâ: Peşinden gidilen
  Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
  Müctebâ: Seçilmiş
  Mükerrem: Şerefli, yüce
  Müktefî: İktifâ eden, yetinen
  Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
  Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
  Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
  Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
  Mustafa: Çok arınmış
  Müstakîm: Doğru yolda olan
  Mutî: Hakka itaat eden
  Mu'tî: Veren ihsân eden
  Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan
  Müşâvir: Kendisine danışılan
  Nakî: Çok temiz
  Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
  Nâsih: Öğüt veren
  Nâtık: Konuşan, nutuk veren
  Nebî: Peygamber
  Neciyullah: Allah' ın sırdaşı
  Necm(i): Yıldız
  Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
  Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
  Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
  Nûr: Işık, aydınlık
  Râfi: Yükselten
  Râgıb: Rağbet eden, isteyen
  Rahîm: Mü'minleri çok seven
  Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
  Resûl: Elçi
  Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
  Saîd: Mutlu
  Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
  Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu
  Sâdık: Doğru olan, gerçekçi
  Saffet: Arınmış, seçkin kişi
  Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
  Sâlih: iyi ve güzel huylu
  Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
  Seyfullah: Allah' ın kılıcı
  Seyyid: Efendi
  Şâfi: Şefaat edici
  Şâkir: Şükredici
  Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
  Tâhir: Çok temiz
  Takî: Haramlardan kaçınan
  Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
  Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
  Vâiz: Nasihat eden
  Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran
  Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
  Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
  Zâkir: Allah' ı çok anan
+ Yorum Gönder