+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Akraba peygamberler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Akraba peygamberler


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Akraba peygamberler


  Reklam  Cevap: AKRABA PEYGAMBERLER..  Kur'an da zikredilen Peygamberlerin çoğu yakinen akrabadır.
  İlk insan olan Hz.Adem'in oğlu Hz.Sit peygamberdir.
  Hz.Sit'in torunu Hz.İdris peygamberdir.
  Hz.Musa yeryüzünde Firavun'a karşı savaşırken ağabeyi Hz.Harun'u yanına yardımcı kılmıştır. "Bir de bana ehlimden bir vezir, (yardımcı) ver. Kardeşim Harun'u (ver)" (Tâhâ, 20/29)
  Hz.İsmail ve Hz.İshak yine Hz.İbrahim'in ayrı hanımlarından oğullarıdır.
  Hz.Lut Hz.İbrahim'in yeğeni yani kardeşi Haran'ın oğludur.
  Hz.İbrahim'in torunu ve Hz.İshak'ın oğlu olan Hz.Yakup'da peygamberdir. Hz.Yusuf'da Hz.Yakup'un oğludur. Aynı zamanda Hz.İshak'ın da torunudur.
  Hz.Ibrahim aleyhisselam zamaninda yasayan Hz.Zülkarneyn onunla birlikte haccetti, elini öpüp duasini aldi. Teyzesinin oglu olan Hz. Hizir'i ordusuna kumandan tâyin etti.
  Hz.Suayb, Hz.ibrahim'in torunlarindan Mikâil'in ogludur. Annesi ise Hz.Lut'un kızıdır. Hz.Suayb ayni zamanda Hz.Musa'nın kayınpederi idi. Kızı Safura'yı Hz.Musa ile evlendirmisti. Hz.Şuayb kavmi helâk olduktan sonra uzun bir ömür yaşamış, tâ ki Hz.Musa'a ulaşmış ve kızını ona nikâhlamıştır.
  Hz.Davut çok zengin bir hükümdardı. Ölürken yerine Hz.Süleyman'ı bıraktı. Sad süresi 30.ayette "Davud'a Süleyman'ı bağışladık. O ne güzel bir kul du. Şüphesiz o Allah'a çok yönelen bir kimse idi."
  Hz.Yahya, Hz.Zekeriya'nın 80 yaşında iken doğan oğludur. Meryem süresi 7.ayette "Ey Zekeriya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını hiç kimseye vermedik" buyuruyor. Hz.İsa'nın annesi ile Hz.Zekeriya yakın akraba idi. Bu iki peygamber Hz.Yahya ile Hz.Zekeriya yahudi kavmi tarafından öldürüldüler.
  Peygamberleri hem soy hemde isim olarak zikreden Nisa süresi 163.ayette "Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.Nitekim İbrahim'e, İsmail ile İshak'a, Yakup'a torunlarına İsa'a, Eyyüb'e, Yunus'a, Harun'a, süleyman'a da vahyetmiş ve Davut'a da zebur vermiştik" buyuruyor.
  İkinci Adem diye bilinen Hz.Nuh 950 yıl ömür yaşamıştır. Ankebut suresi 14.ayette "Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik de o bin yıldan 50 yıl eksik bir süre yanlarında kaldı" buyuruyor
  Kur'an da adı zikredilmeyen 124 bin peygamber olduğu alimlerce rivayet edilmiştir.


 3. Misafir
  Akraba Peygamberler araştırma yazısının kaynağını yazabilir misiniz? Bu yazı kim tarafından yazılmış?

+ Yorum Gönder
peygamberlerin akrabalıkları,  akraba olan peygamberler,  akraba peygamberler,  nuh peygamberimizin akrabaları,  hangi peygamberler akraba