+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İmam nikahı duası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İmam nikahı duası


 2. imam
  Üye

  Cevap: imam nikahı duası


  Reklam  Cevap: Allahümmec’al hâzel akde meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin “sallallahü aleyhi ve sellem” ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne “radıyallahü anhümâ” Ve beyne Alîyyin “radıyallahü anh” ve Fâtıma-tez-zehrâ “radıyallahü anhâ” Allahümme a’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin El fatiha

+ Yorum Gönder
imam nikahı duası,  imam nikah duası,  imam nikahi duasi,  nikah duası,  imam nikahı duaları,  imam nikahının duası,  imam nıkahı duası