+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kaçtane Ezan duası vardır, olanları verebilir misiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kaçtane Ezan duası vardır, olanları verebilir misiniz?


 2. Ehfiya
  عُضْو

  Cevap: Kaçtane Ezan duası vardır, olanları verebilirmisiniz?


  Reklam  Cevap: Değerli Kardeşimiz;
  Tarih boyunca her vaktin ezanından sonra- bütün ümmet "Allahumme rabbe hâzihî'd-da'veti't-tâmmeh ve's-salâti'l kâimeh, âti Muhammeden'il vesîlete ve'l-fadîlete ve'b'ashu mekamen Mahmûden ellezi veadteh. İnneke la tuhliful mîâd. duasını okumuştur.

  Ancak, Hz. Ümmü Seleme’den gelen bir rivayete göre, akşam ezanından sonra şu dua okunur:
  “Allâhumme hâzâ ikbâlu leylike ve idbâru nehârike ve asvâtu duâtike ve hudûru salavâtike fağfir lî.”
  Anlamı:
  "Allah'ım! Bu (vakit), senin gecenin yönelip geldiği, gündüzün gidip kaybolduğu, davetçilerinin seslendiği, namazının hazır olduğu vakittir. Ne olur, beni bağışla!"
  Sabah ezanından sonra ise, şu dua okunur:
  “Allahumme hâzâ ikbâlu nehârike ve idbâru leylike ve asvâtu duâtike fağfir lî.”
  Anlamı:
  "Allah'ım! Bu (vakit), seni gündüzün yönelip geldiği, gecenin gidip kaybolduğu, davetçilerinin seslerinin geldiği, vakittir. Ne olur, beni bağışla!"(bk. Nevevî, Mecmu, I/59; V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî,1/557).
  Kanaatimizce, bu iki dua normal ezan dualarından farklı olarak, yepyeni bir gece ve gündüz âlemlerinin gelmesiyle alakalı olarak Efendimiz tarafından okunmuş vakte uygun birer duadır.
  Akşam ve saban ezanlarından sonra her zaman okunan “Allahumme rabbe hazihiddaveti...” duasına yukarıdaki dualar da eklenebilir.

  Sorularla İslamiyet

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Ezan Duası Arapça türkçe sesli video
  izle öğren+ Yorum Gönder
ezan duası,  kaçtür ezan duası var,  Ezan duası kaç çeşittir