+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberlerin sıfatları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberlerin sıfatları


 2. sevim yalçın
  Sürgün dünya....

  Cevap: peygamberlerin sıfatları


  Reklam  Cevap: Peygamberlerin Sıfatları
  Peygamber hakkında bilinmesi vacip ve zaruri olan sıfatlar 5 tanedir:

  Sıdk: Peygamberler doğrudurla.Asla yalan söylemezler.

  Emanet: Emindirler.Her hususta kendilerine inanılır)

  Tebliğ: Hz.Allah'ın(CC emir ve yasaklarını) hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler.

  Fetanet: Son derece zekidirler.

  Ismet: Masumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar.

  Peygamberler bütün insanlar için takdir edilmiş olan her türlü iyi ve yüksek vasıflara sahiptirler. Nebîlik ve Resûllük şanına layık olmayan her türlü hallerden ve noksanlıklardan uzak bulunmuşlardır. Bu bakımdan peygamberler şu kemâl sıfatlarıyla vasıflandırılmıştır:
  1- İsmet: Peygamberlerin her türlü gizli, açık günahlardan ve bu günahlara delâlet edecek hareketlerden uzak olmalıdır. İsmetin zıddı olan ma’siyet (günahkâr olmak) peygamberler için düşünülemez. Çünkü onlar ilâhî bir egitimden geçmişlerdir. Eger onlar günah işleyip de günahsiz oluşlarina aykiri harekette bulunmuş olsaydilar, bizim de o yolda hareket etmemiz lâzim gelirdi. Çünkü biz onlara ve onlarin girdikleri ilâhî emirlere uymakla memuruz. Halbuki Yüce Allah kullarina günah işlemeyi, günahkâr olmayi emretmez. Bu bakimdan peygamberlerden asla günah olan söz ve davranişlar çikmamiştir.
  2- Emanet: Peygamberler her bakimdan emin olup, kutsi, ilâhî vazifeleri hususunda ve diger işlerinde en dogru yolda bulunmalidir. Emanetin ziddi olan "hiyanet"ten uzaktirlar. Çünkü hâin olan bir kimse ilâhî sirlarin tecellî ettigi Nebîlik vazifesiyle şereflenemez.
  3- Sidk: Peygamberler her hususta yani gerek dinî hükümleri teblig ve gerek diger emirleri haber verme hususunda dogru sözlü olmalidir. Peygamberlerin yalan söylemeleri men edilmiştir.Çünkü yalan en büyük günah oldugundan "ismet" ve "emanet" sifatlariyla bir arada bulunmaz. Eger, peygamberler yalanci olsalardi, Yüce Allah yalancilari tasdik etmiş olurdu. Halbuki yalanciyi tasdik -bir çeşit yalancilik oldugundan- Allah’ın ilâhî şanında tasavvur edilemez.
  4- Fetânet: Peygamberlerin fâtın, uyanık görüş ve zekâ kuvvetlerine sahip olmalarıdır. Onlar insanların en akıllısı, en zekîsidirler. Kendilerinde mutedil bir yaratılış, mutedil bir huy ve güzel bir hayat seyri tecelli etmiştir. Onların haklarında gaflet düşünülemez. Eğer en üstün fetânet ve zekaya sahip olmasaydılar ümmetlerine karşı delilleri ortaya koymaya kadir, onları ikna için güzelce mücadeleye muktedir olamazlardı. böyle bir hal ise risalet ve nübüvvetten kastedilmiş olan gayeye aykırıdır.
  5- Şeriatı tebliğ: Peygamberlerin Allah tarafından bildirilen şeyleri ümmetlerine tamamen tebliğ etmeleridir. Bunun zıddı olan "dînî emirleri gizlemek" peygamberlerde yoktur. Çünkü tebliğine memur oldukları bir hakikati gizleyip değiştirserlerdi vazifelerine hiyanet etmiş olurlardı. Halbuki hiyanetle vasıflanmış olmaları ilâhî bir eğitimle men edilmiştir.
  6- Adaletli olmak: Peygamberler her türlü işlerinde haktan ve adaletten ayrılmazlar. Hiçbir kimseye haksızlık yapmamışlardır. Adaletli olmanın zıddı olan "zalim olmak" peygamberler hakkında düşünülemez.
  7- Erkek olmak: Kadınların yaratılış icabı peygamberlik gibi aşırı ve mes’uliyetli bir vazifeyi yapmaları mümkün olmadığından onlardan peygamber gelmemiştir. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin erkeklerden seçildiğini Yüce Allah bize Kur’an-ı Kerîmde açıklamıştır

 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Peygamberlerin Nitelikleri

  1.Doğru olmak
  2.Güvenilir olmak
  3.Akıllı ve zeki olmak
  4.Günah işlemekten kaçınmak
  5.Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek


  Doğruluk ne demektir?

