+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah-evren ilişkisiyle insan -evren ilşkisini nasıl ayırt ederiz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah-evren ilişkisiyle insan -evren ilşkisini nasıl ayırt ederiz?

  Sual: Allah-evren ilişkisiyle insan -evren ilşkisini nasıl ayırt ederiz yardımcı olursanız sevinirim ? 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Allah-evren ilişkisiyle insan -evren ilşkisini nasıl ayırt ederiz?


  Reklam  Cevap: Değerli kardeşimiz. Kuran'da Yüce Rabbimiz Şöyle buyurur. “O ki birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulamayıp yorgun olarak) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.” (Mülk suresi, 3-4. ayetler.) Kur’an-ı Kerim, yaratılıştaki güzelliği anlatırken hiçbir şeyin tesadüf eseri oluşamayacağına da dikkat çeker. Kutsal kitabımıza göre evrende bir düzen mevcuttur ve bu düzenin de bir düzenleyiciye ihtiyacı vardır. Aksi hâlde düzen yerini düzensizliğe bırakacak, her şey gelişigüzel olacak ve karmaşa çıkacaktır. Evrenin düzenleyicisi Allah’tır ve evrenin bu kadar düzenli olması da Allah’ın var olduğuna işarettir. Tıpkı şu ayette ifade edildiği gibi: “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün art arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler (deliller) vardır. Onlar ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı zikrederler, göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. (Ve derler ki Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi... koru.”( Al-i İmrân suresi, 190-191. ayetler.) Evren sadece dünya ve içindekilerden ibaret değildir. Dünya dışındaki her şey de Allah tarafından en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Biz insanlar son yıllarda çok gelişen bilim ve teknolojik imkânlar sayesinde evrenin ne kadar mükemmel yaratıldığını daha yakından öğreniyoruz. Gelişen teknoloji sayesinde Kur’an-ı Kerim’de yer alan bazı ayetlerde anlatılan konuları daha kolay anlıyoruz. Şu ayetler bu konuda en güzel örneklerdendir: “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir. Ay’ın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

+ Yorum Gönder
kuranda insanın evrenle ilişkisi nasıl belirtilmektedir,  kurana göre allah evren ilişkisi nasıldır,  kuranda insanın evrenle ilişkisi nasıl belirtilmektedir bilgi veriniz,  allah evren ilişkisi,  kurana göre allah-evren ilişkisi nasıldır ,  kuranda insanın evrenle ilişkisi ile ilgili ayetler ,  allah ve evren ilişkisi