+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kureyşliler ve diğer bazı Arap kabileleri 'pagan' inanışı içinde oldular neden? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kureyşliler ve diğer bazı Arap kabileleri 'pagan' inanışı içinde oldular neden?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Kureyşliler ve diğer bazı Arap kabileleri 'pagan' inanışı içinde oldular neden?


  Reklam  Cevap: Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimidir. Paganizmin geniş çeşitliliği içinde pek çok gelenek bulunmaktadır. Bazı paganlar politeist inançlara sahip olup isimleri Avrupa folklorü ve mitolojisinden de tanıdık olabilen çok sayıda Tanrı ve Tanrıçaların izinden giderken, diğerleri monoteist inançlara sahip olup cinsiyeti belirgin olmayabilen tek bir yaratıcı güce inanır ve yine başkaları duoteist ya da dualist inançlara sahip olup kendilerini kozmik bir çifte adar. (Tanrıça ve Tanrı veya Hanım ve Efendi) [1]
  Çeşitli ülkelerde yapılan anketlerde pagan dinlerinden herhangi birine mensup olmayanlar, kendilerini sadece Pagan olarak tanımlamıştır. Ayrıca birçok ankette Paganizm terimi bir dini grubu ifade etmede kullanılmıştır. [2]
  Bu terim fazlasıyla geniş olduğundan ve tanımları muğlak olduğundan çoğu kez bu başlık altında incelenebilecek bir din tanımlanırken daha belirli isimler tercih edilir; politeizm, şamanizm veya animizm gibi. Paganizm, batı dillerinde Latince paganus ("kırsal") sözcüğünden türemiştir.

+ Yorum Gönder