+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kur'an okurken ayet sonlarında duruş (durak) nasıl olmalıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'an okurken ayet sonlarında duruş (durak) nasıl olmalıdır?


 2. Ehfiya
  عُضْو

  Cevap: Kur'an okurken ayet sonlarında duruş (durak) nasıl olmalıdır ?


  Reklam  Cevap: Değerli Kardeşimiz;

  Kur'an'ı Kerim'de Âyet sonları genelde Cezm 'ْ ' üzere sonlandırılır.
  Bu Kural Tecvidte ''Medd-i Ârız ismiyle anılmaktadır.

  Ancak bazı durumlarda da cezim şartı aranamaz.

  Sizin bahsetmiş olduğunuz He harfi zannedersem bizim Ta-i Marbuta dediğimiz ( ة ) Yuvarlak Te'dir.
  Bu harf sonda gelip üzerinde durmamız icap ettiğinde, cezim yaparak dururuz ve 'H - ه ' harfine dönüştürürüz.

  Eğer ayet sonlarında uzatma harfleri dediğimiz (ي وا) harfleri mevcut ise, bu durumda cezim yapılamaz.
  Bu uzatma harflarinden bir önceki harfi 1 Elif miktarı yani yaklaşık olarak 1,5 saniye kadar uzatarak durur ve Medd-i Tabi yaparız.

  Medd-i Ârız için ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir...

  Hayırla Kalın...

  MEDD-İ ÂRIZ
  (Meddi arızın dört elif miktarı çekilmesi caizdir.)

  Tanımı:Harfi medden sonra sebebi medden sukun’u arız gelirse meddi arız olur.
  Sukun’u Arız neye denir: Kuran-i Kerimi okurken , Durulduğu zaman olan ama geçildiği zaman olmayan sukun’a sukun’u arız denir. Mesela Kur’an-ı Kerim okurken duraklar vardır. Durduğumuz zaman kelimenin sonu cezimli olmuş olur. Cezimli olunca da Sukun meydana gelir.
  Mesela;

  Tek çizgi ile altını çizdiğimiz NUN harfine dikkat edelim.
  Görüldüğü gibi sonu “ÜSTÜN” gelmiş. Bu bütün Kuran-i Kerim’de böyledir.
  Şayet ayet bittiği zaman , ara vermeden okursak bu ayetin sonunda ki üstünü okuruz ve durmadan devam ederiz. Şayet duracak olursak , ikinci örnekte çitf çizgi ile altını çizdiğimiz gibi, ayetin veya durduğumuz kelimenin sonunu (esre – üstün ve ötre olması fark etmez) Cezimli okuruz. Demek ki bir kelimenin sonunda durduğumuz takdirde, kelimenin sonu Cezimli olmuş olacak ancak; durmaz devam edersek o zaman da Cezim ortadan kalkmış olacaktır. Buna göre Sukun’u Ârız durduğumuz da var olan fakat durmadan okumaya devam edersek ortadan kalkan Sukun’a , Ârız Sukun denir. Meddi Arızı üç başlık altında inceleyebiliriz:
  a) Kelimenin sonu ÜSTÜN İle biterse, bunu üç vecihten biri ile okuyabiliriz:

  1) TUL ile okuyabiliriz: Dört elif miktarı uzatmaktır.(Yani dört elif miktarı çekerek okuyabiliriz)
  2) TEVASSUT ile okuyabiliriz: (İki veya üç elif miktarı uzatarak okumaya denir.)
  3) KASR ile okuyabiliriz: (Buda bir elif miktarı okumaktır. )
  örnek : bu örneği yukarda ki üç şekilden biri ile okuyabiliriz:


  Bu kelimenin sonu üstün ile bitmiş. Fakat Biz Kur’an-i Kerim-i okurken burada duracak olursak, sonu Cezimli olur. Yani sonu Sukun olur. Bu kelimeyi ister tul, ister tevassut ve istersek kasr ile okuyabiliriz.
  b) Kelimenin sonu ESRE İle biterse , bunu dört vecihten biri ile okuyabiliriz:

  1) Tul ile okuyabiliriz.
  2) Tevassut ile okuyabiliriz.
  3) Kasr ile okuyabiliriz.
  4) Ravm ile okuyabiliriz. RAVM ne demektir : Gizli bir ses ile harekeyi talep etmeye denir.
  Ravm yapılacak kelimenin sonunu okurken sesinizin üçte ikisi gidip,geri kalan üçte biri ile kelimenin sonundaki esre veya ötre olan harekeyi okumaya denir.Yalnız bu hareke tam bir hareke olmayıp, harekeye işaret eden küçük bir uygulamadır.

