+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bu du ayet mi hadis mi dedim nikah duası dediniz Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bu du ayet mi hadis mi dedim nikah duası dediniz

  Sual: Ban de biliyorum nikah duası olduğunu ama sorumun cevabı değil..

  (Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah Vessalatü vesselamü ala resulina Muhammedinillezi beyyene-l-harame ve-l-mubah ve ala Alihi ve Eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi velfelah) der ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Bu du ayet mi hadis mi dedim nikah duası dediniz


  Reklam  Cevap:
  Bu du ayet mi hadis mi dedim nikah duası dediniz
  Kardeşim bu sorunun cevabı verilmişti...
  Ayet değil,Hadis olduğuna dair bir kaynakta yok
  tavsiye edilen Nikah duasıdır.

  Buyur duanın tamamı...

  _______


  Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah.

  Vessalatü vesselamü ala resulina Muhammedinillezi beyyene-l-harame ve-l-mubah ve ala Alihi ve Eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi velfelah.

  Kale Resulullah, "En-nikahü sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni" sadaka Resulullah.

  Bismillahi ve ala sünnet-i resulillah.

  Allahümmecal hazel akte meymunen mubareken vecal beyne-hüma ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tecal beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara.

  Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il müminine . Ve beyne Aliyyin ve Fatıma-tez-zehra. Allahümme ati le-hüma evladen salihan ve ömren tavilen ve rızkan vasian.

  Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayünin vecalna lil müttekine imama.

  Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Sübhane rabbike rabbilızzeti amma yesıfun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbilalemin.


+ Yorum Gönder