+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muhammed mustafa ebubekir ömer sıddıyk sedat cevat salih isimlerinin türkçe tüm anlamlarını belirtirmisiniz Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muhammed mustafa ebubekir ömer sıddıyk sedat cevat salih isimlerinin türkçe tüm anlamlarını belirtirmisiniz


 2. muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Cevap: Muhammed mustafa ebubekir ömer sıddıyk sedat cevat salih isimlerinin türkçe tüm anlamlarını belirtirmisiniz


  Reklam  Cevap:
  Buyur Kardeş;

  MUHAMMED:
  (Ar.) Er. 1. Birçok defalar hamdu sena olunmuş, tekrar tekrar övülmüş. 2. Birçok güzel huylara sahip. Hz. Peygamber (s.a.s)'in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak yerde halk övsün niyetiyle bu ad konulmuştur. Kur'an'da dört yerde zikredilmiştir.

  MUSTAFA:
  (Ar.) Er. 1. Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. 2. Hz. Peygamberin isimlerinden. 3. Sa'd Suresi 47. ayette geçer.

  BEKİR: (Ar.) Er. 1. Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinen kimse, bakir. 2. Yeni doğmuş. 3. Öncesi, İsmaili zümresine ait büyük bir Arap kabilesi.
  Ebu bekir ise Arapça'da; Bekir'in babası manasına gelmektedir.

  Ayrıca Peygamber efendimiz (s.a.v)'in en sadık dostu..

  SIDDIK: (Ar.) Er. 1. Çok doğru olan, hiç yalan söylemeyen. Hakikati kabul eden ve onaylayan kişi. 2. Kur'an'da peygamberleri vasfetmek, iman edenlerin sıfatı ve şehitlikten önde gelen makam kastedilerek zikredilmiştir. Ebu Bekir Sıddık: Hz. Ebu Bekir'in lakabı.

  SEDAD: (Ar.) Er. - Doğruluk, hak. Doğru ve haklı. - Türk dil kuralına göre "d/t" olarak kullanılır.

  ÖMER: (Ar.) Er. - İslam Devleti'nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek. Cennetle müjdelenmiştir. Hak ile Batılı çok iyi ayırt edebilen bir alim olduğu için Ömeru'1-Faruk adını almıştır.
  Ayrıca kelime olarak; inşa eden,bina yapan manasına gelmektedir..

  SALİH: (Ar.) Er. 1. Yarar, yakışır, elverişli, uygun. Salahiyeti bulunan, yetkili. 2. Dinin emir ve yasaklarına uyan, iyi ahlak sahibi, muttaki..

  CEVAD: (Ar.) Er. 1. Cömert, eli açık. 2. İhsan eden. - Dil kurumunauygun olarak "d/t" ye dönüştürülür.

  O'nunla Kal..
+ Yorum Gönder