  örnekler :

  Sonu “Esre “ ile bittiği için, yukarda ki dört ayrı şıktan birine göre okuyabiliriz.
  c) Kelimenin sonu ÖTRE İle biterse , bunu da yedi vecihle okuyabiliriz: Bunları görelim:
  1) Tul ile okuyabiliriz.
  2) Tevassut ile okuyabiliriz.
  3) Kasr ile okuyabiliriz.
  4) Tul ile işmamı birlikte okuyabiliriz.
  5) Tevassut ile işmamı birlikte okuyabiliriz.
  6) Kasr ile işmamı birlikte okuyabiliriz.
  7) Ravm ile okunur. örnekler:

  İŞMAM: Sukun’dan sonra dudakları ( uçlarını birbirine bitiştirmeyerek) yummaya denir. İşmam sadece ötrede olur.Kelimenin sonunda bulunan ötre harekesine dudaklar ile işaret etmektir. Kısaca sükundan sonra ötreye işaret edilerek dudakların ileriye doğru toplama işlemine işmam diyoruz.

  NOT:
  TUL : Dört elif miktarı uzatarak okumaktır.
  TEVASSUT: İki veya Üç elif mikdari çekerek uzatmaktır.
  KASR: Bir elif miktarı çekerek okuma şekline denir.

 3. Misafir
  Verdiğiniz bilgiler ödevim için yardımcı oldu elinize sağlık

 4. Misafir
  Gerçekten çok güzel ve kısa olmuş

 5. Misafir
  peki yuvarlak te üzerinde vakf ettiğimizde neden he harfi gibi vakf ederiz.

 6. Misafir
  Kuran okurken tevvin le durdugumuzda gariben diyemiyorum yoksa garibbir diyemiyorum duruyordu unuttum yardimci olurmusunuz

 7. arifselim
  Yönetici
  Değerli kardeşim kıraat konusunda yazarak ne dediğin net anlaşılmaz. Bir hocaya giderek yüz yüze sorarsan daha net ve doğru cevap alırsın.

 8. Misafir
  Ayet sonunda iki esre gelirse nasıl okunur. İki üstün gelirse e diye bitirildiğini biliyorum. 2 esre ve2 ötrede cezzimlemi bitirilir

 9. arifselim
  Yönetici
  Tecivid üzerinde kuranı kerimi okumak hatalı okumaktan korur ve doğru okumamızı sağlar. Tenvin (İki Üstün, İki Esre, İki Ötre) de nasıl durulacağı ile ilgili kısaca bilgi şu şekildedir:

  - Tenvin, Fethateyn (İki Üstün), Dammeteyn (İki Ötre) ve Kesrateyn (İki Esre) demektir. (ـًـٍــٌـ)
  - Tenvin, kelimenin sonunda yazılışı farklı fakat okunuşu itibariyle cezimli Nun'dur.
  - Başta gördüğümüz harekelere N sesi ilavesi ile tenvin yapılmış olur.
  - Fethateyn (İki Üstün) durumunda ince harfe (EN), kalın harfe (AN) sesi verilerek okunur.
  - Kesrateyn (İki Esre) halinde (İN) sesi ile okunur.
  - Dammeteyn (İki Ötre) halinde ise (UN) sesi ile okunur.

+ Yorum Gönder
kuranda duraklarda nasıl durulur,  kuran okurken duraklarda nasıl durulur,  kuranda duraklarda nasıl okunur,  kuranı kerimde duraklarda nasıl durulur,  kuranda duraklar nasıl okunur,  kuranda duruş şekilleri,  kurandaki duraklar nasıl okunur