+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hadisle ilgli eser ve sitelerde ravi veya eser kısaltmaları bulunuyor. Bunların açılımlarını nasıl öğrenebiliriz? Misal Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hadisle ilgli eser ve sitelerde ravi veya eser kısaltmaları bulunuyor. Bunların açılımlarını nasıl öğrenebiliriz? Misal

  Sual: Hadisle ilgli eser ve sitelerde ravi veya eser kısaltmaları bulunuyor. Bunların açılımlarını nasıl öğrenebiliriz? Misal olarak "kef" harfi hangi hadis alimini gösteriyor; başlıcalarını yazabilir misiniz? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Hadisle ilgli eser ve sitelerde ravi veya eser kısaltmaları bulunuyor. Bunların açılımlarını nasıl öğrenebiliriz?


  Reklam  Cevap: Sorunuzda geçen kelime "kaf" veya "kef" olabilir. Eğer kaf ise bu harf genellikle Buhari ve Müslim’in aynı rivayeti aldıklarını göstermek için kullanılır.
  Bu harfler Arapça olarak iyi anlaşılır, fakat Latin harflerinde bir çok harf bulunmamaktadır. En çok kullanılanlar şöyledir:
  Hı=Buharî, M=Müslim, T= Tirmizî, N= Nesaî, D= Ebu Davud, Ceh=İbn Mace, HM=Ahmed b. Hanbel (Müsned), K= Hakîm (Müstedrek), TB=Taberanî …
  Bu konuda farklı işaretler vardır. Her müellif farklı işaretler kullanabilir. Bu açıdan hadis kitaplarında geçen ve hangi kitaptan alındığını göstermek için kullanılan işaretleri öğrenmek ve doğru karar vermek için, o eserin başındaki bilgileri okumak gerekir.
  Konuyla ilgili bir örnek:
  Suyûtî, Cem'ul-Cevâmî'in dibâcesinin el-Akvâl kısmında şöyle der: "Buhârî için (خ ), Müslim için (م ), İbnu Hibbân için (حب), Hâkim'in Müstedrek'i için (ك ), Ziyâu'l-Makdisî'nin "el-Muhtâre"si için ( ض), remizlerini koydum. Bu beş kitapta yer alan hadîslerin hepsi sahîhtir. Herhangi bir hadîsi onlara nisbet etmek aynı zamanda sahîh olduklarını ifâde etmek olur. Müstedrek'in tenkîd edilmiş olan rivâyetleri bu kâideden hâriçtir. Zâten onlara ayrıca dikkat çektim.

+ Yorum Gönder