+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bütün bir ev halki için bir tane kurban yeterlimidir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bütün bir ev halki için bir tane kurban yeterlimidir?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Bütün bir ev halki için bir tane kurban yeterlimidir?


  Reklam  Cevap: bir eve bir kurban yeterli midir?


  1505- Umâra b. Abdullah (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: A’ta b. Yesâr’dan işittim şöyle diyordu: Ebû Eyyûb el Ensârî’ye sordum; Rasûlullah (s.a.v.)’in zamanında kurbanlar nasıldı diye şöyle cevap verdi: “Kişi kendisi ve çoluk çocuğu için tek bir kurban keserdi de onun etinden kendileri de yer başkalarına da yedirirlerdi. Neticede Müslümanlar birbirleriyle övüneceğiz diye gördüğün gibi birkaç kurban kesmek durumuna geldiler.” (İbn Mâce, Dahaya: 10; Muvatta, Dahaya: 5)

  Rasûlullah (s.a.v.), iki koç kurban etmişti

  1494- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) boynuzlu alaca renkli iki koçu kendi eliyle keserek kurban etti. Besmele çekti, tekbir aldı ve keserken ayağını koçların sağ yanı üzerine koydu.” (Buhârî, Edâhî: 7; Müslim, Edâhî: 3)
  Tirmizî: Bu konuda Ali, Âişe, Ebû Hüreyre, Ebû Eyyûb, Câbir, Ebû’d Derdâ, Ebû Rafî’, İbn Ömer, Ebû Bekre’den aynı şekilde hadis rivâyet edilmiştir.
  Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

+ Yorum Gönder