+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Çocuklarda ahlak gelişimine uygun etkinlikler? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Çocuklarda ahlak gelişimine uygun etkinlikler?


 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Çocuklarda ahlak gelişimine uygun etkinlikler?


  Reklam  Cevap: Çocuk gelişimi Ahlak Gelişimi Megep Modülleri

  Çocuk Gelişimi Ahlak Eğitimi

  Çocuk gelişimi ve eğitiminde, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim önemli bir yer tutar İlk yıllar, çocuk gelişiminin hızlı olduğu kritik yıllardır Bu erken gelişim yıllarında temeli atılan gelişimlerden biri de ahlak gelişimidir Ahlak gelişimi; bireyin toplumun değer yargılarını kazanarak içinde bulunduğuçevreye uyumunu, kendi ilke ve değer yargılarını oluşturmasını amaçlar Bu değerler sistemini bireyi dönemler içinde geliştirmektedir Bilişsel gelişim ile ahlak gelişim dönemlerinin özellikleri birbirine paralel olarak ortaya çıkmaktadır  Erken çocukluk dönemindeki çocukların bilişsel gelişimleri arttıkça buna paralel olarak ahlak gelişimi de ilerlemektedir  Okul öncesi eğitim kurumları yakından incelendiğinde ahlak gelişimini desteklemeye ilişkin bilgiye gereksinim duyulmaktadır Çocukların kişiliklerinin hızla şekillendiği bu kritik dönemde içinde bulundukları doğa kuralları ve toplum yaşamının inceliklerini,kendilerinin olduğu kadar diğer bireylerin de çıkarları, hak ve özgürlükleri doğrultusunda öğrenmelerine yardımcı olmaktadır Çocuğun karşılaştığı insanlar ve durumlar karşısında nasıl davranacağını büyük ölçüde çocuğa sağlanan sosyal öğrenme yaşantıları ve örnek olarak gördüğü modeller ahlak gelişiminde etkili olur Toplumun mutluluğu, toplumda adalet

  ve eşitliğin sağlanması, toplumun her kesiminde ahlak kuralları ve ahlak eğitimi kişilere kazandırılmalıdır  Bu modülde çocukların ahlak gelişimi özelliklerini öğrenerek çocukların bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz Ahlak gelişimiyle ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de uygun etkinlik seçerek, yaratıcılığınızı kullanarak, özgün araç gereç hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız


+ Yorum Gönder
ahlak gelişimine uygun etkinlikler,  ahlak gelişimi etkinlikleri,  ahlak gelişimi ile ilgili etkinlik örnekleri,  ahlak gelişimi ile ilgili oyunlar,  ahlak gelişimine uygun etkinlik planlama,  ahlak gelişimine uygun oyunlar,  ahlak gelişimine uygun etkinlik örnekleri