  Doğruluk niyetin sözün ve davranışların birbiriyle uyumlu olmasıdır. Tarih boyunca insanlık doğruluğu hep yüce bir değer olarak görmüştür.
  Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır.

  Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır. Gerek peygamberlikten önce gerekse peygamberlikten sonra söz ve davranışlarında doğruluğu ilke edinmişlerdir. Onlar sözlerinde yaptıkları iş ve davranışlarında doğrudurlar. Onlarda hile yalan iftira insanları aldatma iki yüzlülük gibi kötü huyların hiçbiri bulunmaz. Kur’an’da peygamberlerin doğru ve dürüst olduklarını belirten ayetler vardır. “Kitapta(Kur’an’da) İbrahim’i an. Şüphesiz ki osıdık(özü-sözü doğru) bir peygamberdi.” (Meryem suresi 41)
  Peygamberlerin doğru olması niçin önemlidir?

  Peygamberler Allah’ın öğütlerini buyruklarını insanlara bildirmekle görevli kimselerdir. Bu görevi yerine getirecek kişinin öncelikle doğru ve dürüst olması gerekir. Eğer doğru ve dürüst olmasalardı inandırıcı olamazlardı. Bu nedenle kimse onlara kulak vermez kendilerine inanmazdı. (Anlatım: Osman Ay)

  1.2.2. Güvenilir Olmak

  1.2.3. Akıllı ve Zeki Olmak


  Güvenilir olmak (emanet)ne demektir?

  Emanet sözcük olarak kendisine bırakılan bir şeyi veya kendisine verilen bir görevi ihanet etmemektir. Emanet: Peygamberler kutsal görevlerini yerine getirme konusunda ve diğer konularda güvenilir olmalarıdır.

  Bütün peygamberler emin güvenilir ve dürüst insanlardır.

  Bütün peygamberler emin güvenilir ve dürüst insanlardır. Onlar bunu söz ve davranışlarıyla ortaya koymuşlardır. Allah Kur’an’da peygamberlerin güvenilir insanlardan seçildiğini şöyle belirtmektedir: “Size Rabbimin vahyettiklerini bildiriyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm” (A’raf 68)

  Peygamberlerin güvenilir olması getirdiği mesajın kabul edilmesine nasıl katkı sağlamıştır?

  Peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları içtenlikle benimsemiş onları önce kendi hayatlarında yaşamışlar sonra da diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu durum getirdiği mesajın kabul edilmesinde öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

  Hz. Muhammed’in güvenilirliği

  Peygamberler sağlam kişilikli güvenilir insanlardır. Onlar sadece peygamberlik döneminde değil kendilerine bu görev verilmeden önce de bu özellikleri ile tanınırlar. Bunun en güzel örneği kuşkusuz Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. O içinde yaşadığı toplumun en güvenilir kişisi idi. O her bakımdan kendisine güvenilen bir kimseydi. Dürüstlükten ayrıldığı şaka bile olsa yalan söylediği hiç görülmemiştir. Bu yüzden ona henüz peygamber olmadan “Muhammed’ül emin”(Güvenilir Muhammed) denilmiştir. Kâbe hakemliğinde herkesi memnun edecek bir çözüm bularak muhtemel bir iç kavgayı önlemiş olması haksızlık ve zulme engel olmak gayesiyle oluşturulan “Hılfulfudul”(Erdemliler anlaşması) cemiyetine aktif bir üye olarak katılması peygamberlikten önce de “emin” sıfatını taşıdığını göstermektedir.
  Nitekim peygamberliğini açıkladığı zaman iman etmeyenler bile ona yalancı yalan söylüyor diyememişlerdir. En yakın akrabalarını Safa tepesine toplayıp onları İslâm’a davet ettiği zaman “Size dağın arkasında düşman atlarının bulunduğunu söylesem buna inanır mısınız? Dediği zaman “ hepimiz inanırız çünkü sen yalan söylemezsin” diye cevap vermişlerdir. Uzak yerlere giden kimseler kıymetli eşyalarını Hz. Muhammed’e teslim ederlerdi. Hz. Muhammed bu emanetlere asla ihanet etmez ve sahiplerine sağlam bir şekilde iade ederdi. O emanetlere en zor anda bile hainlik yapmamıştır. Bilindiği gibi Medine’ye hicret edeceği gece müşrikler öldürmek amacıyla onun evini kuşatmışlardı. Evini terk etmeden önce yanında bulunan emanetleri Hz. Ali’ye teslim etmiş ertesi gün de sahiplerine vermesini istemiştir.

  Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır

  Peygamberler üstün bir akıl ve zekâya kuvvetli bir hafızaya ve yüksek bir ikna gücüne sahip insanlardır. Bu sayede Allah’ın gönderdiği vahiyleri en doğru şekilde anlar ve en iyi biçimde insanlara aktarırlar. Sorunlara uygun çözümler getirirler. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “(Hepside) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim İshak ve Yakub’u hatırla” (Sa’d suresi 45)

  Peygamberlerin elçilik görevini yerine getirmede akıllı ve zeki olmalarının önemi nedir?

  Peygamberlik büyük sorumluluk gerektiren bir görevdir. İşte Allah peygamberlerin vahyi en iyi bir şekilde aktarmaları sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için onlara akıl zekâ doğru kavrama yeteneği vermiştir. Bu bakımdan peygamberler son derece akıllı ve zeki ileriyi görebilen dengeli ve ölçülü kişilerdir. Bu özellikleriyle Allah’tan aldıkları mesajları insanlara ulaştırma görevini başarıyla yapabilmişlerdir

  1.2.4. Günah İşlemekten Kaçınmak

  · Günah ne demektir?


  Günah; Dince suç sayılan iş ve davranışlara denir. Dinimize göre yaptığımız her kötü davranışın bir karşılığı vardır. Dinimizin yapılmasını yasakladığı şeylerin yapılması durumunda günah işlenmiş olur. Yalan söylemek iftira etmek hırsızlık yapmak dedikodu yapmak anne ve babaya saygısızlık dinimizce günah sayılan davranışlardandır. Bu söz ve davranışlardan kaçınmamız gerekir. Çünkü bunlar kötü çirkin zararlı Allah'ın hoşnut olmadığı ve Allah katında değer ifade etmeyen davranışlardır. Bu nedenle bu davranışlardan mutlaka kaçınmamız gerekir.

  · Peygamberlerin günah işlemekten kaçınması ne anlama gelir?


  Peygamberlerin günah işlemekten kaçınması; onların gizil açık her türlü günahtan ve peygamberlik onuruyla bağdaşmayan hareketlerden uzak bulunmaları anlamına gelir. Çünkü peygamberler Allah'ın korunmasında günahsız ve tertemiz insanlardır. Allah onları doğuştan peygamber olmalarını dilemiş ve onları bu görev için özel terbiye ederek yetiştirmiştir. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmiştir: " O peygamberler Allah'ın hidayet ettiği ve özel yetiştirdiği kimselerdir. (Muhammed) Sen de onların gittiği yoldan git." (En'am 89-90)
  Her peygamber doğumundan ölümüne kadar Allah tarafından özel bir şekilde korunarak günaha ve günaha giden yollardan alıkonularak himaye edilirler. Kur'an'da peygamberlerin görevlerini yaparken Allah'ın onları koruyacağından söz edilmiştir. Böylelikle onların her türlü suç ve günah işlemelerinin önüne geçilmiştir. Bu durum Kur'an'da şöyle belirtilmiştir: "Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır." (Maide 67)

  · Peygamberler niçin günah işlemekten kaçınmalıdır?


