+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sarık takmayla ilgili Hadis-i Şerif varmıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sarık takmayla ilgili Hadis-i Şerif varmıdır?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Sarık takmayla ilgili Hadis-i Şerif varmıdır?


  Reklam  Cevap: Sarık sarmak zevaid sünnettir. Yani kılık kıyafetle ilgili bir sünnettir. Arapların kâfirleri de sarıkla gezerlerdi. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Sarık Arapların tacıdır.) [Beyheki]

  Resulullah efendimiz de giydiği için bize zevaid sünnet olmuştur. Namazda giyilmesi ise müstehaptır. Evde takkeye bir tülbent sararak kılmak iyi olur. Hiçbir müstehabı küçük görmemelidir.

  Namazda sarık takke kullanmak


  Şafii mezhebinde de başı sarık veya takke ile örtmek sünnettir. (Fetava i kübra c.1, s.169)
  Dört mezhepte de takke sarığın yerini tutmaz, ama takke başı kapattığı için namazı mekruh etmekten korur. Sarıkla kılmak elbette daha faziletlidir.

  Başı örtmek, dört mezhepte de sünnettir.

  Sarık takkeden daha faziletlidir. Herhangi bir başlıkla namaz kılmak, başı açık kılmaktan daha faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Bedir’de, Huneyn’de sarıklı melekler yardım etti. Sarık, müminle, kâfiri ayırt edici bir alamettir.) [Deylemi]

  (Takke üzerine sarık sarmak, müşriklerle aramızdaki farktır. Sarığın her dolaması için bir nur ihsan olunur.) [İ.Maverdi]

  (Sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan 70 rekat namazdan daha efdaldir.) [Ebu Nuaym]

  İbni Asakir’in bildirdiği hadis-i şerifte, (Resulullah, sarığın altına ve sarık sarmadan da takke giyerdi) buyurulmaktadır.

  Müslim’in bildirdiği hadis-i şerifte, (Resulullah, sarık sardığında, ucunu iki küreği arasına [iki karış kadar] uzatırdı) buyurulmaktadır. (Mevahib-i Ledünniyye)
 3. imam
  Üye
  îbni Abbas (ra) Peygamber Efendimizin (a.s.m.) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

  Sarık sarınız ki, hilminiz [yumuşak huy, sükûn, tahammül] artsın.

  Camiüssağir [1:555, Hadîs No: 1142]

+ Yorum Gönder
takke ile ilgili hadisler,  sarık ile ilgili hadisler,  sarıkla ilgili hadisi şerifler