+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İmam Mehdi (a.s)'ın hadislerde yer alan zuhuru ve sıfatları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İmam Mehdi (a.s)'ın hadislerde yer alan zuhuru ve sıfatları


 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: İmam Mehdi (a.s)'ın hadislerde yer alan zuhuru ve sıfatları


  Reklam  Cevap: 1- İmam Mehdi (a.s) Resulullah’ın Ehlibeytinden ve insanlar içerisinde Peygambere en çok benzeyendir.(389 hadis)
  2- Adı ve künyesi Peygamberin adı ve künyesinin aynısıdır.(48 hadis)
  3- Beden, boy, şekil ve kıyafet açısından Peygambere benzemektedir.(21 hadis)
  4- Ali (a.s)’ın evlatlarındandır.(214 hadis)
  5- Hz. Fatıma’nın evlatlarındandır.(192 hadis)
  6- İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyn (a.s)’ın evlatlarındandır.(107 hadis)
  7- İmam Hüseyn (a.s)’ın evlatlarındandır.(165 hadis)
  8- İmam Hüseyn(a.s)’ın evlatlarından dokuzuncusudur.(145 hadis)
  9- İmam Zeynel Abidin (a.s)’ın evlatlarındandır.(185 hadis)
  10- İmam Muhammed Bakır (a.s)’ın 7. Evladıdır.(103 hadis)
  11- İmam Cafer Sadık (a.s)’ın altıncı evladıdır.(99 hadis)
  12- İmam Musa İbni Cafer (a.s)’ın 5. Evladıdır.(98 hadis)
  13- İmam Ali Rıza (a.s)’ın 4. Evladıdır.(95 hadis)
  14- İmam Muhammed Taki (a.s)’ın 3. Evladıdır.(60 hadis)
  15- İmam Ali Naki (a.s)’dan sonraki İmam olan, Hz. İmam Hasan Askeri (a.s)’ın oğludur.(146 hadis)
  16- Babasının adı Hasan (a.s)’dır.(147 hadis)
  17- Annesi kenizlerin hanımefendisi ve onların en üstünüdür.(9 hadis)
  18- İmamların on ikincisi ve sonuncusudur.(136 hadis)
  19- İki defa gayba çekilecektir.(10 hadis)
  20- Gaybeti o kadar uzayacak ki, marifeti az olan ve imanı zayıf olanlar şek ve tereddüte düşeceklerdir.(91 hadis)
  21- Ömrü çok uzundur.(318 hadis)
  22- Yeryüzü zulüm, haksızlık, fitne, fesat ve cinayetle dolduktan sonra yeryüzünü hak ve adaletle dolduracaktır.(123 hadis)
  23- Günlerin geçmesi onu ihtiyarlatmaz ve genç bir simaya sahiptir.(8 hadis)
  24- Doğumu gizli olacaktır.(14 hadis)
  25- Allah’ın düşmanlarını öldürecek ve yeryüzünü şirk ve zulümden, tağutların ve diktatörlerin hükümetinden temizleyecek ve ta’vil için cihad edecektir.(19 hadis)
  26- Allah’ın dinini aşikar edecek ve islamı bütün yeryüzüne yayacak ve yeryüzünün amiri olacak ve Allah yeryüzünü onun vasıtası ile ihya edecektir.(47 hadis)
  27- İnsanları hidayet, Kur’an ve Sünnete doğru geri çevirecektir.(15 hadis)
  28- Enbiyanın sünnetlerine sahiptir ki, onlardan bir tanesi gaybettir.(23 hadis)
  29- Kılıç ile kıyam edecektir.(Hadis sayısı fazladır.)
  30- Onun yöntemi Peygamberin yöntemi gibidir. (30 hadis)
  31- İnsanlar zor imtihanlara düşmedikçe zuhur etmeyecektir.(24 hadis)
  32- Hz. İsa (a.s) nazil olacak ve onun arkasında namaz kılacaktır.(25 hadis)
  33- Onun zuhurundan önce bid’atlar, zulüm, günah, sitem, fasıklık, fesat, zina, faiz, dansözlük, kumar, rüşvet, emr-i bil maruf ve nehy-i ez münkerin nehy olunması ve diğer bir çok günah yaygın olacaktır. Açık saçık kadınlar erkeklerin işlerine karışacaklar, boşanmalar çoğalacaktır, dans, müzik ve eğlence merasimleri açıkça yapılacaktır.(37 hadis)
  34- Zuhur ettiği zaman semavi bir münadi onun ve babasının adı ile nida edecektir ve onun zuhurunu herkese duyuracaktır ve herkeste o sesi duyacaktır.(27 hadis)
  35- Zuhurundan önce fiyatlar yükselecek, hastalıklar çoğalacak, kıtlık olacak, büyük savaşlar olacak ve bir çok insan öldürülecektir.(23 hadis)
  36- Zuhurundan önce nefsi zekiyye ve yemani öldürülecek ve Mekke ve Medine arası olan “Beyda” da Deccal ve Süfyani kıyam edecekler ve İmam her ikisini de öldürecektir.
  37- Onun zuhurundan sonra yer ve göğün bereketi zahir olacak. Allah’tan başkasına ibadet olunmayacak, zor ve kolay işler terakki edecektir. 38- O’nun ‘313’ özel Ashap ve yaranı bir saat içerisinde O’nun huzurunda hazır olacaklardır.(25 hadis)
  y39- O’nun dünyaya geliş şekli ve yaşantısının tarihi ve annesinin durumunun nasıl oluşunun bazı durum ve halleri.(214 hadis)
  40- Babasının zamanında, O’nun bir takım mucizelerinin oluşu, gaybet-i Suğra ve gaybet-i Kubra’nın tafsilatı.(Bir çok hadis)


+ Yorum Gönder