  Peygamberler Allah'ın elçileridir ve insanlara tarafından örnek alınan kimselerdir. Onlar günah işlemezler. Çünkü peygamberler insanlara günahın ne olduğunu onlardan nasıl kaçınılması gerektiğini öğretmek üzere gönderilmişlerdir. Kendilerinin günah işlemeleri durumunda bunu insanlara anlatmaları mümkün olmaz ilettikleri mesajın doğruluğuna güvenilmezdi. Allah'tan aldıkları göreve ve üstün ahlaklı olma özelliklerine de ters düşerdi. İnsanların sevgisini kazanamaz ve peygamberlik görevini yapamazlardı.

  · Peygamberler günah işlemekten kaçınması getirdiği mesajın kabul edilmesine nasıl katkı sağlamıştır?

  Peygamberlerin görevi kendilerine bildirilen mesajı insanlara ulaştırmakla bitmemiştir. Onlar Allah'tan aldıkları mesajları içtenlikle benimsemiş onları önce kendi hayatlarında yaşamışlar sonra da diğer insanlara öğretmişlerdir. Bu konuda insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberler her zaman günah işlemekten kaçınan sağlam kişilikli yüksek ahlaklı insanlardır. Onlar sadece peygamberlik döneminde değil kendilerine görev verilmeden önce de bu özellikleri ile tanınırlar. Bu durum getirdiği mesajın kabul edilmesinde öğretilmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Bu sayede kendilerine verilen elçilik görevini en iyi şekilde yerine getirmişlerdir. (Anlatım: Osman Ay)

  1.2.5. Allah'tan Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek

  Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmesi ne anlama gelir?
  Peygamberin Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmeleri; onların kendilerine verimleş olan elçilik görevini tam olarak yapmaları anlamına gelir. Peygamberler kendilerine verilen görevi ihmal etmeden en iyi şekilde yerine getirirler. Bu nitelik zaten peygamberlik görevinin varlık nedenidir. Yüce Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle belirtmiştir: "Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni ulaştır. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah beni insanlardan korur." (Maide 67)

  · Peygamberlerin temel görevi nedir?


  Peygamberlerin temel görevi Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmektir. Buna "tebliğ" denir. Peygamberlerin Allah'ın aldıkları mesajları insanlardan gizlemesi düşünülemez. Onların Allah'tan aldıkları mesajları artırma veya eksiltme yetkileri de yoktur. Yine bu emir ve yasakları susarak veya gizleyerek insanlardan uzak tutmazlar. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Eğer (peygamber bize atfen bazı sözleri uydurmuş olsaydı elbette onu biz kudretimizle yakalardık…" (Hakka 44-45)
  · Peygamberlerin tebliğ görevini yaparken herhangi baskı ve zorlamaya başvurmamışlardır.

  Peygamberler dini tebliğ ederken dini esasları açıklama öğretme uygulama öğretip uyguladıkları kontrol ve düzeltme insanları kötülüklerden temizleme ve arındırma görevlerini yerine getiriler. Bu görevini yerine getirirken herhangi bir baskı ve zorlamaya başvurmamışlardır. Ayrıca ilahi mesajı insanlara ulaştırmak için birçok peygamber sıkıntı çekmiş ve bu sıkıntılara katlanmışlardır. Ölüm tehdidine ve tehlikesine rağmen görevlerini yapmaktan vazgeçmemişlerdir.

 4. Misafir
  çok teşekkür ederim

 5. Şema
  el-âsa limen âsa
  peygamberlerin sıfatları nelerdir? kısaca


  1.sıdk olmak.yani hiçbir zaman yalan konuşmamak ve her zaman dürüst olmak
  2.ismet.yani hiç günah işlememek.allah elçilerini günahlardan korumuştur
  3.emanet.yani güvenilir olmak.mesela ;herkesin peygamberimize daha peygamberlik görevi gelmeden önce muhammedin emin deyip eşyalarını emanet etmeleri
  4.fetanet.yani akıllı olmaları.
  5.tebliğ.allahtan aldıkları emir ve yasakları topluma bildirmek

+ Yorum Gönder
peygamberlerin sıfatları,  peygamberlerin s,  gunah islememek kotuluklerden korunmak sifati,  peygamberlerin zati ve subuti sıfatları,  peygamberlerin güvenilir olma durumu nedir,  günah işlememek kötülüklerden kaçınmak nedir,  5 peygamberin sıfatları