+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Gençlerle ilgili Hadis-i Şerifler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Gençlerle ilgili Hadis-i Şerifler

  Sual: peygamberimizin gençlerle ilgili hadisleri

  “Allah (c.c.) gençliğini Allah’a itaat yolunda geçiren genci sever”. (Ebu Nuaym- Hilye)
  İbn Mesud (r.a.)’dan rivayetle: “Gençlerinizin en hayırlısı ihtiyarlar gibi ölümü düşünen gençlik hevesatına mağlup olmayıp gaflette boğulmayandır. İhtiyarlarınızın en kötüsü ise gaflet ve nefsin isteklerine uymada gençlere benzemek isteyen çocukçasına nefsin isteklerine uyandır. (Taberâni Kebir)

  bu hadıs*ı serıf*ı arapca hrflerle yazıp koyabılırenız sevınırım ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Gençlerle ilgili Hadis-i Şerifler


  Reklam  Cevap: Buyur kardeşim gençlerle ilgili Hadisler
  Arapça yazılımı maalesef bulunamadı....

  __________________

  Hz Peygamber (sav) Efendimiz’in gençlik ve gençlerle ilgili olarak buyurdukları birkaç Hadis-i şerifi görelim:

  * İbni Abbas (ra) Peygamberimiz (sav)’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelmeden önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin”

  * Ukbe ibn Âmir (ra) rivayet ediyor: “Allah(cc) kötülüğe iltifat etmeyen genci emsallerine üstün tutar” (Müsned)

  * Talha ibn Ubeydullah (ra) rivayet ediyor: Resulullah (sav) buyurdular ki; “Allah ibadete düşkün gençle, meleklere karşı iftihar ederek şöyle buyurur” “Kuluma bakın, benim rızam için nefsani isteklerini terk etmiştir” (Müsnedül Firdevs, Deylemi)

  * Ukbe ibn Âmir (ra)’dan rivayetle Resulullah (sav) buyurdular; “Gençlik bir çeşit deliliktir” (İbni Asâkir, Beyheki Delâil)

  * İbni Ömer (ra)’den “Allah (cc) gençliğini Allah’a itaat yolunda geçiren genci sever” (Ebu Nuaym- Hilye)


  * İbn Mesud (ra)’dan rivayetle: “Gençlerinizin en hayırlısı, ihtiyarlar gibi ölümü düşünen, gençlik hevesatına mağlup olmayıp, gaflette boğulmayandır İhtiyarlarınızın en kötüsü ise gaflet ve nefsin isteklerine uymada gençlere benzemek isteyen, çocukçasına nefsin isteklerine uyandır (Taberâni, Kebir)

  *
  Enes (ra)’den rivayetle: “Cennet ehlinin gençleri, şu beş kişidir Hasan, Hüseyin, İbn Ömer, Sad İbn Muaz, Ubeyd ibn Ka’b” (Deylemi, age)

  * Hz Ali (ra)’dan rivayetle: “Adalet güzeldir, fakat idarecilerde olursa daha güzeldir Cömertlik güzeldir, fakat zengilerde olursa daha da güzeldir Dinde titiz olmak güzeldir, fakat âlimlerde olursa daha da güzeldir Sabır güzeldir fakat fakirlerde olursa daha da güzeldir Tevbe güzeldir fakat, gençlerde olursa daha da güzeldir, hayâ güzeldir fakat kadınlarda olursa daha güzeldir”(Deylemi-Müsnedü’l Firdevs)

  * Enes (ra)’den rivayetle: “Bir genç bir yaşlıya yaşlılığından dolayı saygı gösterirse, Allah’ta yaşlandığında kendisine saygı gösterenleri yaratır”(Tirmizi)

  * Enes (ra) rivayet ediyor: Küçüklüğünden beri Allah’a, çokça kulluk eden gencin, yaşı ilerledikten sonra çokça kulluk etmeye başlayan ihtiyara üstünlüğü, peygamberlerin diğer insanlara olan üstünlüğü gibidir”(Deylemi-Müsnedü’l Firdevs)

  * Enes (ra)’dan : “Allahu teala tevbekar genci sever” (Ebu’ş-Şeyhiden)


+ Yorum Gönder
gençlerle ilgili hadisler,  gençlere hadisler,  gençlerle ilgili hadis,  gençlere hadis,  gençlikle ilgili hadisler,  gençlerle ilgili hadisi şerifler,  peygamberimizin gençlerle ilgili hadisleri