Konusunu Oylayın.: Kudduriye duasının Türkçe okunuşunu verir misiniz?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Kudduriye duasının Türkçe okunuşunu verir misiniz?
 1. 21.Mayıs.2011, 12:06
  1
  Misafir

  Kudduriye duasının Türkçe okunuşunu verir misiniz?

 2. 21.Mayıs.2011, 12:06
  1
  leyla yusuf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  leyla yusuf
  Misafir  kudurıye duasının anlamı

 3. 21.Mayıs.2011, 15:21
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Kudduriye duasının Türkçe okunuşunu verir misiniz?
  Kardeşim bu duanın Türkçe anlamı bulunamamıştır,
  Arapca çevisi gerekli,birşey daha söylemeliyim
  Bu duanın Hadis ve Sünnette yeri yok.  _____________________

  Bismillahirrahmanirrahim

  Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,

  ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
  sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad

  Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün

  Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
  Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel Ekramine,ve ya Erhamer Rahimine.Velhamdülillahi Rabbil alemin.Amin.

  _________________________

  Peygamber efendimiz (s.a.v) in okuduğu
  ve okumamızı istediği dualardan örnekler...


  PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (Sallallahu Aleyhi Vessellem) BAZI DUALARI


  Abdullah bin Abbas -radıyALLAHu anhüma-dan ri¬vâyete göre
  Peygamber Efendimiz'in duâlarından bi¬ri şu duâ idi:

  "Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku¬lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs¬tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.”
  Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181;
  -
  Mugîre bin ?u'be'den rivayet olunduğuna göre
  Resul-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem-in dualarından biri de şu idi:

  "Başka bir ilâh yok, ancak ALLAH var. O’nun şerîki yoktur. Mülk O'nundur, hamd de O'nundur. O her şe¬ye kaadirdir. ALLAH'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahi¬bi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Ya¬ni servetine güvenerek sana âsî olanları o servetleri kurtaramaz."
  Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât,193; Tirmizî, Salât, 108;

  ***Abdullah bin Abbas -radıyALLAHu anhüma-dan ri¬vâyete göre
  Resûl-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem-e bazı kimseler gelip:

  -İnsanlar; yâni Ebû Süfyân ve arkadaşları sizin¬le muharebe etmek için adam ve silâh toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek dere¬cede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye kor¬kutmak istediklerinde, bu söz mü'minlerin yakîn îmânlarını ve cesaretlerini artırıp, Nebiyy-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem- Efendimiz de:

  "ALLAH bize kâfidir, o ne güzel vekîldir!" buyurdu. Mü'minler de böyle söylediler." Buhârî.

  ***Enes bin Mâlik -radıyALLAHu anh-dan rivâyete gö¬re:
  Resûl-i Ekrem sallALLAHu aleyhi ve sellem Efendimiz'in çok kere duâsı:

  "Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru," meâlindeki duâ idi.
  Bakara Sûresi, 201.


  ***Ebû Musâ el-Eş'ârîden rivâyete göre
  Resûl-i Ek¬rem -sallALLAHu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle duâ ederlerdi:

  "Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. ALLAH'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!”
  Buhârî, Deavât, 60; Müslim, 70.  ***Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölü¬mü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefât ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir ni'met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş'e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.” el-Camiu's Sağir.

  ***"Ey Ebû Bekr'in kızı! Sana diğer duâları da için¬de toplayan duâları söyleyeyim mi? öyle duâ et:

  "Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim Re¬sûlünün senden istediğini istiyorum, Resûlünün sana sı¬ğındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. ALLAH'ım benim için kaza ettiğin şeyin âkibetini doğru yola ulaştır.”
  İbn Mâce, Duâ, 4.

  ***"Sana bir kısım sözler öğreteyim mi ki, ALLAH Teâlâ kimin hayrını murâd ederse onları ona öğ¬retir, sonra ebediyyen unutturmaz. De ki:

  "Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaa¬fımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm'ı rızâmın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelîlim beni azîz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır.”
  Râmüzü'l-ehâdis.

  *** " Ey Rabbim! Acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsızlıktan kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yapdığını insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.” Benzeri hadisler Buhârî, Deavât, 39, vd.

  Resûlullah -sallALLAHu aleyhi ve sellem- duâasında:

  "Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen,
  kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl.” Camiu's-Sağir.

  Ekseri duâları:

  "Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl."
  Tirmizî, Deavât, 85


 4. 21.Mayıs.2011, 15:21
  2
  Silent and lonely rains  Kardeşim bu duanın Türkçe anlamı bulunamamıştır,
  Arapca çevisi gerekli,birşey daha söylemeliyim
  Bu duanın Hadis ve Sünnette yeri yok.  _____________________

  Bismillahirrahmanirrahim

  Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,

  ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
  sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad

  Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün

  Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
  Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel Ekramine,ve ya Erhamer Rahimine.Velhamdülillahi Rabbil alemin.Amin.

