+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberler Niçin Gönderilmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberler Niçin Gönderilmiştir?


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Peygamberler Niçin Gönderilmiştir?


  Reklam  Cevap: Peygamber niçin gönderilmiştir Özet

  Allah’ın, insanların dünya ve ahiret hayatlarıyla ilgili işlerini düzenlemelerini doğru ve hikmetli bir şekilde yapabilmeleri için peygamberler göndermesini iki terimle izah etmekteyiz: Nübüvvet ve risalet terimleri. Risalet ve rasûl ile nübüvvet ve nebî kavramları arasındaki farka dikkat edilmelidir. Çünkü her rasûl, aynı zamanda nebîdir, ama her nebî rasûl değildir; dolayısıyla rasûl, nebî kelimesinden daha hususi bir anlam taşır. Risalet, şuurlu insanın dünyadaki davranışıyla ilgili kuralları içerir ve helal ile haramı ayırır; dolayısıyla namaz, oruç, hac ve benzeri muamelatla ilgili konuları içerir. Peygamberlerin genellikle toplumda beşeri münasebetlerin bozulduğu; yani ahlaki bunalım dönemlerinde gönderildiğini hatırlayacak olursak, risaletin; toplum birimlerindeki ahlaki bozuklukları tashih ederek, insanları birlik ve beraberlik, huzur ve güven içinde yaşamaya dair bilgilerden oluştuğunu görürüz.

  "İnsanlar tek bir ümmetti. Allah (onlara) müjdeleyen ve korkutan peygamberler göndermiş, onlarla birlikte insanlar arasında, ayrılığa düştükleri hususlarda kendisiyle hükmetmek için hak olan Kitab'ı da indirmişti." 1 Ayete dikkat ettiğimiz zaman ilahî kitapların tümü genel olarak, "kitap" terimi ile ifade edilerek, bunların gönderiliş nedeni de belirtilmektedir. Aynı âyetin devamında, insanlığın başlangıçta bir birlik içindeyken peygamberler gelmesine rağmen niçin bölünüp, anlaşmazlıklara düştüklerini de açıklamaktadır. "Oysa kendilerine kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan ötürü o Kitab hakkında anlaşmazlığa düştüler."

  Peygamberler, dönemlerinin en akıllısı ve en güzel ahlaka sahip olanlarıdır, bu özelliklerinin gereği olarak yine en güzel şekilde yaratılmış olan insanı 3 bu güzel fıtratını bozacak hurafeler ve efsanelerden uzaklaştırmayı hedeflerler. Doğru bilgilerle insanları donatırlar. İnsanın salt aklıyla kavrayabildiği hususların yanı sıra aklın yetersiz kaldığı durumlar da söz konusudur. Buralarda fiilî ve kavli açıklamalar yaparlar


 3. Misafir
  çok güzel ama ben kompozisyon istemiştim.

 4. Şema
  el-âsa limen âsa
  Allah neden Peygamber gönderir

  peygamberler niçin gönderilmiştir

  Allahın Peygamber göndermesinin amacı:
  Allah Teala, insanlara hatta cinlere O'nun ilahlığını tanıtmak, insanları hakka irşad etmek ve kemale ulaştırmak için kendi içlerinden peygamber seçip göndermiştir.

+ Yorum Gönder
peygamberler niçin gönderilmiştir,  peygamberler neden gönderilmiştir,  peygamberler neden gönderildi,  peygamberler toplumlara niçin gönderilmiştir,  sizce peygamberler toplumlara niçin gönderilmiştir,  peygamber niçin gönderilmiştir kısa ,  niçin her topluma peygamber gelmiştir