+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sahabeler sünnet olmuşlar mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Sahabeler sünnet olmuşlar mıdır?


  Reklam  Cevap: Evet, sahabeler sünnet olmuşlardır. Hz. Peygamber (asm), ileri yaşlarda Müslüman olanlara, -seksen yaşlarında da olsalar- "Üzerinizdeki (İslâm'ın hoşlanmadığı) fazla kılları temizle, traş et ve sünnet ol" buyururdu. (Kenzul-Ummâl, I, 263).
  Usaym b. Kelib'in babasından, onun da dedesinden naklettiği rivâyete göre, dedesi demiş ki: "Peygamberimiz (asm)'e geldim ve İslamiyeti kabul ettim. Bunun üzerine Efendimiz (asm) şöyle buyurdular:
  "Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol." (Ahmed İbn Hanbel III, 415; Ebu Davud, Tahare, 129).

+ Yorum Gönder