+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ya Vedud duası nasıl bir duadır, Vedud ismi Kur'an'da geçiyor mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ya Vedud duası nasıl bir duadır, Vedud ismi Kur'an'da geçiyor mu?


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: "Ya Vedud" duası nasıl bir duadır, Vedud ismi Kur'an'da geçiyor mu?


  Reklam  Cevap: Vedud ismi iki ayette (Hud, 11/90; Buruc, 85/14) geçmektedir.
  "Ya Vedud" diye dua edilebilir. Allah’ın diğer isimleri gibi, Vedud ismi de ehl-i zikrin evratları arasında yer almıştır.
  Ehl-i tefekkür Hakîm ismini zikrettikleri gibi, ehl-i aşk da Vedud ismini zikreder. Çünkü Vedud ismi, çok seven ve sevilen anlamına gelir.
  Bu ismi zikretmekten maksat, Allah’a olan sevgimizi artırmak, onun bize olan sevgisini hatırlamak ve bu yolla Rabbimizle yakınlık kurmak içindir.
  "Ya Vedud!, Ya Vedud! Ya Ze'l–arşi'l–mecid! Ya Mübdi', Ya Mu'id! Ya Fe'aalün lima yürid! Es'elüke bi–nuri vechikellezi mele'e erkane arşike ve es'elüke bi–kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi–rahmetikelleti vesiat külle şey'in. La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni! Ya muğis, eğisni!.."

+ Yorum Gönder
ya vedud duası,  ya vedud,  ya vedud duasi,  vedud duası,  ya vedut duası