+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sahabelerden imam buhariye hadis ilminin kesintisiz tarihi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sahabelerden imam buhariye hadis ilminin kesintisiz tarihi


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Sahabelerden imam buhariye hadis ilminin kesintisiz tarihi


  Reklam  Cevap: SAHABİLERİN DEVRİNDEN
  İMAM BUHARİYE KADAR HADİS İLMİNİN KESİNTİSİZ TARİHİ..

  tabiin sahabeyi kiramdaki sireti pak'in ilmini elde etti ve daha sonraki kuşaklara iletti.tabiinin sayiları hakkında bir bilgi edinebilmek için tabakati ibni sad ' da belli başlı şehirlerde bulunan tabiin hayatı ve sayısına şöyle bir bakmak yeterli olacaktır..

  ----------şehir--------------------------------------tabiin sayısı--------------------------------

  ---------medine----------------------------------------484-------------------------------------

  ---------mekke-----------------------------------------131-------------------------------------

  ----------kufe------------------------------------------413-------------------------------------

  ---------basra------------------------------------------164-------------------------------------

  Bu zatlar Hadis ilmini elde etmek,muhafaza etmek,ve ileriye sevketmek konusunda en çok hizmet veren,önde gelen tabiin şunlardır :
  -------------------------------------doğ.hicri---------------öl.hicri------------------------------
  said b. müseyyeb---------------------14---------------------93--------------------------------

  hasan basri--------------------------21----------------------110-------------------------------

  ibn sirin------------------------------33---------------------110--------------------------------

  urve b. zübeyr-----------------------22----------------------94---------------------------------
  (siret-i nebi üzerine ilk kitabı yazdı)

  ali b.hüseyin(zeynel abidin)----------38-----------------------94---------------------------------

  mücahid-----------------------------21---------------------104---------------------------------

  kasım b. muhammed b. ebu bekir-----37----------------------106---------------------------------

  şüreyh(hz ömer zamanında kadı tayin oldu)--------------------78----------------------------------

  mesruk-(hz ebubekir döneminde medineye geldi)---------------63-----------------------------------

  esved b. yezid-----------------------------------------------75-----------------------------------

  mekhul------------------------------------------------------112----------------------------------

  rica bin hayve-----------------------------------------------123----------------------------------

  hemmam b. münebbe-----------------------40---------------137----------------------------------
  Bu zatların bir mecmuasını hazırladi ki,''sahife-i hemmam bin münebbe''adı altında bugünde bulunmaktadır ve yayımlanmıştır)

  salim b. abdullah b. ömer-------------------------------------106----------------------------------

  nafi mevla abdullah b. ömer-----------------------------------117----------------------------------

  said b. cübeyr----------------------------45-----------------95-----------------------------------

  süleyman el ameş-------------------------61-----------------148---------------------------------

  eyyub en-nahtiyani-----------------------66-----------------131----------------------------------

  muhammed bin-ül münkedir----------------54-----------------130----------------------------------

  ibn şihab zühri----------------------------58-----------------124----------------------------------
  (geriye büyük bir hadisler mecmuası bırakmıştır)

  süleyman bin yesar------------------------34-----------------107---------------------------------

  ikrime mevla ibn abbas---------------------22-----------------105---------------------------------

  ata bin ebi rebah--------------------------27-----------------115---------------------------------

  katade bin di'ame-------------------------61------------------117--------------------------------

  amir-üş şabi------------------------------71------------------104--------------------------------

  alkame (resulullah zamanında genç yaşta idi,ama kendisiyle görüşemedi)--62-------------------------

  ibrahim en-nehai-------------------------46-------------------96---------------------------------

  yezid b.ebi habib-------------------------53------------------128---------------------------------

+ Yorum Gönder