+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Uyuşturucu ve sarhoşluk veren maddelerle ilgili Ayet ve hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Uyuşturucu ve sarhoşluk veren maddelerle ilgili Ayet ve hadisler

  Sual: Uyuşturucu ile ilgili ayet ve hadisler lazım... Uyuşturucu ve sarhoşluk veren maddelerle ilgili Ayet ve hadisler paylaşabilir misiniz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Uyuşturucu ve sarhoşluk veren maddelerle ilgili Ayet ve hadisler


  Reklam  Cevap: Kur’ân-ı Kerim'de "O (Peygamber), onları kötülükten nehyediyor, onlara temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılıyor." (A'râf sûresi, 157)


  Allah Resûlü (s.a.s.) bir hadislerinde "İçki, bütün
  kötülüklerin/pisliklerin anası (kaynağı)'dır." buyurmuştur (Nesâî, Eşribe 44).
  Bir başka hadislerinde ise "Sarhoşluk veren her içki (içeçek) haramdır." (Buhârî, Eşribe 4) buyurarak, sarhoşluk hakkındaki temel dini ilkeyi belirlemiştir. Sarhoşluk veren maddelerin içecek şeklinde olması şart değildir, sarhoşluk veren her şey haram kılınmıştır. Zira yine bir başka hadiste "Sarhoşluk veren her şey haramdır." (Tirmizî, Eşribe 2) buyurulmuştur. İslâm âlimleri çoğu sarhoş eden şeylerin azının kullanılmasının, başlangıçta sarhoşluk vermeyen veya vücudun alışmasından dolayı bazı insanlara sarhoşluk vermeyen şeylerin alınmasının da haram olduğunu söylemişlerdir (Abdülfettâh Mahmûd, Hükmü't-tedâvî bi'l-muharremât, s. 124).

  Uyuşturucuyla doğrudan ilgili hadislerin sayısı oldukça azdır. Zira o devirde uyuşturucu maddeler her bölgede tanınmamakta ve zararları bilinmemektedir. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), sarhoşluk veren ve vücudu uyuşturan (müftir) her şeyi yasaklamıştır (Ahmed b. Hanbel, 6/309). Bu hadiste geçen "müftir" kelimesi, vücudu hararetlendirerek vücuda kırgınlık veren, yani vücudu uyuşturan nesneler anlamındadır. İslâm âlimleri "Sarhoşluk veren her şey haramdır." hadisine dayanarak sarhoşluk verdiği için afyon ve benzeri uyuşturucuların da haram olduğunu belirtmişlerdir. Afyonun sarhoşluk vermediği, uyuşturucu olduğunun öne sürülmesi üzerine İbn Hacer, söz konusu hadiste geçen "müftir" kelimesiyle afyon ve benzeri uyuşturucu maddelerin kastedildiğini, bu sebeple onun da hadisle yasaklandığını söylemiştir. (Fethu'l-bârî, 21/142)

  İçki ve uyuşturucu, dinî emirleri yerine getirmeye engeldir. İbadet etmek isteyen birçok insan, içkiden vazgeçemediği için, ibadetten uzak durmaktadır. Uyuşturucu maddeler de ibadetlerden alıkoymaktadır.

  "Her sarhoşluk veren şey haramdır."
  (Buhârî Edep 80)

  Yine başka bir hadislerinde:

  "Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır."
  (Ebu Dâvûd Eşribe 5)

 3. musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.
  Bu yüzden sigarada haram mı oluyor.Çünkü o da uyuşturucuyla aynı sınıfta değil mi?

 4. Misafir
  allah herkesı kotu alıskanlıklardan korusun

+ Yorum Gönder
uyuşturucu ile ilgili ayetler,  uyuşturucu ile ilgili hadisler,  uyuşturucu ile ilgili ayetler ve hadisler,  uyuşturucu ile ilgili hadisler ve ayetler,  uyuşturucu hakkında hadisler,  uyusturucu ile ilgili ayetler,  uyuşturucu ile ilgili hadis ve ayetler