+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şafi mezhebine göre üvey anneden abdest bozulur mu ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şafi mezhebine göre üvey anneden abdest bozulur mu ?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: şafi mezhebine göre üvey anneden abdest bozulur mu ?


  Reklam  Cevap:
  şafi mezhebine göre üvey anneden abdest bozulur mu ?


  Üvey anne nikahı ebediyen haram olan kadınlardandır
  dolayısıyla üvey anneden abdest bozulmaz.
  Konu hakkında aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz...

  ________________

  Evlilik bağıyla haram olan kadınlar şunlardır:
  . 1. Babanın ve dedenin hanımları
  Bunlara 'asılların hanımları1 denir. Kişiye, bunlarla evlenmek ebediy-yen haramdır.
  Babalarınızın nikahladığı kadınları (üvey annelerinizi) nikahlamayın!
  Ancak (İslâm'dan) önce olan (bu tür hatalar affedilmiş) geçmiştir.
  Şüphesiz ki o fahiş bir iştir. (Mürüvvet sahipleri katında) buğzedilcn (bir hareket)tir. (Bu işi hoş görenin yolu) ne kötü yoldur!
  (Nisa/22)

  2. Oğulun hanımı, torunların hanımı
  Bunların aşağıya doğru bütün dallarıyla evlenmek ebediyyen haram kılınmıştır.
  Sulbünüzden olan öz oğullarınızın (boşanmış veya dul kalmış) karılarıyla evlenmeniz (size haram kılındı).
  (Nisa/23)


  'Sulbünüzden olanlar' ifadesiyle, evlat edinilen çocukların dul kalan hanımları, bu hükümden istisna edilmiştir. Çünkü cahiliyye devrinde Araplar, evlatlıklarının hanımlarını da tıpkı öz oğullarının hanımları gibi haram kabul ederlerdi. İslâm, onların bu inançlarını reddederek, ev-latlıkların dul kılmış eşleriyle evlenmeyi helâl kılmıştır.
  Evlatlıklarınızı da oğullarınız yapmamıştır. Bunlar ancak sizin ağızlarınızda (söylediğiniz) sözlerinizdir. Allah hakkı söyler ve O doğru yola hidayet eder.
  (Ahzab/4)
  Zeyd o kadından ilişkisini kesince, biz onu sana eş olarak verdik ki evlatlıklarının kendilerinden ilişkilerini kestikleri kadınlar, mü'minlerin üzerine günah olmasın.
  (Ahzab/37)


  ' 3- Kayınvalide ile evlenmek caiz değildir. .
  Hanımlarınızın anneleri (size haram kılınmıştır). (Nisa/23)

  Kayınvalide gibi, hanımının kadınlardan olan asıllarıyla evlenmek de haram kılınmıştır. Bunlara, cinsî münasebet olmasa dahi nikâh haramdır. Eğer bunlardan herhangibiriyle nikâh akdedilirse, o nikâh bâtıldır. Bunlarla nikâhlanmanın helâl olduğunu söyleyen kişi kâfir olur.
  4. Kişinin üvey kızlarıyla evlenmesi haramdır.
  . 'Fakat bu, mücerred akidle haram olmaz, ancak annesiyle münase-bette bulunduğu takdirde haram olur; yani annesini nikahlayıp da cinsî münasebette bulunmadan boşarsa, kişi onun kızıyla evlenebilir.
  Kendileriyle cinsî münasebette bulunduğunuz hanımlarınızdan olan ve himayenizde bulunan üvey kızlarınızda evlenmeniz haramdır). Eğer üvey kızların anneleriyle (nikâh akdi yapıldıktan sonra) cinsî münasebette bulunmamış iseniz, (o üvey kızlarla, anneleri öldüğü veya boşandığı takdirde evlenmenizde herhangibir) beis yoktur. (Nisa/23)
  Kişinin üvey kızıyla evlenmesinin haram olmasının nedeni, evinde olması değildir. Annesiyle cinsî münasebette bulunduktan sonra, ister evinde, ister başka yerde bulunsun, üvey kızıyla evlenmesi haramdır. Ayette geçen bu kaydın zikredilmesi, umumi bir durumun ifadesidir. Tabii kızın da üvey babasıyla evlenmesi haramdır.


 3. Misafir
  Uvey anemin anesinden abdestim bozulurmu

 4. Misafir
  şafi mezhebine göre üvey annemin anesinden abdest bozulur mu ?

 5. Misafir
  Şafii mezhebine göre üvey annenin annesinden abdest bozulur mu

 6. mum
  Administrator
  Şafiide üvey anneden abdest bozulmaz. Çünkü onunla öz annemiz gibi ebediyyen nikah kıymak haram olmuştur.

+ Yorum Gönder
üvey anneden abdest bozulur mu,  uvey anneden abdest bozulur mu,  üvey babadan abdest bozulur mu,  üvey anneden abdest,  üvey kaynanadan abdest bozulur mu,  annemin uvey annesinde abdestim kirilirmi,  mesemma uvey anneye abdest kırılr mı