+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allah c.c sevilmeye, görülmeye, bilinmeye ihtiyacı mı var ki varlıları yarattı? Kiminin ruhunu kusurlu, kötü yaratması Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allah c.c sevilmeye, görülmeye, bilinmeye ihtiyacı mı var ki varlıları yarattı? Kiminin ruhunu kusurlu, kötü yaratması

  Sual: Allah'u Teala'nın sevilmeye, görülmeye, bilinmeye ihtiyacı mı var ki varlıları yarattı? Kiminin ruhunu kusurlu, kötü yaratması eşitsizlik değil midir? Bu çeşitliliği neden yaratmıştır da bazıları cehenneme gitmektedir? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Allah c.c sevilmeye, görülmeye, bilinmeye ihtiyacı mı var ki varlıları yarattı? Kiminin ruhu


  Reklam  Cevap: Allah’ın hiç bir sıfatı, insanın sıfatına benzemez. Allah da görür, işitir, insan da görür, işitir, fakat bu filler arasında bir benzerlik yoktur. Çünkü, Allah madde değildir, mekandan, zamandan münezzehtir. Bunun gibi, Allah’ın kendini tanıtmak, sevdirmek istemesi, insanın kendini tanıtmak, sevdirmek istemesi gibi değildir. İnsanın bu arzusu bir ihtiyaçtan kaynaklanabilir, fakat Allah’ın bu iradesi bir ihtiyaçtan kaynaklanmıyor.

  Bununla beraber, insanlarda bile -tanıtma, sevdirme duygusu- her zaman bir ihtiyacın varlığını göstermez. Bu ayrı bir lezzet, ayrı bir zevktir. Çok âciz, her şeye muhtaç olan insanda bile ihtiyacın dışında bazı arzular söz konusu iken, en büyük isimlerinden biri SAMED(hiç bir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olan) Allah için her hangi bir konuda ihtiyaç duyduğunu düşünmek, hem mantıkla, hem Allah’a -olan sağlam-imanla çelişir.

  Konuyu akla daha yaklaştırmak için, güneşin durumunu değerlendirebiliriz. Güneşin her sabah doğması, (farazî olarak kabul ettiğimiz şuuruyla) kendini varlıklara bildirmesi, tanıtması, sevdirmesi onun varlıklara ihtiyaç duymasından kaynaklandığını söyleyebilir miyiz? Elbette hayır! Çünkü insan, canlı ve diğer varlıkların hiçbirisinin güneşin ışığına, ısısına, kütlesine/vücuduna hiç bir katkı sağlamaları söz konusu değil ve olamaz. Güneş gibi sonradan var olan yaratılan bir varlık böyle ihtiyaçsız iken, varlığı ebedi ve ezeli olan ve güneşi yaratan Allah’ın muhtaç olduğunu düşünmek gerçekten akla ziyandır.

+ Yorum Gönder