  _________________________

  Peygamber efendimiz (s.a.v) in okuduğu
  ve okumamızı istediği dualardan örnekler...


  PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN (Sallallahu Aleyhi Vessellem) BAZI DUALARI


  Abdullah bin Abbas -radıyALLAHu anhüma-dan ri¬vâyete göre
  Peygamber Efendimiz'in duâlarından bi¬ri şu duâ idi:

  "Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku¬lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs¬tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.”
  Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181;
  -
  Mugîre bin ?u'be'den rivayet olunduğuna göre
  Resul-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem-in dualarından biri de şu idi:

  "Başka bir ilâh yok, ancak ALLAH var. O’nun şerîki yoktur. Mülk O'nundur, hamd de O'nundur. O her şe¬ye kaadirdir. ALLAH'ım, Senin verdiğine engel olacak da yoktur, vermediğini verecek de yoktur. Ve servet sahi¬bi olanlara servetleri sana karşı bir menfaat veremez. Ya¬ni servetine güvenerek sana âsî olanları o servetleri kurtaramaz."
  Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât,193; Tirmizî, Salât, 108;

  ***Abdullah bin Abbas -radıyALLAHu anhüma-dan ri¬vâyete göre
  Resûl-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem-e bazı kimseler gelip:

  -İnsanlar; yâni Ebû Süfyân ve arkadaşları sizin¬le muharebe etmek için adam ve silâh toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek dere¬cede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız diye kor¬kutmak istediklerinde, bu söz mü'minlerin yakîn îmânlarını ve cesaretlerini artırıp, Nebiyy-i Ekrem -sallALLAHu aleyhi ve sellem- Efendimiz de:

  "ALLAH bize kâfidir, o ne güzel vekîldir!" buyurdu. Mü'minler de böyle söylediler." Buhârî.

  ***Enes bin Mâlik -radıyALLAHu anh-dan rivâyete gö¬re:
  Resûl-i Ekrem sallALLAHu aleyhi ve sellem Efendimiz'in çok kere duâsı:

  "Ey Rabbimiz, bize dünyâda da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru," meâlindeki duâ idi.
  Bakara Sûresi, 201.


  ***Ebû Musâ el-Eş'ârîden rivâyete göre
  Resûl-i Ek¬rem -sallALLAHu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle duâ ederlerdi:

  "Yâ Rabb, benim hatâlarımı, bilmeden yapdıklarımı, işimde aşırı gitmemi, ve Senin benden çok iyi bildiğin hallerimi mağfiret eyle. ALLAH'ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen ve kasden yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle!”
  Buhârî, Deavât, 60; Müslim, 70.  ***Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayatı benim için hayırlı gördükçe beni yaşat, ölü¬mü benim için hayırlı gördüğün zaman da beni vefât ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açıkda senden haşyetini istiyorum. Rızâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayırmamanı istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayırmamanı istiyorum. Senden tükenmez bir ni'met, kesilmez bir göz ferahlığı (yüzde açıkça görülen neş'e ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum. Senden yüzüne bakmanın lezzetini; sana kavuşmanın şevkini istiyorum. Bütün bunları zarar vericinin zararından, sapdırıcı bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi doğru yolda olan hidâyet rehberleri kıl.” el-Camiu's Sağir.

  ***"Ey Ebû Bekr'in kızı! Sana diğer duâları da için¬de toplayan duâları söyleyeyim mi? öyle duâ et:

  "Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim Re¬sûlünün senden istediğini istiyorum, Resûlünün sana sı¬ğındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. ALLAH'ım benim için kaza ettiğin şeyin âkibetini doğru yola ulaştır.”
  İbn Mâce, Duâ, 4.

  ***"Sana bir kısım sözler öğreteyim mi ki, ALLAH Teâlâ kimin hayrını murâd ederse onları ona öğ¬retir, sonra ebediyyen unutturmaz. De ki:

  "Ey Rabbim! Ben zayıfım, rızân yolunda benim zaa¬fımı kuvvetlendir. Beni nâsiyemden tutup hayra sevk et. İslâm'ı rızâmın en son noktası kıl. Ey Rabbim, ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben zelîlim beni azîz kıl. Ben sana muhtacım, beni rızıklandır.”
  Râmüzü'l-ehâdis.

  *** " Ey Rabbim! Acizlikten, tenbellikten, korkaklıktan cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsızlıktan kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yapdığını insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, abraslıktan ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.” Benzeri hadisler Buhârî, Deavât, 39, vd.

  Resûlullah -sallALLAHu aleyhi ve sellem- duâasında:

  "Ey Rabbim! Beni, iyilik ettiği zaman sevinen,
  kötülük ettiği zaman istiğfar edenlerden kıl.” Camiu's-Sağir.

  Ekseri duâları:

  "Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl."
  Tirmizî, Deavât, 85
+ Yorum Gönder