+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bütün Peygamberler çobanlık yapmış mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bütün Peygamberler çobanlık yapmış mıdır?


 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Bütün Peygamberler çobanlık yapmış mıdır?


  Reklam  Cevap:
  Ebû Hureyre radıyallahu anh’ın rivayet ettiği bir hadise göre Peygamber sallalahu aleyhi ve sellem:

  - “Allah Teâlâ hiçbir peygamber göndermemiştir ki davar çobanlığı yapmış olmasın” buyurdu.

  Bunun üzerine sahâbîleri:
  - Sen de mi? diye sordular.
  Peygamberimiz:
  - “Evet, ben de Mekke ahâlîsi için karârît üzerine (ücretle) koyun gü­derdim” buyurdu. (Buhari, İcâre, 2)
  Görüldüğü gibi hadis Buhari hadisidir, sahihtir. Hadiste herhangi bir peygamberin bundan istisnası olduğu bildirilmemiştir. Hatta Buhari hadislerini şerh eden İbn Hacer’in Fethu’l-Bârî adlı kitabında, Nesâî’ye dayanılarak yer verilen bir rivayette Musa ve Davud aleyhisselamın çobanlık yaptıkları açık bir şekilde bildirilmiştir. (İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c: 10, s: 4, “Kitâbu’l-İcâre”, ikinci bâb, 2262. hadisin şerhi )

+ Yorum Gönder