+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Haklarımız ve Sorumluluklarımız nelerdir öğrenebilirmiyim? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Haklarımız ve Sorumluluklarımız nelerdir öğrenebilirmiyim?

  Sual: öğrenci olarak okuldaki,evdeki,parktaki,sokaktaki,oyunlardaki,küt üphanedeki,alışverişteki hak ve sorrumluluklarımız nelerdir ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Haklarımız ve Sorumluluklarımız nelerdir öğrenebilirmiyim?


  Reklam  Cevap: Bireyin Sorumlulukları Nelerdir ?

  Bireyin Sorumlulukları
  İyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallarına uygun davranışlar gösterebilmek ve dürüst olabilmeliyiz. Sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeliyiz.

  Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz:

  1-Topluma karşı sorumluluklarımızın başında, birbirimizi sevmek ve karşılıklı haklarımıza saygı göstermek gelmektedir.

  2-Toplumsal görevlerimizden biri de iyilikte yardımlaşmak, muhtaçlara yardım elini uzatmaktır.

  3-İmkan ve olanaklar ihtiyaca göre en uygun bir şekilde kullanılmalı, ahlakî ölçülere göre gereken yerlere, gerektiği kadar harcanmalıdır. Bunların toplumun zararına kullanılması; harcamada lüks ve israftan kaçınılmalıdır.

  4-Çalışmak, üretmek ve kazanmak bireysel bir hak olduğu gibi, aynı zamanda kendimize, ailemize ve topluma karşı bir vazifedir Kendimizin ve bakmakla yükümlü olduğumuz aile fertlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, yakınlarımıza ve topluma yük olmamak için çalışmak, sosyal görevlerimiz arasındadır.

  5-Toplumsal görevlerimizden bir diğeri de, kamu mallarını korumak, haksız yollarla bunları elde etmeye çalışmamaktır. Bu haklar, af, sulh gibi bir yolla ıskat edilemez, kaldırılamaz veya değiştirilemez. Toplumda bütün fertlerin, bu hakları koruma, kollama hak ve sorumluluğu vardır.


 3. Misafir
  Haklarımız ve Sorumluluklarımız Nelerdir ?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her insan devletin kendisine tanıdığı haklardan yararlandığı gibi, vatandaşlarında devlete karşı bazı sorumlulukları vardır.

  HAKLARIMIZ:

  1. Yaşama Hakkı
  2. Sağlık Hakkı
  3. Eğitim Hakkı
  4. Seçme ve Seçilme Hakkı
  5. Dilekçe Hakkı
  6. Kişi Dokunulmazlığı Hakkı
  7. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
  8. Konut Dokunulmazlığı Hakkı
  9. Tüketici Hakları
  10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hakları
  11. Telif ve Patent Hakkı.

  DEVLETE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
  1. Vergi vermek
  2. Askere gitmek
  3. Kanunlara uymak
  4. Seçme ve seçilme

 4. Efdal
  Kıdemli Üye
  Sokaktaki hak ve sorumluluklarımız:

  Sokakta özgürce dolaşmak
  konu komuya selam vermek hal hatır sormak
  yol adres sorana yardımcı olmak

  alışverişteki hak ve sorumluluklarımız

  Alınan malın 15 gün içinde kullanılmamışsa geri verilebilmesi
  Ayıplı çıkan malın değiştirilmesi
  en az iki yılın garantisi olması

+ Yorum Gönder
alışverişteki hak ve sorumluluklarımız,  sokaktaki hak ve sorumluluklarımız,  sokaktaki haklarımız ve sorumluluklarımız,  sokaktaki haklarımız nelerdir,  alışveriş hak sorumluluklarımız,  alışverişteki hak ve sorumluluklarımız nelerdir,  tüketici tüketici olarak sahip oldugumuz hak ve sorumluluklarimiz nelerdir